Nieuwsberichten

Patiënten- en cliënten organisaties sturen brandbrief aan Kamer over knellend...
Als de overheid patiënten-, en cliënten- en familieorganisaties belangrijk vindt om de toegang en kwaliteit van de zorg te verbeteren, moet ze ook zorgen...
Actieprogramma Zorg voor de Jeugd
Maandag 16 april is het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd gelanceerd. Het programma is tot stand gekomen in overleg met de veldpartijen, waaronder...
MIND steunt staatssecretaris Blokhuis in harde aanpak wachttijden
Staatssecretaris Blokhuis kondigt nieuwe stappen aan in de strijd tegen lange wachttijden. Verzekeraars riskeren een boete als zij te weinig doen om wachttijden...
Nog lange weg te gaan duurzame aanpak mensen met verward gedrag
Er is nog een lange weg te gaan om te komen tot een duurzame aanpak voor mensen met verward gedrag. Dat concludeert MIND naar aanleiding van een tussenbericht...
Betere crisiszorg een stapje dichterbij
Mensen die te maken krijgen met een psychische crisis, krijgen vaak niet de zorg die ze nodig hebben. Dit leidt tot schrijnende situaties voor henzelf...
Schrappen in regels? Betrek patiëntenorganisaties!
Onder het motto (Ont)Regel de Zorg is aan minister Bruno Bruins voor Medische Zorg vandaag een lijstje aangeboden over welke bureaucratische maatregelen...
Geduld is op: langer wachten op Wlz is onaanvaardbaar
Volgens staatssecretaris Blokhuis zullen ggz-cliënten pas in 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg. MIND is hier zeer verontwaardigd over. Cliënten...
MIND Poëziewedstrijd: Openup en dicht mee!
Schrijven, dichten, spelen met taal: het is voor velen een heerlijke bezigheid. En vaak is het ook heel heilzaam en helend. Een mooi gedicht kan veel...
Geslaagd en druk bezocht congres 'Samen werken aan sociale inclusie'
Donderdag 15 maart 2018 vond in Nieuwegein het groots opgezette congres 'Samen werken aan sociale inclusie' plaats. Ruim 800 bezoekers waren naar...
Van beschermd wonen naar beschermd thuis in de samenleving
Na de gemeenteraadsverkiezingen staan de nieuwe colleges van B&W voor de grote opgave om kwetsbare burgers een beschermd thuis te bieden. Een beschermd...
Brief naar Tweede Kamer over Wmo, mantelzorg en maatschappelijke opvang
MIND heeft op 9 maart een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om aandacht te vragen in het Algemeen Overleg (AO) voor een aantal belangrijke zaken. De...
Congres ‘Meer grip op wachttijden in de ggz’
Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg is er één te veel. Op 12 april 2018 organiseert...