Nieuwsberichten

Cliënten en naasten willen inspraak in de uitvoering van gedwongen zorg
Sinds 1 januari 2020 kunnen mensen die gedwongen ggz nodig hebben, deze zorg ook ambulant ontvangen. Dit wil zeggen dat gedwongen zorg niet altijd binnen...
Praktijkvoorbeelden leefbare en vitale woonwijken
Leefbare woonwijken waarin bewoners meer voor elkaar doen en zelf oplossingen kunnen aandragen. Dit draagt bij aan onze mentale gezondheid. Daarom werkt...
Campagne Samen beslissen uitgebreid
Dat Samen Beslissen in de zorg belangrijk is, onderstreept de gelijknamige landelijke campagne die op 6 september 2021 is gelanceerd. In samenwerking...
Eerste evaluatie Wet verplichte ggz
Op donderdag 16 december is het rapport “Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 1” verschenen en aan de...
Nieuw beleidskader subsidie patiëntenbeweging 2023
Het ministerie van VWS werkt aan een nieuw beleidskader voor de subsidiëring van de patiëntenbeweging (beoogde ingang per 2023). We praten je kort bij...
MIND vraagt garanties over behoud ggz-dagbesteding
Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de dagbesteding van enkele duizenden ggz-cliënten. MIND sloeg hier vlak voor kerst alarm over. Vlak daarna...
In memoriam: Ton de Vries
Op vrijdag 31 december 2021 is Ton de Vries op 92-jarige leeftijd overleden. Ton was tot op het laatst een markant strijder voor de belangen van...
Reactie MIND op coalitieakkoord
MIND is verheugd dat het regeerakkoord aansluit bij de punten uit ons Deltaplan Mentale Gezondheid en ambities toont op de leef specten die samenhangen...
Inspectierapport Dwang in de zorg: van wet naar mindset
Op 8 december heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het rapport “Dwang in de zorg: van wet naar mindset” uitgebracht waarin zij kijkt naar...
Deelnemers Herstel Dichtbij bekend!
De deelnemers van het nieuwe programma Herstel dichtbij zijn bekend! Samen met Oranje Fonds gaan we met onze programmadeelnemers werken aan een landelijk...
Oproep aan Ministers: prioriteer mentale gezondheid in onderwijs
Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van jongeren in Nederland. Eenzaamheid, depressie-, angststoornissen en eetstoornissen nemen enorm toe. Dit...
MIND vraagt de Tweede Kamer om resultaat voor jeugd
Het jaarlijkse CBS onderzoek liet duidelijk zien: het gaat niet goed met de mentale gezondheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het IGJ-inspectierapport...