Nieuwsberichten

MIND onderzoek naar toegankelijkheid ggz
Terwijl een kwart van de Nederlanders lijdt aan psychische klachten, is de geestelijke gezondheidszorg ontoegankelijk voor mensen die dringend hulp nodig...
18 sep 23
Verbetering van ggz en jeugdzorg kan niet langer wachten
Op 5 en 6 september kiest de politiek welke onderwerpen tot de verkiezingen op de agenda blijven staan en welke controversieel worden verklaard en daardoor...
04 sep 23
Peiling MIND: meerderheid cliënten niet geïnformeerd over gegevensdeling...
Uit een peiling door MIND blijkt dat de meerderheid van de mensen die het afgelopen jaar een ggz-behandeling kregen, niet weet dat hun gegevens met de...
31 aug 23
Oproep aan Tweede Kamer: verbeter wetsvoorstel Europese Toegankelijkheidsakte
In juni 2025 wordt de Europese Toegankelijkheidsakte van kracht in de Europese Unie. Alle lidstaten moeten deze omzetten in nationale wetgeving. De Nederlandse...
23 aug 23
Kans op werk daalt door lange ggz-wachtlijsten
De gevolgen van de wachttijden in de ggz zijn groot en ingrijpend voor de levens van de mensen om wie het gaat. Ook voor iemands kans op werk of op de...
17 aug 23
Nieuw pg-subsidiekader gepubliceerd in de Staatscourant
De nieuwe subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties is definitief en gepubliceerd in de Staatscourant. Pg-organisaties kunnen in september...
15 aug 23
Oproep MIND aan politieke partijen: wijzig zorgstelsel
Jaarlijks hebben 2 miljoen mensen in Nederland psychische zorg nodig. Terwijl de vraag naar deze zorg toeneemt, krijgen mensen steeds moeilijker toegang...
14 aug 23
Gegevensdeling in de ggz: hoe zit het precies met de HoNOS+ vragenlijst?
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zet op dit moment een database op met gegevens van ongeveer 800.000 mensen die in de periode van 1 juli 2022 tot...
07 aug 23
Oproep aan Kamerleden: laat jongeren met psychische klachten niet vallen
Eén op de vijf jongeren tot 25 jaar is psychisch niet gezond (CBS 2022). En bijna de helft van de volwassen Nederlanders krijgt in zijn of haar leven...
03 aug 23
MIND oneens met wetsvoorstel over zorgcontractering
In het vorig jaar afgesloten Integraal Zorgakkoord staat afgesproken dat meer gestuurd gaat worden op contractering van zorgaanbod. Zorgverzekeraars maken...
02 aug 23
Steunbetuiging MIND aan aanbieders Langdurige GGZ bij hun kort geding...
MIND is onaangenaam verrast over het nieuwe Wlz-zorginkoopbeleid 2024-2027 van zorgverzekeraar CZ. In haar inkoopbeleid heeft het zorgkantoor van CZ opgenomen...
11 jul 23
Tweede Kamer maakt zich zorgen om uitvoering Hervormingsagenda Jeugd
Dinsdagavond 27 juni vond in de Tweede Kamer het plenaire debat plaats over de Hervormingsagenda Jeugd. Diverse Kamerleden zijn blij dat er nu eindelijk...
30 jun 23