Herstelacademies / Zelfregienetwerken

thee inschenke gelabeld hergebruik

In steeds meer regio’s ontstaan herstelacademies en zelfregienetwerken. Je kunt daar aan de slag om je leven weer op te pakken en meer vorm te geven zoals jij dat wilt. Hierbij word je gecoacht en gesteund door ervaringsdeskundigen die van binnenuit weten welk proces jij doormaakt.

Doelen

Met het project Herstelacademies / Zelfregienetwerken - dat loopt van 2015 tot 2017 - willen we bestaande regionale cliëntenorganisaties en netwerken versterken en uitbreiden.

Dit doen we door de:

  • ontwikkeling van een visie op de basisfuncties die in elke regio aanwezig moeten zijn;
  • bundeling en uitwisseling van kennis en ervaringen, zodat regionale zelfregie-organisaties hun regionale positie kunnen versterken;
  • vorming en versterking van regionale zelfregienetwerken;
  • vergroting van de bekendheid van en het draagvlak voor zelfregienetwerken.

Bouwstenen

Brochure Bouwstenen voor participatie en herstel (pdf)

Alle overige producten, brochures en factsheets vind je op deze pagina

Contact

Alle regionale organisaties zijn te vinden in de MIND Atlas: https://wijzijnmind.nl/mind-atlas

Wil je meer weten, meedenken of meedoen? Mail dan naar Greetje Senhorst (greetje.senhorst@wijzijnmind.nl).

Meer projecten