Familieminded

__herstelboekje - hoofdstuk 5

Oog voor familie en naasten

Psychische problemen hebben niet alleen impact op de cliënt, maar heeft ook gevolgen voor zijn of haar familie en naasten. Veel naasten kunnen daar maar al te goed over meepraten. Naasten weten vaak niet hoe ze met de problemen van de ander om moeten gaan. Tegelijkertijd kennen de naasten de cliënt vaak door en door, waardoor ze ook belangrijke informatie kunnen bieden. Door de psychische problemen verandert ook de rol van de naaste, bijvoorbeeld naar mantelzorger of begeleider. Dat vraagt om ondersteuning door en samenwerking met zorgprofessionals, zodat de naasten overeind blijven en steun kunnen bieden aan de cliënt.

Het doel van Familieminded
‘Familieminded’ is bedoeld om zowel de ondersteuning als de samenwerking in de (ggz-) zorgtriade (tussen zorgverlener, cliënt en naaste) te versterken en te waarborgen. Naasten van mensen met een psychische aandoening willen en moeten worden gezien als volwaardig deelnemer in het proces van zorg in al hun rollen.

Wat biedt ‘Familieminded’?
• Analyse/indruk van jouw (ggz-zorg)afdeling vanuit familie- en naastenperspectief
• Praktische handvatten voor verbeteringen
• Een implementatietool voor de nieuwe kwaliteitsstandaard over naasten in de ggz

Rollen van de naaste
Vanuit ‘Familieminded’ wordt gekeken naar hoe goed de zorgverlener in staat is naasten te faciliteren in hun verschillende rollen:
• Informatiebron: De naaste geeft informatie bij diagnostiek en monitoring.
• Co-begeleider: De naaste denkt en doet mee op alle relevante punten in de zorg, zoals medicatie toedienen, signaleren of de-escalerend werken.
• Mantelzorger: De naaste vervult een rol in de verzorging en ondersteuning op het gebied van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals verzorging, voeding en geldzaken.
• Zorgvrager: De naaste heeft een hulpvraag vanwege overbelasting door de (mantel)zorg.

Hoe werkt Familieminded?

Criteria en waardering
Met ‘Familieminded’ stimuleert MIND het bewustwordingsproces bij zorgprofessionals ten aanzien van de behoeften van naasten en het daarnaar handelen. Daarom kent ‘Familieminded’ drie niveaus, gerepresenteerd door sterren. Daarbij hebben we de criteria met het volgende kader opgesteld:

  1. Ster 1: Afdeling is reactief in samenwerking met naasten en doet daarmee meer dan alleen familiebeleid op beleidsniveau vormgeven. Deze afdelingen starten met het samenwerken en ondersteunen van familie en naasten.
    Dit wordt gemeten door middel van de Quickscan GGZ en de spiegelscan van MIND Ypsilon
  2. Ster 2: De afdeling zet zich actief in ten behoeve van de rollen voor naasten. Lerend vermogen van de afdeling is hier van belang. Uitkomsten van de FTO worden actief gebruikt voor verbetering van de praktijk. Deze afdelingen willen altijd beter worden. Dit wordt gemeten aan de hand van het plan van aanpak dat de afdeling heeft opgesteld op basis van de uitkomsten van het familie tevredenheidsonderzoek (FTO).
  3. Ster 3: Afdeling is interactief en proactief. Inzet op alle rollen is vanzelfsprekend in cultuur, structuur en werkwijzen van de afdeling. Deze afdelingen zijn boegbeelden en voorlopers in het samenwerken en ondersteunen van familie en naasten. Het meten gebeurt door een auditteam, dat een beoordeling geeft.
Op 12 juli 2018 ontving De Kastanjehof van GGZ Centraal de eerste Familieminded-ster.
Lees hier het nieuwsbericht In juni 2019 ontvingen zij ster 2, meer informatie hierover vind je hier
 
Meer informatie
Mail naar Margriet.Paalvast@wijzijnmind.nl
 
De generieke module Samenwerken en ondersteunen van naasten van mensen met psychische problematiek is een belangrijke bron voor ‘Familieminded’. Zie ggzstandaarden.nl voor meer informatie.
 
 
 
Meer projecten