Nieuwsberichten

Gegevens HoNOS+ vragenlijst niet met terugwerkende kracht verwijderd
Sinds 1 juli 2023 legt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een database aan met gegevens van ongeveer 800.000 mensen die in de periode van 1 juli 2022...
25 nov 23
MIND roept politiek op om in nieuw regeerakkoord recht op vrije artsenkeuze...
Afgelopen weekend maakten de zorgverzekeringen hun zorgpremies en – polissen voor 2024 bekend. CZ, Zilveren Kruis en Stad Holland schrappen de restitutiepolis....
13 nov 23
Uitspraak voorzieningenrechter: NZa-gegevensverzameling in ggz blijft...
Op woensdag 1 november heeft de voorzieningenrechter besloten dat de Nederlandse Zorgautoriteit de gegevensverzameling van cliënten in de ggz, niet tijdelijk...
06 nov 23
Helpdesk Ervaringsdeskundigheid van start
Op 1 november 2023, de Dag van de Ervaringsdeskundige, lanceren vier organisaties (Vereniging van Ervaringsdeskundigen VvEd, Valente, MIND en Movisie)...
01 nov 23
Publicatie handvatten voor laagdrempelige zelfregie- en herstelinitiatieven
In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is afgesproken dat er een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie- en herstelinitiatieven...
31 okt 23
Tweede kennisdag Herstel Dichtbij
Op 5 oktober was er voor deelnemers aan het programma Herstel Dichtbij in Driebergen een kennisdag georganiseerd (de tweede dit jaar), een mooi moment...
12 okt 23
Cliënten onvoldoende betrokken in uitwerking Integraal Zorgakkoord
Het Integraal Zorgakkoord is sinds 2022 het plan van VWS en ondertekenaars om de zorg in Nederland goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. MIND tekende...
10 okt 23
Belangen van cliënt centraal in digitale zorg
Digitalisering van de zorg is één van de speerpunten in het Integraal Zorgakkoord. Het kán de toegankelijkheid vergroten en helpen om kosten en capaciteit...
05 okt 23
MIND verwelkomt twee nieuwe leden in bestuur en raad van toezicht
In de Algemene Ledenvergadering zijn Hannah Hollestelle en Paul van Rooij benoemd tot bestuurslid van vereniging MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid....
28 sep 23
Gratis training over psychische diversiteit op de werkvloer
Psychisch verzuim komt steeds meer voor en de krapte op de arbeidsmarkt kan ervoor zorgen dat meer mensen psychisch vastlopen op het werk. Daarnaast zien...
28 sep 23
Miljoenennota biedt geen oplossingen om toegang tot de ggz te verbeteren
Dinsdag 19 september, Prinsjesdag, sprak Koning Willem-Alexander de Troonrede en verscheen de Miljoenennota. In de troonrede sprak de Koning over de onlangs...
19 sep 23
MIND onderzoek naar toegankelijkheid ggz
Terwijl een kwart van de Nederlanders lijdt aan psychische klachten, is de geestelijke gezondheidszorg ontoegankelijk voor mensen die dringend hulp nodig...
18 sep 23