Nieuwsberichten

Extra geld voor re-integratie
Werk is voor iedereen belangrijk. Werk maakt gelukkig en draagt bij aan een gezond leven. Het geeft economische zelfstandigheid, structuur aan je leven,...
Droevig nieuws: mede-oprichter Stichting Weerklank overleden
Wij ontvingen het droevige nieuws dat in de nacht van 31 mei 2021 Dr. Sandra Escher is overleden. Samen met Prof. Marius Romme heeft zij in 1988 Stichting...
MIND vraagt informateur om Deltaplan Mentale Gezondheid in regeerakkoord
Onze mentale gezondheid is in gevaar. Suïcide is de belangrijkste doodsoorzaak onder 10 tot 30-jarigen. Tienduizenden mensen staan op een wachtlijst voor...
Oproep aan Tweede kamer om bij te dragen aan verbetering Wvggz
Op donderdag 27 mei 2021 behandelt de kamer de Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Het doel van dit reparatievoorstel...
Kijk terug: Webinar Shared decision making bij psychose
Op 18 mei organiseerden de Nederlandse Vereniging van GZ-psychologen en haar specialismen (NVGzP) en MIND het interactieve webinar “Shared decision...
Kamervragen uitkeringsstop bij gedwongen opname
Op basis van artikel 13 van de Participatiewet worden mensen hun recht op bijstand ontnomen. Deze maatregel is eigenlijk bedoeld voor gedetineerden om...
Onderzoek tevredenheid medicijnen en begeleiding
Veel mensen met psychische klachten gebruiken medicijnen, of hebben ze ooit gebruikt. Om de belangen van mensen met psychische problemen zo goed mogelijk...
Landelijke Agenda Suïcidepreventie onderzoekt suïcidestijging jongeren
MIND zet zich in om psychische gezondheid te koesteren en onnodig psychisch leed te voorkomen. Onder mensen met psychische klachten komt suïcide helaas...
Voorzitter MIND pleit in Trouw voor herstelinitiatieven
Gemeenten moeten bij de besteding van het extra geld voor jeugdzorg niet alleen naar zorgprofessionals kijken. Plaatselijke herstelinitiatieven voor jongeren...
Eindelijk extra geld voor crisishulp jeugdggz
Donderdag 22 april maakte het Ministerie van VWS bekend dat zij extra incidentele middelen vrij maakt voor de crisis in de jeugd ggz. De NVvP,...
Petitie “Geen Half Werk” voor domeinoverstijgende samenwerking
Samenwerking is dé sleutel voor verbetering in de zorg. Om deze reden tekenden tot nu toe 40 vertegenwoordigers van zorgorganisaties, zelfregie-...
Laagdrempelige toegang herstelinitiatieven in gevaar
Ook zelfregie- en herstelinitiatieven voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid kijken uit naar versoepeling van de coronamaatregelen. Zij hebben...