Nieuwsberichten

Wet Langdurige zorg komt nu snel dichterbij
Ggz-cliënten met een blijvende, intensieve zorgvraag kunnen vanaf 2021 aanspraak maken op de Wet langdurige zorg (Wlz). De voorbereidingen daarvoor zijn...
Nog geen einde aan lange wachttijden
Er komt nog geen einde aan de lange wachttijden in de ggz. Vlak voor kerstmis stuurde staatssecretaris Blokhuis nieuwe cijfers naar de Tweede Kamer. Daaruit...
Onafhankelijke cliëntondersteuning krijgt nieuwe impuls
Het Ministerie van VWS nodigt 20 nieuwe koplopergemeenten (deze staan in dit document beschreven) uit om vóór 7 februari een plan in te dienen om de functie...
Noodmaatregelen dakloze mensen
Het laatste debat van 2019 in de Tweede Kamer gaat over maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In augustus 2019 berichtte het CBS dat Nederland een...
Wat helpt bij depressie en somberheid?
Hoe zorgen mensen met depressieve klachten ervoor dat ze daar zo min mogelijk last van hebben? Welke tips geven familieleden en naasten? Wat zijn volgens...
Patiëntenstop Parnassia voor VGZ-verzekerden opgeheven
Vrijdag 6 december kondigde GGZ-instelling Parnassia een patiëntenstop aan voor VGZ-verzekerden. Op 10 december berichtte de Nederlandse Zorgautoriteit...
Patiëntenstop Parnassia voor VGZ-verzekerden opgeheven
Vrijdag 6 december kondigde GGZ-instelling Parnassia een patiëntenstop aan voor VGZ-verzekerden. Op 10 december berichtte de Nederlandse Zorgautoriteit...
Zelfregiecentrum Venlo sluit de deuren
De onzekerheden rond de aanbesteding van de gemeente Venlo hebben ertoe geleid dat het Zelfregiecentrum zich na bijna 12 jaar genoodzaakt ziet om aan het...
Nieuwe generieke module 'Zorg voor ouders met psychische en/of verslavingsproblemen...
Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen van ouders kunnen (ingrijpende) gevolgen hebben voor hun kinderen. Ook als deze kinderen zonder problemen...
Positie van mensen met een beperking of kwetsbaarheid gaat achteruit ondanks...
Het gaat niet goed met het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Dat is te lezen in de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap,...
MIND: Bij verplichte zorg moet zorgvuldigheid het vertrekpunt zijn
De Wet verplichte ggz (Wvggz) treedt per 1 januari 2020 in werking. Afgelopen jaren heeft MIND zich ervoor ingezet dat de wet zo goed mogelijk geïmplementeerd...
MIND wil verbod op stroomstootwapen in ggz-instellingen
Vrijdag 15 november jl. maakte minister Grapperhaus bekend voorbereidingen te treffen om het stroomstootwapen (de taser) als extra geweldsmiddel voor de...