Nieuwsberichten

In memoriam: Arend Jan Heerma van Voss
Op zondag 27 februari 2022 is Arend Jan Heerma van Voss overleden. Hij was zeer geïnteresseerd in de ervaringen van mensen met de psychiatrische hulpverlening...
Oproep Tweede Kamer: voorkom dat patiëntenorganisaties hun werk niet meer...
Patiëntenorganisaties MIND, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. We roepen in deze brandbrief...
Nieuwe subsidiemogelijkheden ZonMw
Bij het ZonMw-subsidieprogramma Voor Elkaar! kan weer een projectsubsidie aangevraagd worden. Het programma financiert projecten die eraan bijdragen dat...
Oproep Eerste Kamer: schrap de eigen bijdrage voor jeugdhulp
De toegang tot de jeugd-ggz is al jaren een groot probleem. De toegenomen zorgvraag van jongeren en hun gezinnen is door corona alleen nog maar toegenomen....
MIND-onderzoek naar veerkracht tijdens de pandemie
Corona heeft impact op onze mentale gezondheid, zo blijkt uit eerdere onderzoeken onder het ggz-panel van MIND. Vanaf het begin van de coronacrisis...
Praktijkvoorbeelden leefbare en vitale woonwijken
Leefbare woonwijken waarin bewoners meer voor elkaar doen en zelf oplossingen kunnen aandragen. Dit draagt bij aan onze mentale gezondheid. Daarom werkt...
Cliënten en naasten willen inspraak in de uitvoering van gedwongen zorg
Sinds 1 januari 2020 kunnen mensen die gedwongen ggz nodig hebben, deze zorg ook ambulant ontvangen. Dit wil zeggen dat gedwongen zorg niet altijd binnen...
Campagne Samen beslissen uitgebreid
Dat Samen Beslissen in de zorg belangrijk is, onderstreept de gelijknamige landelijke campagne die op 6 september 2021 is gelanceerd. In samenwerking met...
Eerste evaluatie Wet verplichte ggz
Op donderdag 16 december is het rapport “Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 1” verschenen en aan de...
Suïcidecijfers 2021 laten zorgelijk beeld zien
Vandaag zijn de CANS-cijfers (CANS staat voor Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie) over 2021 naar buiten gebracht, die laten zien hoeveel...
Nieuw beleidskader subsidie patiëntenbeweging 2023
Het ministerie van VWS werkt aan een nieuw beleidskader voor de subsidiëring van de patiëntenbeweging (beoogde ingang per 2023). We praten je kort bij...
MIND vraagt garanties over behoud ggz-dagbesteding
Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de dagbesteding van enkele duizenden ggz-cliënten. MIND sloeg hier vlak voor kerst alarm over. Vlak daarna verscheen...