Nieuwsberichten

Ruim 27.000 mensen wachten te lang op ggz
In mei dit jaar wachtten in totaal 75 duizend mensen op geestelijke gezondheidszorg. En ruim 27 duizend mensen wachtten langer dan de afgesproken maximale...
Inschrijving voor Herstelspecial 2021 geopend!
Inzending is tot 20 september 2021 mogelijk via deze link Nederland kent vele initiatieven buiten de reguliere geestelijke gezondheidszorg, die zich richten...
Netwerk Samen over de Brug
In 2014 verscheen het manifest Over de Brug dat een beweging naar meer herstel voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in gang wilde zetten....
Input MIND Discussienota Zorglandschap ggz
Het ministerie van VWS is bezig een visie op de inrichting van het Zorglandschap ggz te formuleren. In oktober 2020 schreven wij al een uitgebreide inbreng...
Zorgaanbieder mag vaccinatie niet verplichten
De coronacijfers lopen momenteel sterk terug en de maatregelen worden versoepeld. Ook in de ggz geldt een versoepeling van de maatregelen. Het dragen...
Voortbestaan Samen Sterk zonder Stigma in gevaar
Het voortbestaan van Samen Sterk zonder Stigma (SSzS), de organisatie die zich al 10 jaar met vele maatschappelijke partijen inzet voor destigmatisering...
Kennismodule legt focus op naasten bij opleiding hulpverleners
MIND wil ervoor zorgen dat het perspectief van cliënten en naasten structureel een plek krijgt in elk opleidingsprogramma voor hulpverleners. Daarom heeft...
Input Tweede Kamer: laat cliënten meedenken over verzekerd zorgpakket
Patiënten, cliënten, naasten, familie, en ouderen(-organisaties) moeten blijvend betrokken worden bij programma’s en trajecten rondom het verzekerd pakket...
Jongeren met psychische klachten willen Nationaal Preventieakkoord Mentale...
Jongeren met een psychische kwetsbaarheid trekken op dinsdag 22 juni stevig aan de bel in Den Haag. Door hun mentale problemen lopen ze regelmatig vast...
Input Kamerdebat: extra geld ook echt naar jeugdzorg
Na een arbitragezaak, aangespannen door de gemeenten, volgde eind mei het wijze besluit: ruim 1 miljard Euro gaat extra naar jeugdzorg. MIND roept op om...
Meer kennis en maatwerk UWV en gemeenten kan arbeidsparticipatie verhogen
“Werk als medicijn,” was begin juni de reden van het kabinet om meer geld te besteden aan re-integratie trajecten voor mensen met psychische klachten....
Amendement aangenomen over uitkering bij gedwongen opname
Dinsdagmiddag 8 juni heeft de Tweede kamer het amendement aangenomen dat was ingediend door het lid Kwint (kamerstuk 35.667 nr. 8) gericht op het behoud...