Nieuwsberichten

Nieuw kwaliteitsstatuut ggz
Sinds 1 januari 2022 geldt het Landelijke Kwaliteitsstatuut GGZ. Zorgaanbieders zullen voor 1 juli hun eigen kwaliteitsstatuut hierop aanpassen. In het...
Investering en beter toezicht op Wmo nodig
De afgelopen tien jaar in de ggz hebben in het teken gestaan van ambulantisering en decentralisatie. Dit vergroot het belang van zorg in het sociaal domein....
Vacature Expertcommissie Kwaliteit van leven
De Expertcommissie Kwaliteit van Leven van MIND is op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden. De expertcommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over...
Inspiratie en verbinding op kennisdag Herstel Dichtbij
Op de eerste kennisdag van het programma 'Herstel Dichtbij / Samen voor mentale gezondheid' hebben de kandidaten van de 30 deelnemende zelfregie-...
Meer preventie nodig om ggz toegankelijk te houden en wachttijden te bekorten
Om de veel te lange wachttijden in de ggz te bekorten is een maatschappelijke omslag nodig. Dat schrijven belangenorganisaties waaronder MIND, huisartsen,...
MIND spreekt over ‘Jongeren en mentale gezondheid’ in Tweede kamer
De mentale gezondheid van jongeren baart ons allen zorgen. Eind 2021 bleek uit CBS-gegevens dat 1 op de 4 jongeren worstelt met psychische klachten. Op...
Dreigende sluiting PsyQ Amsterdam toont belang protocol
Dinsdag 8 maart berichtte het Parool over het voorgenomen besluit van PsyQ, onderdeel van de Parnassia Groep, om de vestigingen i-spy en PsyQ Amsterdam...
In memoriam: Arend Jan Heerma van Voss
Op zondag 27 februari 2022 is Arend Jan Heerma van Voss overleden. Hij was zeer geïnteresseerd in de ervaringen van mensen met de psychiatrische hulpverlening...
Oproep Tweede Kamer: voorkom dat patiëntenorganisaties hun werk niet meer...
Patiëntenorganisaties MIND, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. We roepen in deze brandbrief...
Nieuwe subsidiemogelijkheden ZonMw
Bij het ZonMw-subsidieprogramma Voor Elkaar! kan weer een projectsubsidie aangevraagd worden. Het programma financiert projecten die eraan bijdragen dat...
Oproep Eerste Kamer: schrap de eigen bijdrage voor jeugdhulp
De toegang tot de jeugd-ggz is al jaren een groot probleem. De toegenomen zorgvraag van jongeren en hun gezinnen is door corona alleen nog maar toegenomen....
MIND-onderzoek naar veerkracht tijdens de pandemie
Corona heeft impact op onze mentale gezondheid, zo blijkt uit eerdere onderzoeken onder het ggz-panel van MIND. Vanaf het begin van de coronacrisis...