Nieuwsberichten

In memoriam: Ton de Vries
Op vrijdag 31 december 2021 is Ton de Vries op 92-jarige leeftijd overleden. Ton was tot op het laatst een markant strijder voor de belangen van mensen...
Reactie MIND op coalitieakkoord
MIND is verheugd dat het regeerakkoord aansluit bij de punten uit ons Deltaplan Mentale Gezondheid en ambities toont op de leef specten die samenhangen...
Deelnemers Herstel Dichtbij bekend!
De deelnemers van het nieuwe programma Herstel dichtbij zijn bekend! Samen met Oranje Fonds gaan we met onze programmadeelnemers werken aan een landelijk...
Inspectierapport Dwang in de zorg: van wet naar mindset
Op 8 december heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het rapport “Dwang in de zorg: van wet naar mindset” uitgebracht waarin zij kijkt naar...
Oproep aan Ministers: prioriteer mentale gezondheid in onderwijs
Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van jongeren in Nederland. Eenzaamheid, depressie-, angststoornissen en eetstoornissen nemen enorm toe. Dit...
MIND vraagt de Tweede Kamer om resultaat voor jeugd
Het jaarlijkse CBS onderzoek liet duidelijk zien: het gaat niet goed met de mentale gezondheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het IGJ-inspectierapport...
Bied ook jeugd de kans op langdurige ggz
Sinds 2020 kunnen volwassenen die zeer intensieve, nabije geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, zich aanmelden voor een indicatie om langdurig deze...
Inbreng ouder- en jeugdorganisaties voor begrotingsdebat Onderwijs
Op 17 en 18 november vindt de begrotingsbehandeling plaats van het ministerie van OCW. Diverse ouder- , jeugd- en belangenorganisaties vragen aandacht...
Oproep om medicatieafbouw serieus te nemen
Jaarlijks gebruiken 3 miljoen mensen met psychische klachten medicijnen. Zij, en hun naasten en behandelaars, worstelen met vragen over onder andere de...
Mijke Ulrich wint Shakingtree Award!
De winnaar van de Shakingtree Award 2021 is Mijke Ulrich. De andere twee genomineerden waren Coen Vulders en Erik Zwiers. “Iemand die de persoonlijke...
Uitreiking Herstelspecial 2021
Dinsdag 7 december 2021 werden tijdens een Zoombijeenkomst de winnaars bekend gemaakt van de Herstelspecial 2021. Veel zelfregie- en herstelinitiatieven...
Eerste MIND Magazine uitgereikt aan Huizer huisarts
Na de lancering van het digitale MIND Magazine is er nu ook een gedrukte versie van deze eenmalige editie beschikbaar. Astrid Hertogh, kaderhuisarts ggz...