Nieuwsberichten

Gratis training over psychische diversiteit op de werkvloer
Psychisch verzuim komt steeds meer voor en de krapte op de arbeidsmarkt kan ervoor zorgen dat meer mensen psychisch vastlopen op het werk. Daarnaast zien...
MIND verwelkomt twee nieuwe leden in bestuur en raad van toezicht
In de Algemene Ledenvergadering zijn Hannah Hollestelle en Paul van Rooij benoemd tot bestuurslid van vereniging MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid....
Miljoenennota biedt geen oplossingen om toegang tot de ggz te verbeteren
Dinsdag 19 september, Prinsjesdag, sprak Koning Willem-Alexander de Troonrede en verscheen de Miljoenennota. In de troonrede sprak de Koning over de onlangs...
MIND onderzoek naar toegankelijkheid ggz
Terwijl een kwart van de Nederlanders lijdt aan psychische klachten, is de geestelijke gezondheidszorg ontoegankelijk voor mensen die dringend hulp nodig...
Verbetering van ggz en jeugdzorg kan niet langer wachten
Op 5 en 6 september kiest de politiek welke onderwerpen tot de verkiezingen op de agenda blijven staan en welke controversieel worden verklaard en daardoor...
Peiling MIND: meerderheid cliënten niet geïnformeerd over gegevensdeling...
Uit een peiling door MIND blijkt dat de meerderheid van de mensen die het afgelopen jaar een ggz-behandeling kregen, niet weet dat hun gegevens met de...
Oproep aan Tweede Kamer: verbeter wetsvoorstel Europese Toegankelijkheidsakte
In juni 2025 wordt de Europese Toegankelijkheidsakte van kracht in de Europese Unie. Alle lidstaten moeten deze omzetten in nationale wetgeving. De Nederlandse...
Kans op werk daalt door lange ggz-wachtlijsten
De gevolgen van de wachttijden in de ggz zijn groot en ingrijpend voor de levens van de mensen om wie het gaat. Ook voor iemands kans op werk of op de...
Nieuw pg-subsidiekader gepubliceerd in de Staatscourant
De nieuwe subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties is definitief en gepubliceerd in de Staatscourant. Pg-organisaties kunnen in september...
Oproep MIND aan politieke partijen: wijzig zorgstelsel
Jaarlijks hebben 2 miljoen mensen in Nederland psychische zorg nodig. Terwijl de vraag naar deze zorg toeneemt, krijgen mensen steeds moeilijker toegang...
Gegevensdeling in de ggz: hoe zit het precies met de HoNOS+ vragenlijst?
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zet op dit moment een database op met gegevens van ongeveer 800.000 mensen die in de periode van 1 juli 2022 tot...
Oproep aan Kamerleden: laat jongeren met psychische klachten niet vallen
Eén op de vijf jongeren tot 25 jaar is psychisch niet gezond (CBS 2022). En bijna de helft van de volwassen Nederlanders krijgt in zijn of haar leven...