Nieuwsberichten

Kamerdebat coalitieakkoord: aandacht voor preventie nodig
Preventie is essentieel om een zorginfarct te voorkomen, zeker in de ggz. De Nederlandse ggz, NVvP, het NIP en MIND vinden het zorgelijk dat er in het...
21 mei 24
Coalitieakkoord: aandacht voor psychische gezondheid ontbreekt
In het nieuwe coalitieakkoord wordt niet gesproken over verbeteringen in de ggz, terwijl de wachtlijsten steeds verder oplopen. Ook in preventie en mentale...
16 mei 24
Betere toegang interventies nodig om leefstijl te verbeteren
Interventies voor een gezonde leefstijl sluiten vaak nog onvoldoende aan bij de behoefte van (ggz-)cliënten en naasten. En ze zijn onvoldoende toegankelijk....
15 mei 24
In Memoriam: Ria Trinks
Tot ons verdriet hebben we vernomen dat Ria Trinks is overleden op zaterdag 11 mei. Ria zette zich jarenlang onvermoeibaar in voor MIND, Stichting Landelijke...
15 mei 24
Geen dataverzameling ten koste van zeggenschap patiënt
Jaarlijks ontvangen 1,4 miljoen mensen in Nederland geestelijke gezondheidszorg. Deze zorg moet goed zijn. Daar hoort ook duidelijkheid bij over wat er...
13 mei 24
Integraal plan en middelen nodig voor mentale gezondheid scholieren en...
Een goede mentale gezondheid is een belangrijke voorwaarde om met de ups en downs van het leven om te gaan én ongezonde verleidingen zoals roken, drinken...
23 apr 24
Voorjaarsnota: eigen bijdrage Jeugdzorg
Uit de voorjaarsnota blijkt dat het kabinet een wetsvoorstel in gang gaat zetten voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Jeugdzorg. MIND is sterk...
16 apr 24
Verkennend gesprek in basispakket
De vraag naar hulp en steun bij psychische klachten neemt toe. Het is belangrijk dat mensen zo snel én zo goed mogelijk (op weg) worden geholpen naar...
16 apr 24
Uitkomsten gesloten jeugdzorg debat
Op donderdag 28 maart heeft de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een debat gehouden over de gesloten jeugdzorg naar aanleiding...
10 apr 24
Inbreng MIND voor ggz-debat: betrek ervaringskennis
Steeds meer mensen kampen met psychische klachten. De helft van alle Nederlanders krijgt hier in het leven mee te maken. Om de mentale gezondheid in Nederland...
08 apr 24
MIND is positief over afspraken om cruciale ggz te borgen
Al enige tijd is minister Helder samen met ggz-partijen bezig om te zorgen en te borgen dat er voldoende passend zorgaanbod is voor de kwetsbaarste patiënten....
08 apr 24
Inspiratiesessie Kamerleden voor betere toegang tot de ggz
Maandag 18 maart bezochten Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers van politieke partijen een door MIND, de Nederlandse ggz, het NIP en de NVvP georganiseerde...
18 mrt 24