Nieuwsberichten

Handreiking 'Financiering en inbedding van zelfregie-initiatieven'
Zelfregie- en herstelinitiatieven (ZHI) voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn niet meer weg te denken uit het palet van zorg en welzijn....
Zevende versie ggz-richtlijnen corona staat online
De 7de versie van de richtlijn GGZ en corona staat online: https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/richtlijn  Op de...
Ggz-panel: Cliënten willen meer inspraak in diagnose en behandeling
Twee op de drie cliënten beslissen niet mee in de diagnose en de behandeling van hun psychische problemen. Cliënten willen goede informatie over hun diagnose,...
Twee nieuwe leden bij MIND Landelijk Platform
De leden van MIND Landelijk Platform verwelkomen Anoiksis en Stichting Gilles de la Tourette als nieuwe leden bij de vereniging. Tijdens de ALV op 29 september...
Vergeet kwetsbare patiënt niet bij coronavaccin
Wij willen dat mensen met een beperking, chronische aandoening of een verhoogd gezondheidsrisico, net als mensen uit de zorg, onderwijs en andere vitale...
Voorstel Jeugdwet een mogelijke stap in de goede richting
Begin september heeft MIND samen met haar achterban gereageerd op het voorstel voor herziening van de Jeugdwet die sinds de invoering in 2015 leidde tot...
Werkbezoek politici aan lotgenotencontactgroepen in Sittard
Een van de oplossingen die MIND het nieuwe kabinet aandraagt om de wachtlijsten in de ggz aan te pakken, is te zorgen voor goede voorzieningen bij mensen...
Nieuwe toolkit voor gemeenten
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten beleidsverantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en hun ouders....
Zorg voor snelle hulp bij psychische klachten om erger te voorkomen
De afgelopen maanden onderzocht MIND de gevolgen van de Corona-crisis voor mensen met psychische problemen en hun naasten. Met het oog op een nieuwe besmettingengolf...
Zorg voor snelle hulp bij psychische klachten om erger te voorkomen
De afgelopen maanden onderzocht MIND de gevolgen van de coronacrisis voor mensen met psychische problemen en hun naasten. Met het oog op een nieuwe besmettingengolf...
Pilotproject Online Offline
NB: de aanvraagtermijn is inmiddels verstreken, aanmelden kan niet meer. Veel zelfregie- en herstelinitiatieven hebben vanaf het begin van de coronacrisis...
Miljoenennota: voortzetting van beleid
De troonrede en de miljoenennota staan dit jaar in het teken van corona en de gevolgen daarvan. Nederland zit in een diepe recessie. De schulden lopen...