Projecten

MIND Expert Center
Project MIND Platform
Kiezen in de ggz
Project MIND Platform
Week van de Psychiatrie
Project MIND Platform
Crisiskaart
Project MIND Platform
MIND Magazine
Project MIND Platform
Programma Regie in de Regio
Project MIND Platform
Destigmatisering in de wijk
Project MIND Platform
Herstelacademies / Zelfregienetwerken
Project MIND Platform
Familieminded
Project MIND Platform
Programma Herstel dichtbij
Project MIND Platform
Naasten in kracht
Project MIND Platform
MIND in beweging
Project MIND Platform
WegWijs in de ggz
Project MIND Platform
Kwaliteit en implementatie van vraagsturing
Project MIND Platform
Aandacht voor Iedereen
Project MIND Platform
MIND Kennisagenda
Project MIND Platform
Ervaringskennis in scholing aan professionals
Project MIND Platform
Zorg verandert
Project MIND Platform