Nieuwsberichten

Input MIND voor Rondetafelgesprek Hervormingsagenda Jeugd
Op 17 mei werd na bijna twee jaar eindelijk het principeakkoord over de Hervormingsagenda Jeugd bereikt. Maar wat behelzen deze veranderingen en in hoeverre...
19 jun 23
Kamerdebat Zorgverzekeringsstelsel: Overheid verzaakt handhaving van zorgplicht
Nog steeds staan ruim 80.000 mensen op de wachtlijst bij de ggz. De gemiddelde wachttijd is 20 weken en voor sommige aandoeningen loopt dit op naar een...
15 jun 23
Kamermotie om verlaging jonggehandicaptenkorting te schrappen
Begin juni heeft MIND samen met alle partners in de Werkcoalitie het kabinet en de Tweede Kamer opgeroepen om de jonggehandicaptenkorting niet te verlagen....
14 jun 23
Manifest voor een menselijke wet in plaats van Participatiewet
Een coalitie van ervaringsdeskundigen en organisaties waaronder MIND, pleit vandaag, 14 juni 2023, voor een fundamentelere herziening van de Participatiewet...
14 jun 23
Stop met ‘resultaatgericht werken’ in de Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is een Nederlandse wet die op 1 januari 2015 in werking getreden is. Sindsdien...
05 jun 23
Kamer neemt motie aan over realisatie landelijk netwerk zelfregiecentra
Eind april debatteerde de Tweede Kamer over de ggz. Daarin vroegen meerdere Kamerleden om haast te maken met de realisatie van een landelijk dekkend netwerk...
25 mei 23
MIND tevreden met akkoord over langdurige ggz in de Wet langdurige zorg
Sinds 2021 kunnen ggz-cliënten gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die ‘blijvend behoefte hebben aan permanent...
24 mei 23
Principeakkoord over verbeteringen jeugdzorg
Na lang wachten is het zover: het principeakkoord over de Hervormingsagenda Jeugd is bereikt. Dit akkoord is bereikt door MIND samen met Ieder(in)), professionals...
17 mei 23
Afbouwadvies voor alle antidepressiva beschikbaar
Met een nieuw document zijn de adviezen voor afbouw van antidepressiva compleet en kan de afbouw van elk antidepressivum goed voorbereid en begeleid worden....
11 mei 23
Manifest aan Tweede Kamer voor meer geld patiëntenorganisaties
Nederlandse patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties hebben meer geld nodig om hun werkzaamheden in de toekomst op een goede manier te kunnen...
09 mei 23
In memoriam: Jolijn Santegoeds
Tot onze grote schrik en verdriet hebben we vernomen dat Jolijn Santegoeds is overleden op 45-jarige leeftijd.  Jolijn was een grote strijder in...
26 apr 23
Kamerleden pleiten voor snelle verbetering in ggz- en jeugddebat
Woensdag 19 april debatteerde de Tweede Kamer over de ggz, suïcidepreventie en donderdag 20 april over Jeugdzorg. MIND leverde vooraf input aan politici...
26 apr 23