Nieuwsberichten

Aandacht voor gender in de ggz tijdens IAWMH congres in Maastricht
Te weinig aandacht voor sekse- en genderverschillen binnen de geestelijke gezondheidszorg kan leiden tot onjuiste diagnoses en ontbreken van (tijdig)...
Heb jij ervaring met cliëntondersteuning bij regionale doorzettingsmacht?
Om beter te weten of cliëntondersteuning binnen regionale doorzettingsmacht (RDM) goed werkt, start onderzoeksbureau SiRM een onderzoek. MIND is ook bij...
Inbreng arbeidsmarktdebat: behoud keuze voor deeltijdwerk
Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en verdere vergrijzing, buigt het kabinet zich over de vraag hoe het arbeidspotentieel beter benut kan worden....
Miljoenennota: weinig en versnipperde maatregelen preventie
Dinsdagmiddag 20 september sprak Koning Willem-Alexander op Prinsjesdag de Troonrede en presenteerde het kabinet de Miljoenennota. Wat ons opvalt is dat...
Integraal Zorgakkoord getekend zonder MIND, hoe verder
Vrijdag 16 september hebben VWS en de (meeste) partijen overeenkomst bereikt over het Integraal Zorgakkoord. Heel verwarrend werd daar niet in vermeld...
Geslaagde inspiratiedag 'Ruimte voor herstel in de wijk'
Op 8 september 2022 heeft MIND de inspiratiedag Ruimte voor herstel in de wijk- Zelfregie en herstel in coproductie georganiseerd in samenwerking met...
MIND ondertekent het Integraal Zorgakkoord niet
De zorg dreigt vast te lopen; de vraag is groter dan het aanbod, er is personeelstekort en de wachttijden zijn te hoog. MIND ziet ook dat het tijd is...
Werkconferentie 10 oktober: 'Mentale gezondheid van de toekomst'
Op maandag 10 oktober 2022 in theater Mimik in Deventer vindt een landelijke werkconferentie plaats, waarbij we ons gaan onderdompelen in de toekomst....
Reactie MIND op onterechte twijfels over verdrongen herinnering
Zondagavond 28 augustus was Bessel van der Kolk, psychiater en traumaspecialist, gast bij het tv-programma Zomergasten. Eén van de onderwerpen die aan...
Activiteiten rondom Wereldsuïcide-preventiedag 10 september
Op zaterdag 10 september is het Wereld Suïcide Preventiedag. We staan die dag stil bij de mensen die door zelfdoding om het leven zijn gekomen, hun naasten...
Kabinet: 21 miljoen om mensen aan werk te helpen
Het kabinet stelt de komende twee jaar in totaal ruim 21 miljoen euro beschikbaar om patiënten in de geestelijke gezondheidszorg aan werk te helpen. Met...
Gebruik zorgstandaarden in de praktijk
Voor de ggz is een uitgebreide set van kwaliteitsstandaarden. In deze standaarden staan aanbevelingen voor preventie, herkenning, diagnostiek en behandeling...