Nieuwsberichten

Goed nieuws over uitvoering van VN verdrag Handicap
Minister Helder (VWS) heeft de Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap gepubliceerd. Met deze strategie bouwen we aan een...
19 feb 24
Tv-uitzending Radar: betere begeleiding nodig bij gebruik en afbouw antidepressiva
Tv-programma Radar onderzocht de voorlichting en begeleiding van mensen die antidepressiva voorgeschreven krijgen. MIND heeft geholpen om respondenten...
13 feb 24
Gratis training over psychische diversiteit op de werkvloer
Psychisch verzuim komt steeds meer voor en de krapte op de arbeidsmarkt kan ervoor zorgen dat meer mensen psychisch vastlopen op het werk. Daarnaast zien...
08 feb 24
Veel aandacht voor wachttijden ggz tijdens begrotingsdebat VWS
‘Meer voor minder’, dat lijkt de boodschap in de zorg. Eind januari debatteerde de Tweede Kamer over de begrotingen van VWS. Duidelijk is dat vraag en...
08 feb 24
Stevig jeugddebat over bezuinigingen en hervormingen
De geplande extra bezuinigingen op jeugdzorg, baart ons allen zorgen. Het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken op...
08 feb 24
Niet de zorgvraag remmen maar tijdig steun bieden
Om de zorg beter te laten aansluiten bij de vraag en om samenwerking te bevorderen, zet Nederland steeds meer in op samenwerking in de 31 zorgregio’s....
08 feb 24
MIND wijst op concrete maatregelen voor toegang tot ggz
De ggz in Nederland is slecht toegankelijk, vooral voor mensen met meer complexe en zwaardere psychische klachten. Uit onderzoek door MIND in 2023 blijkt...
06 feb 24
Nieuwe website gelanceerd: het Ervaringskennisplein
Op 1 februari 2024, tijdens de bijeenkomst Ervaringskennis: geen brug te ver in Arnhem, lanceren vier organisaties de website www.ervaringskennisplein.nl....
01 feb 24
Oproep aan Kamer: grijp in op inkomensondersteuning en schuldenbeleid
Onlangs is de samenhang tussen geldzorgen en psychische klachten opnieuw bevestigd in onderzoek door Trimbos. Zorgelijk, ook omdat mensen met schulden...
30 jan 24
Oproep: maak domeinoverstijgende wijkaanpak mogelijk
De zorg voor kwetsbare mensen kan het beste worden georganiseerd op wijkniveau. Een goede combinatie van woon- en zorgvoorzieningen in de buurt maakt...
29 jan 24
Snelle wetswijziging voor betere toegang Jeugdzorg nodig
Eindeloze wachttijden voor kinderen, jongeren en gezinnen op passende jeugdzorg zijn al jaren het gevolg van een niet goed functionerend jeugdzorgstelsel....
25 jan 24
Pleidooi voor financiële ‘lucht’ in begroting VWS
Met de geïnstalleerde nieuwe Tweede Kamer kan eindelijk ook de begroting van het ministerie van VWS voor 2024 besproken worden. Dit Kamerdebat vindt in...
18 jan 24