Nieuwsberichten

Integraal plan en middelen nodig voor mentale gezondheid scholieren en...
Een goede mentale gezondheid is een belangrijke voorwaarde om met de ups en downs van het leven om te gaan én ongezonde verleidingen zoals roken, drinken...
23 apr 24
Voorjaarsnota: eigen bijdrage Jeugdzorg
Uit de voorjaarsnota blijkt dat het kabinet een wetsvoorstel in gang gaat zetten voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Jeugdzorg. MIND is sterk...
16 apr 24
Verkennend gesprek in basispakket
De vraag naar hulp en steun bij psychische klachten neemt toe. Het is belangrijk dat mensen zo snel én zo goed mogelijk (op weg) worden geholpen naar...
16 apr 24
Uitkomsten gesloten jeugdzorg debat
Op donderdag 28 maart heeft de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een debat gehouden over de gesloten jeugdzorg naar aanleiding...
10 apr 24
Inbreng MIND voor ggz-debat: betrek ervaringskennis
Steeds meer mensen kampen met psychische klachten. De helft van alle Nederlanders krijgt hier in het leven mee te maken. Om de mentale gezondheid in Nederland...
08 apr 24
MIND is positief over afspraken om cruciale ggz te borgen
Al enige tijd is minister Helder samen met ggz-partijen bezig om te zorgen en te borgen dat er voldoende passend zorgaanbod is voor de kwetsbaarste patiënten....
08 apr 24
Inspiratiesessie Kamerleden voor betere toegang tot de ggz
Maandag 18 maart bezochten Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers van politieke partijen een door MIND, de Nederlandse ggz, het NIP en de NVvP georganiseerde...
18 mrt 24
Laat de werkwens leidend zijn en focus minder op beoordelen
Psychische klachten hebben vaak grote impact op iemands leven. Bij vier op de tien mensen die arbeidsongeschikt raken, komt dit door psychische klachten....
18 mrt 24
Parlementaire verkenning: verward gedrag is een zorgvraagstuk en geen...
In oktober 2023 heeft de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid (J&V) besloten om een parlementaire verkenning uit te voeren naar ‘verward gedrag...
14 mrt 24
Rapport Eenzaam Gesloten: steviger toezicht door inspectie nodig
Dinsdag 12 maart presenteert Jason Bhugwandass, ervaringsdeskundige in de jeugdzorg het schokkende rapport Eenzaam Gesloten. Dit rapport toont de ervaringen...
12 mrt 24
Nederlandse Zorgautoriteit handhaaft zorgplicht door maatregel tegen twee...
Op dinsdag 12 maart heeft de Nederlandse Zorgautoriteit laten weten dat ze twee grote zorgverzekeraars een formele maatregel oplegt omdat zij hun zorgplicht...
12 mrt 24
Systematische Aanpak Suïcidepreventie (SAS) in de ggz
Op donderdag 7 maart vond er een startbijeenkomst plaats van de Systematische Aanpak Suïcidepreventie, een implementatieproject, voortgekomen uit de Landelijke...
07 mrt 24