Projecten

MIND Expert Center
Kiezen in de ggz
Crisiskaart
Programma Herstel dichtbij
Hulpmiddelen bij samen beslissen
MIND Magazine
Programma Regie in de Regio
Week van de Psychiatrie
Zelfregie- en herstelinitiatieven
Destigmatisering in de wijk
Familieminded
Naasten in kracht
MIND in beweging
WegWijs in de ggz
Kwaliteit en implementatie van vraagsturing
Aandacht voor Iedereen
MIND Kennisagenda
Ervaringskennis in scholing aan professionals
Zorg verandert