Nieuwsberichten

Cliëntvriendelijk tevredenheidsonderzoek voor de ggz
Akwa GGZ heeft samen met de Nederlandse ggz, Zorgverzekeraars Nederland en MIND het cliënttevredenheidsonderzoek, de zogeheten Consumer Quality index,...
MIND-panel: geen face-to-face behandelingen voor bijna helft van de cliënten
Hoewel de Corona-maatregelen versoepeld zijn, keert het face-to-face contact in de ggz nog onvoldoende terug. Slechts bij iets meer dan de helft van de...
Verscherpte maatregelen tegen wachtlijsten ggz
Op 1 juli heeft staatssecretaris Blokhuis de evaluatie van de aanpak wachttijden in de ggz naar de kamer gestuurd met daarbij plannen voor verscherpte...
MIND perspectiefsessies gaan door in najaar!
MIND is afgelopen zomer gestart met een serie videobijeenkomsten rondom cruciale thema's met een inspirerend perspectief. Hierbij staat het verbeteren...
Leg problemen in jeugdzorg niet bij de cliënten neer
Op 22 juni kopt Skipr dat de ‘jeugdzorg uit geldnood duizenden behandelingen stopt’. Het zou gaan om vaak verliesgevende zorg voor jeugdigen met zware...
AO Jeugd: verbeter de toegang tot de zorg
Dinsdag 23 juni overlegt de Kamercommissie over de jeugdzorg. MIND heeft begrip voor de ingewikkelde situatie waarin Nederland terecht is gekomen. Een...
Crisisorganisatie ggz en Corona schaalt af
Op dinsdag 9 juni is de voorlopig laatste versie van de richtlijn ggz en Corona gepubliceerd. De aanpassingen volgen de RIVM-richtlijnen met betrekking...
AO GGZ 8 juni: frustratie over wachtlijsten in de ggz
Maandag 8 juni vond, na de tussenpauze door Corona, eindelijk weer een tweede kamer overleg over de ggz plaats. De agenda was zeer uitgebreid, MIND leverde...
Algemeen Overleg Tweede Kamer 8 juni
MIND is positief over de regie die het ministerie van VWS nam tijdens de coronacrisis. Nu de crisis in een andere fase overgaat en de maatregelen versoepelen,...
Inbreng MIND in kerntaken huisartsenzorg
De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft het veld gevraagd mee te denken over de kerntaken van de huisartsenzorg. Met input van de achterban heeft MIND...
Wet verplichte ggz: voorkomen van dwang lost administratieve last op
Op 8 juni staat de Wet verplichte ggz (Wvggz) geagendeerd tijdens het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer. Een van de gesprekspunten is de verhoogde administratieve...
Opstarten zorg moet meer in overleg met cliënt en familie
Nu de coronarichtlijnen zijn versoepeld, kan de hulpverlening aan cliënten verder op gang komen en de faciliteiten die zij vóór de corona gebruikten, weer...