Nieuwsberichten

Kamer maakt zich zorgen over stapeling van zorgkosten
Op woensdag 29 juni debatteerde de Vaste Kamercommissie VWS over de Zorgverzekeringswet en de stapeling van zorgkosten.  Op de agenda van het commissiedebat...
06 jul 22
Huisvestingdebat: meer passende woningen voor kwetsbare groepen
Het Rijk moet gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties meer ondersteunen bij het realiseren van betaalbare en passende huisvesting...
05 jul 22
Aanbevelingen voor diagnostiek in kwaliteitsstandaard
Kwaliteitsstandaarden bieden algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen....
04 jul 22
Nieuwe generieke module Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigheid wordt steeds vaker beroepsmatig ingezet binnen zorg en welzijn. Een mooie ontwikkeling. Maar het is niet altijd duidelijk wat er...
01 jul 22
Oproep samen met de Nederlandse ggz over tekorten ggz-personeel
Een verder oplopend tekort aan arbeidskrachten in de ggz dwingt de minister om de uitvoering en aansturing van de ggz onder de loep te nemen. Dat schrijven...
30 jun 22
Laat zorgverzekeraars eerder contracten met aanbieders afsluiten
Op woensdag 29 juni debatteert de Vaste Kamercommissie VWS over de Zorgverzekeringswet en eigen bijdrage in de zorg. MIND vraagt in haar brief aan de...
27 jun 22
Input MIND voor Kameroverleg Participatiewet
Ruim 400.000 mensen vallen onder de zogeheten Participatiewet. De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden, met name...
23 jun 22
Kick-off lerende netwerken 'zorg zonder dwang is een keuze'
Het voorkomen van verplichte zorg is voor MIND een belangrijk onderwerp. Gelukkig zijn meer partijen het hiermee eens en hebben zich sinds twee jaar verenigd...
20 jun 22
MIND wijst Kamer op belang Wet langdurige zorg voor ggz-cliënten
Woensdag 15 juni debatteert de Tweede Kamer over de Voorjaarsnota 2022. Het huidige kabinet is op zoek naar mogelijkheden om te bezuinigen op de zorgbegroting...
13 jun 22
Regionale doorzettingsmacht voor mensen die vastlopen in de ggz
Vanaf 1 mei is er een regionale doorzettingsmacht (RDM) voor mensen die vastlopen in hun zoektocht naar een passende ggz-behandeling. De cliënt die een...
07 jun 22
Input Kamerdebat: brede aanpak nodig om verslaving te voorkomen
Op dinsdag 7 juni debatteert de Kamercommissie VWS over medische preventie, verslavingszorg en drugspreventie. Op de agenda staan alcohol- en drugsverslaving....
07 jun 22
Een Thuis voor Iedereen
Gemeenten moeten investeren in betaalbare en passende woningen voor onder meer mensen uit de ggz, maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Bovendien...
18 mei 22