Projecten

Nieuw: MIND Magazine!
Project
Inzet ervaringskennis en -deskundigheid
Project
Programma Herstel dichtbij
Project
Programma Regie in de Regio
Project
Naasten in kracht
Project
Familieminded
Project
Herstelacademies / Zelfregienetwerken
Project
Project Ondersteuning cliënten- en familieparticipatie
Project
Ervaringskennis in scholing aan professionals
Project
Kiezen in de ggz
Project
Project Monitor Transitie Jeugd
Project
Droom en Daad | MJA beschermd wonen & maatschappelijke opvang
Project
PG werkt samen
Project
Aandacht voor Iedereen
Project
FABuleus
Project
Kansen op werk
Project
MIND in beweging
Project
Crisiskaart
Project
Zorg verandert
Project
WegWijs in de ggz
Project
Taskforce GGZ
Project
Kwaliteit en implementatie van vraagsturing
Project
Werkbezoek Koningin Máxima en staatssecretaris Blokhuis aan MIND Young...
Wij zijn MIND