Nieuwsberichten

Doen en doorpakken in de ggz urgenter dan ooit
De geestelijke gezondheidszorg staat in brand. De urgentie om problemen in de ggz aan te pakken is groter dan ooit. De veelvuldige ondertekening van de...
Koning en staatssecretaris met delegatie in gesprek over terugdringen dakloosheid
Foto: Patrick van Katwijk Na het bezoek aan de flexibele opvang in Weert (zie het eerdere nieuwsbericht hierover) gingen de Koning en staatssecretaris...
Koning Willem-Alexander op bezoek bij Zelfregiecentrum Weert
Foto: Patrick van Katwijk Dinsdagochtend 21 januari bezocht Koning Willem Alexander samen met Paul Blokhuis, staatssecretaris van het Ministerie van VWS,...
Manifest Lijm de Zorg legt terecht de vinger op veel zere plekken
Op maandag 20 januari is het manifest ‘Lijm de Zorg’ gepubliceerd en roepen de samenstellers op om de speciale petitie te ondertekenen. MIND vindt het...
Jongeren INC: subsidiecall op het gebied van werk
Jongeren INC, het nieuwe programma van FNO, is op 1 januari 2020 van start gegaan. Jongeren INC heeft de missie dat jongeren met een chronische aandoening...
Suïcide onder jongeren: complexe oorzaken, complexe oplossingen
Voor het eerst is in Nederland diepgaand onderzoek verricht naar zelfdoding door jongeren onder 20 jaar. Uit de resultaten blijkt dat jongeren met meerdere...
Wet Langdurige zorg komt nu snel dichterbij
Ggz-cliënten met een blijvende, intensieve zorgvraag kunnen vanaf 2021 aanspraak maken op de Wet langdurige zorg (Wlz). De voorbereidingen daarvoor zijn...
Onafhankelijke cliëntondersteuning krijgt nieuwe impuls
Het Ministerie van VWS nodigt 20 nieuwe koplopergemeenten (deze staan in dit document beschreven) uit om vóór 7 februari een plan in te dienen om de functie...
Nog geen einde aan lange wachttijden
Er komt nog geen einde aan de lange wachttijden in de ggz. Vlak voor kerstmis stuurde staatssecretaris Blokhuis nieuwe cijfers naar de Tweede Kamer. Daaruit...
Noodmaatregelen dakloze mensen
Het laatste debat van 2019 in de Tweede Kamer gaat over maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In augustus 2019 berichtte het CBS dat Nederland een...
Wat helpt bij depressie en somberheid?
Hoe zorgen mensen met depressieve klachten ervoor dat ze daar zo min mogelijk last van hebben? Welke tips geven familieleden en naasten? Wat zijn volgens...
Patiëntenstop Parnassia voor VGZ-verzekerden opgeheven
Vrijdag 6 december kondigde GGZ-instelling Parnassia een patiëntenstop aan voor VGZ-verzekerden. Op 10 december berichtte de Nederlandse Zorgautoriteit...