Nieuwsberichten

MIND: hoog tijd voor kwaliteitskader langdurige ggz
MIND vindt het hoog tijd dat er een kwaliteitskader voor de langdurige ggz komt. Dit kwaliteitskader kan helpen om de zorg, de leefomstandigheden en het...
Checklist Herstelondersteunende zorg t.b.v.cliëntenraden
Herstel betekent niet hetzelfde voor iedereen met psychische klachten. Daarom maken we het cliëntperspectief het uitgangspunt. Wil je weten of de zorg...
Sociaal-emotionele vaardigheden structureel verankeren in curriculum
Partijen uit onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij pleiten voor het structureel verankeren van sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijscurriculum....
Onderzoek naar effectieve burger- en patiëntenparticipatie
Om de zorg te verbeteren, is het belangrijk om burgers en patiënten te betrekken. In de visie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek staat de behoefte van...
Onderzoeksrapportage Jongerenparticipatie: hoe bereik en betrek je jongeren?
Patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO’s) willen graag jongeren aan zich verbinden en met ze samenwerken. De vraag is nog vaak wat goed...
Nieuw kwaliteitsstatuut ggz
Sinds 1 januari 2022 geldt het Landelijke Kwaliteitsstatuut GGZ. Zorgaanbieders zullen voor 1 juli hun eigen kwaliteitsstatuut hierop aanpassen. In het...
Investering en beter toezicht op Wmo nodig
De afgelopen tien jaar in de ggz hebben in het teken gestaan van ambulantisering en decentralisatie. Dit vergroot het belang van zorg in het sociaal domein....
Vacature Expertcommissie Kwaliteit van leven
De Expertcommissie Kwaliteit van Leven van MIND is op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden. De expertcommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over...
Inspiratie en verbinding op kennisdag Herstel Dichtbij
Op de eerste kennisdag van het programma 'Herstel Dichtbij / Samen voor mentale gezondheid' hebben de kandidaten van de 30 deelnemende zelfregie-...
Meer preventie nodig om ggz toegankelijk te houden en wachttijden te bekorten
Om de veel te lange wachttijden in de ggz te bekorten is een maatschappelijke omslag nodig. Dat schrijven belangenorganisaties waaronder MIND, huisartsen,...
MIND spreekt over ‘Jongeren en mentale gezondheid’ in Tweede kamer
De mentale gezondheid van jongeren baart ons allen zorgen. Eind 2021 bleek uit CBS-gegevens dat 1 op de 4 jongeren worstelt met psychische klachten. Op...
Dreigende sluiting PsyQ Amsterdam toont belang protocol
Dinsdag 8 maart berichtte het Parool over het voorgenomen besluit van PsyQ, onderdeel van de Parnassia Groep, om de vestigingen i-spy en PsyQ Amsterdam...