Nieuwsberichten

MIND nauw betrokken bij Hervormingsagenda Jeugd
Begin juni stelde het kabinet extra geld beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Hoe moet de 1,3 miljard extra geld...
Handreiking patiëntgerichte zorginkoop beschikbaar
Met ingang van heden is de online handreiking patiëntgerichte zorginkoop beschikbaar. Deze handreiking is het afgelopen jaar door de Patiëntenfederatie...
Reactie MIND op petitie ggz n.a.v. geweldsincident bij Parnassia
Deze week verscheen een advertentie in de krant naar aanleiding van het geweldsincident op 12 juli binnen de ggz, bij Parnassia in Den Haag. Een hulpverlener...
Brandbrief voor meer geld WMO
De cliëntenraad van RIBW Brabant heeft een brandbrief naar Tweede Kamer en demissionair staatssecretaris Blokhuis gestuurd over herindicaties WMO. De aanleiding...
Op naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Met de landelijke verkiezingen achter de rug en nog vol spanning over de kabinetsformatie, bereiden we ons alweer voor op de gemeenteraadsverkiezingen...
Ruim 27.000 mensen wachten te lang op ggz
In mei dit jaar wachtten in totaal 75 duizend mensen op geestelijke gezondheidszorg. En ruim 27 duizend mensen wachtten langer dan de afgesproken maximale...
Inschrijving voor Herstelspecial 2021 geopend!
Inzending is tot 20 september 2021 mogelijk via deze link Nederland kent vele initiatieven buiten de reguliere geestelijke gezondheidszorg, die zich richten...
Netwerk Samen over de Brug
In 2014 verscheen het manifest Over de Brug dat een beweging naar meer herstel voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in gang wilde zetten....
Input MIND Discussienota Zorglandschap ggz
Het ministerie van VWS is bezig een visie op de inrichting van het Zorglandschap ggz te formuleren. In oktober 2020 schreven wij al een uitgebreide inbreng...
Zorgaanbieder mag vaccinatie niet verplichten
De coronacijfers lopen momenteel sterk terug en de maatregelen worden versoepeld. Ook in de ggz geldt een versoepeling van de maatregelen. Het dragen...
Voortbestaan Samen Sterk zonder Stigma in gevaar
Het voortbestaan van Samen Sterk zonder Stigma (SSzS), de organisatie die zich al 10 jaar met vele maatschappelijke partijen inzet voor destigmatisering...
Kennismodule legt focus op naasten bij opleiding hulpverleners
MIND wil ervoor zorgen dat het perspectief van cliënten en naasten structureel een plek krijgt in elk opleidingsprogramma voor hulpverleners. Daarom heeft...