Nieuwsberichten

Ondersteuning & tips voor mantelzorgers in coronatijd
Mantelzorgen in coronatijd valt niet mee. Mantelzorgers van mensen met psychische problemen hebben het normaal gesproken al zwaar, door de coronamaatregelen...
Richtlijnen GGZ en Corona
Om duidelijkheid te bieden aan medewerkers en cliënten, heeft de geestelijke gezondheidszorg een eigen richtlijn GGZ en Corona opgesteld in aanvulling...
Beleidsinfopunt corona succesvol van start
Eind maart is er via de toepassing Teams een beleidsinfopunt gemaakt om op een snelle manier knelpunten te signaleren die spelen bij onze achterban...
Continuïteit financiering zelfregie-initiatieven
Als platform psychische gezondheid zijn wij onder de indruk van de creativiteit en de gedrevenheid waarmee zelfregie-initiatieven omgaan met de uitdagingen...
Nieuwe subsidiemogelijkheden
In deze tijd zijn er een aantal nieuwe subsidiemogelijkheden geopend. Hieronder kun je een aantal van deze mogelijkheden zien. De Voor elkaar subsidie...
Zorg voor de Jeugd in Coronatijd
"Juist nu is het belangrijk om kwetsbare kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, begeleiden en behandelen." Dat schrijft een groot...
Ggz-panel bevraagd over gevolgen Corona
De kans op besmetting met het COVID-19 virus en de genomen maatregelen om het virus onder controle te krijgen, leveren veel mensen stress op. Voor de 1...
Vragenlijst: welke gevolgen heeft de coronacrisis voor jou?
De komst van het coronavirus raakt ons. Ook de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben grote gevolgen: voor...
Brief aan Tweede Kamer over corona en ggz
MIND neemt deel aan het ‘coördinerend overleg corona & ggz’ en aan een aantal werkgroepen die door het ministerie van VWS zijn opgezet. Ook zijn we betrokken...
Cliënten en ggz op zoek naar nieuw evenwicht
In de afgelopen drie dagen is de ggz zoekende naar oplossingen voor ontstane knelpunten om de nodige zorg voor mensen met psychische problemen te blijven...
Bredere aanpak nodig voor wachtenden in GGZ
Het plan van aanpak dat vandaag door de ggz-instellingen en zorgverzekeraars, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland aan de staatssecretaris is aangeboden,...
Basis lobbytraining voor cliënten- en familieraden
Tweedaagse training belangenbehartiging 25 mei en 18 juni bij MIND in Amersfoort met focus op communicatie en uitleg wet Wmcz. Voor wie Ervaringsdeskundige(n)...