Nieuwsberichten

Publicatie Movisie-onderzoek 'De drempel over'
Psychisch kwetsbare en dakloze mensen hebben een grote afstand tot werk en de samenleving, is vaak de gedachte. Maar dat is zeker niet altijd waar, zo...
Maatschappelijk ondernemen voor zelfregie- en herstelinitiatieven: schrijf...
Zelfregie- en herstelinitiatieven stuwen de innovatie in de ggz en het sociale domein. Ze zijn de wijk, laagdrempelig, toegankelijk en vernieuwend....
Wetgevingsoverleg Jeugd: zorg voor de toekomst
Driekwart van alle psychische klachten starten voor het 24e levensjaar. Een op de zeven jongeren heeft depressieve klachten. Toegankelijke en kwalitatieve...
AO ggz: mensen met hoogste nood wachten het langst
Juist voor de mensen die de geestelijke gezondheidszorg het hardst nodig hebben, is de wachttijd het langst. Donderdag 19 november overlegt de tweede kamer...
Onvoldoende steun voor inzet op arbeidsmarkt
Op 17 en 19 november vergadert de Tweede Kamer over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). MIND vraagt nadrukkelijk aandacht voor de positie...
Herstelspecial uitgereikt aan 11 initiatieven
Elf initiatieven in de ggz die volledig afhankelijk zijn van subsidies ontvingen op dinsdag 10 november tijdens de uitreiking van de GGZ Herstelspecial...
Werkbezoek over beter benutten ggz-capaciteit en -wachttijd
Ondanks de afgenomen doorverwijzingen dit jaar naar de ggz, tonen de wachtlijsten geen krimp. De capaciteit in de ggz moet beter worden benut én tijdens...
Mentale veerkracht tijdens corona
We kunnen er niet omheen: deze coronatijd brengt voor veel mensen angst, onzekerheid en gemis met zich mee. MIND heeft sinds dit voorjaar veel...
Begroting VWS: meer investeren in wachttijden en preventie
In de week van 2 november behandelt de Tweede kamer de begroting van het ministerie van VWS. Op basis van onze ervaring en gesprekken met mensen met psychische...
Handreiking 'Financiering en inbedding van zelfregie-initiatieven'
Zelfregie- en herstelinitiatieven (ZHI) voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn niet meer weg te denken uit het palet van zorg en welzijn....
Zevende versie ggz-richtlijnen corona staat online
De 7de versie van de richtlijn GGZ en corona staat online: https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/richtlijn  Op de...
Ggz-panel: Cliënten willen meer inspraak in diagnose en behandeling
Twee op de drie cliënten beslissen niet mee in de diagnose en de behandeling van hun psychische problemen. Cliënten willen goede informatie over hun diagnose,...