Nieuwsberichten

Input Rondetafelgesprek Studentenwelzijn
Donderdag 9 maart organiseert de Tweede Kamercommissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap een rondetafelgesprek over studentenwelzijn. Aanleiding is de ‘Monitor...
Werkbezoek minister Helder aan Nationaal Plan Hoofdzaken
“We moeten samen de verbinding zoeken, net als die hersencellen die we net onder de microscoop zagen”, aldus minister Conny Helder van Langdurige Zorg...
Dienke Bos nieuwe directeur-bestuurder MIND
Met ingang van 1 juni a.s. wordt Dienke Bos de nieuwe directeur-bestuurder van MIND. Zij volgt Marjan ter Avest op, die in december 2022 afscheid van...
“In de veilige omgeving van het zelfregiecentrum kon ik uitzoeken wat...
Op woensdag 22 februari 2023 sprak Denise Bosma namens MIND en Ixta Noa in de Tweede Kamer over haar ervaring met psychische klachten en welke hulp en...
MIND roept Nederlandse Zorgautoriteit op om gegevensverzameling voorlopig...
De afgelopen maanden zijn veel vraagtekens gezet bij gegevensverzameling voor het Zorgprestatiemodel ter verbetering van de zorgvraagtypering. In december...
Input Rondetafelgesprek 'Stijging mensen met psychische aandoeningen'
Steeds meer mensen kampen met psychische klachten, zo toont recent NEMESIS onderzoek aan. Is er daadwerkelijk sprake van een stijging, of gaat het om...
Schamel bedrag voor mentale weerbaarheid in Gezond en Actief Leven Akkoord...
Op 3 februari is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) na lang overleg getekend door gemeenten, GGD-en, zorgverzekeraars en VWS. Dit akkoord...
Kamermotie over beschikbaarheid Esketamine aangenomen
Esketamine kan mensen met een therapieresistente depressie helpen. Zorgverzekeraars zijn echter te terughoudend in de inkoop ervan waardoor het geneesmiddel...
Perspectiefsessie Effectiviteit lotgenotencontact
Op vrijdag 17 februari organiseren we van 9.30 tot 11.30 uur een hybride perspectiefsessie Effectiviteit lotgenotencontact. Sociaal wetenschapper...
Input Kamerdebat over euthanasie en psychisch lijden
Deze week van 6 t/m 12 februari is het de ‘Week van de euthanasie’. Ondraaglijk psychisch lijden en het ontbreken van perspectief, kunnen voor mensen...
Manifest Toegankelijke Politiek
Hoe kunnen politieke partijen de participatie door mensen met een beperking bevorderen? Het aanjaagteam van politici met een beperking heeft hierover...
Handreiking cruciale zorg helpt inventarisatie vraag en aanbod ggz
Sinds vele jaren kampt de ggz met lange wachtlijsten. MIND vraagt al lange tijd om inzichtelijk te maken wat nu precies het zorgaanbod is en in hoeverre...