Nieuwsberichten

Gegevensdeling in de ggz: hoe zit het precies met de HoNOS+ vragenlijst?
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zet op dit moment een database op met gegevens van ongeveer 800.000 mensen die in de periode van 1 juli 2022 tot...
07 aug 23
Oproep aan Kamerleden: laat jongeren met psychische klachten niet vallen
Eén op de vijf jongeren tot 25 jaar is psychisch niet gezond (CBS 2022). En bijna de helft van de volwassen Nederlanders krijgt in zijn of haar leven...
03 aug 23
MIND oneens met wetsvoorstel over zorgcontractering
In het vorig jaar afgesloten Integraal Zorgakkoord staat afgesproken dat meer gestuurd gaat worden op contractering van zorgaanbod. Zorgverzekeraars maken...
02 aug 23
Steunbetuiging MIND aan aanbieders Langdurige GGZ bij hun kort geding...
MIND is onaangenaam verrast over het nieuwe Wlz-zorginkoopbeleid 2024-2027 van zorgverzekeraar CZ. In haar inkoopbeleid heeft het zorgkantoor van CZ opgenomen...
11 jul 23
Tweede Kamer maakt zich zorgen om uitvoering Hervormingsagenda Jeugd
Dinsdagavond 27 juni vond in de Tweede Kamer het plenaire debat plaats over de Hervormingsagenda Jeugd. Diverse Kamerleden zijn blij dat er nu eindelijk...
30 jun 23
MIND stapt uit adviescommissie zorgvraagtypering
Bijna een jaar geleden, op 1 juli 2022, kondigde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de start aan van de gegevensverzameling ten behoeve van het zorgprestatiemodel....
21 jun 23
Hervormingsagenda over verbeteringen jeugdzorg definitief vastgesteld
De Hervormingsagenda Jeugd is maandagavond 19 juni definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Cliëntenorganisaties...
20 jun 23
Input MIND voor Rondetafelgesprek Hervormingsagenda Jeugd
Op 17 mei werd na bijna twee jaar eindelijk het principeakkoord over de Hervormingsagenda Jeugd bereikt. Maar wat behelzen deze veranderingen en in hoeverre...
19 jun 23
Kamerdebat Zorgverzekeringsstelsel: Overheid verzaakt handhaving van zorgplicht
Nog steeds staan ruim 80.000 mensen op de wachtlijst bij de ggz. De gemiddelde wachttijd is 20 weken en voor sommige aandoeningen loopt dit op naar een...
15 jun 23
Kamermotie om verlaging jonggehandicaptenkorting te schrappen
Begin juni heeft MIND samen met alle partners in de Werkcoalitie het kabinet en de Tweede Kamer opgeroepen om de jonggehandicaptenkorting niet te verlagen....
14 jun 23
Manifest voor een menselijke wet in plaats van Participatiewet
Een coalitie van ervaringsdeskundigen en organisaties waaronder MIND, pleit vandaag, 14 juni 2023, voor een fundamentelere herziening van de Participatiewet...
14 jun 23
Stop met ‘resultaatgericht werken’ in de Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is een Nederlandse wet die op 1 januari 2015 in werking getreden is. Sindsdien...
05 jun 23