Nieuwsberichten

Duwen en trekken in Den Haag
Afgelopen donderdag 30 januari zijn er door diverse Kamerleden in totaal 11 moties ingediend die de ggz betreffen. Dit was te verwachten na het stevige...
Algemeen Overleg GGZ: iedereen is er klaar mee
Het Algemeen Overleg ggz met de tweedekamer van woensdag 29 januari stond voornamelijk in het teken van wachttijden en -lijsten in de ggz. De actie Lijm...
Expliciete aandacht gevraagd voor mantelzorger in ggz-debat
De Tweede Kamer moet in het debat over de ggz ook de rol meenemen van familieleden en naasten van mensen met psychische problemen. Enerzijds omdat velen...
Heb je ervaring met de Wvggz? Laat het ons weten!
Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz ingegaan, als vervanger van de Wet Bopz. Heb jij ervaring met de Wvggz, positief of negatief? MIND hoort deze...
Regionale infobijeenkomsten over Wet langdurige zorg (Wlz) (voor pgb-houders)
In februari vinden twee bijeenkomsten plaats over de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische aandoening. Deze bijeenkomsten...
Doen en doorpakken in de ggz urgenter dan ooit
De geestelijke gezondheidszorg staat in brand. De urgentie om problemen in de ggz aan te pakken is groter dan ooit. De veelvuldige ondertekening van de...
Koning en staatssecretaris met delegatie in gesprek over terugdringen dakloosheid
Foto: Patrick van Katwijk Na het bezoek aan de flexibele opvang in Weert (zie het eerdere nieuwsbericht hierover) gingen de Koning en staatssecretaris...
Koning Willem-Alexander op bezoek bij Zelfregiecentrum Weert
Foto: Patrick van Katwijk Dinsdagochtend 21 januari bezocht Koning Willem Alexander samen met Paul Blokhuis, staatssecretaris van het Ministerie van VWS,...
Manifest Lijm de Zorg legt terecht de vinger op veel zere plekken
Op maandag 20 januari is het manifest ‘Lijm de Zorg’ gepubliceerd en roepen de samenstellers op om de speciale petitie te ondertekenen. MIND vindt het...
Suïcide onder jongeren: complexe oorzaken, complexe oplossingen
Voor het eerst is in Nederland diepgaand onderzoek verricht naar zelfdoding door jongeren onder 20 jaar. Uit de resultaten blijkt dat jongeren met meerdere...
Jongeren INC: subsidiecall op het gebied van werk
Jongeren INC, het nieuwe programma van FNO, is op 1 januari 2020 van start gegaan. Jongeren INC heeft de missie dat jongeren met een chronische aandoening...
Wet Langdurige zorg komt nu snel dichterbij
Ggz-cliënten met een blijvende, intensieve zorgvraag kunnen vanaf 2021 aanspraak maken op de Wet langdurige zorg (Wlz). De voorbereidingen daarvoor zijn...