Nieuwsberichten

Campagne Samen beslissen uitgebreid
Dat Samen Beslissen in de zorg belangrijk is, onderstreept de gelijknamige landelijke campagne die op 6 september 2021 is gelanceerd. In samenwerking met...
Eerste evaluatie Wet verplichte ggz
Op donderdag 16 december is het rapport “Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 1” verschenen en aan de...
Suïcidecijfers 2021 laten zorgelijk beeld zien
Vandaag zijn de CANS-cijfers (CANS staat voor Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie) over 2021 naar buiten gebracht, die laten zien hoeveel...
Nieuw beleidskader subsidie patiëntenbeweging 2023
Het ministerie van VWS werkt aan een nieuw beleidskader voor de subsidiëring van de patiëntenbeweging (beoogde ingang per 2023). We praten je kort bij...
MIND vraagt garanties over behoud ggz-dagbesteding
Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de dagbesteding van enkele duizenden ggz-cliënten. MIND sloeg hier vlak voor kerst alarm over. Vlak daarna verscheen...
In memoriam: Ton de Vries
Op vrijdag 31 december 2021 is Ton de Vries op 92-jarige leeftijd overleden. Ton was tot op het laatst een markant strijder voor de belangen van mensen...
Reactie MIND op coalitieakkoord
MIND is verheugd dat het regeerakkoord aansluit bij de punten uit ons Deltaplan Mentale Gezondheid en ambities toont op de leef specten die samenhangen...
Deelnemers Herstel Dichtbij bekend!
De deelnemers van het nieuwe programma Herstel dichtbij zijn bekend! Samen met Oranje Fonds gaan we met onze programmadeelnemers werken aan een landelijk...
Inspectierapport Dwang in de zorg: van wet naar mindset
Op 8 december heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het rapport “Dwang in de zorg: van wet naar mindset” uitgebracht waarin zij kijkt naar...
Oproep aan Ministers: prioriteer mentale gezondheid in onderwijs
Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van jongeren in Nederland. Eenzaamheid, depressie-, angststoornissen en eetstoornissen nemen enorm toe. Dit...
MIND vraagt de Tweede Kamer om resultaat voor jeugd
Het jaarlijkse CBS onderzoek liet duidelijk zien: het gaat niet goed met de mentale gezondheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het IGJ-inspectierapport...
Bied ook jeugd de kans op langdurige ggz
Sinds 2020 kunnen volwassenen die zeer intensieve, nabije geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, zich aanmelden voor een indicatie om langdurig deze...