Grote toestroom Wet Langdurige Zorg

green-4101852_640

Vanaf 2021 kunnen ggz-cliënten gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die ‘blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid’. MIND heeft jaren gelobbyd dat deze mogelijkheid ook aan mensen met psychische klachten geboden wordt. Zodat mensen dan blijvend recht hebben op zorg en dus niet elke keer opnieuw beoordeeld hoeven te worden. Hieraan blijkt een grote behoefte: inmiddels hebben circa 26.000 mensen een Wlz-indicatie op psychiatrische grondslag gekregen. Dit is fors meer dan de schatting vooraf dat het om 16.000 mensen zou gaan.

Dreigende bezuinigingen voor Wlz

De kosten voor de Wlz zullen dan ook hoger uitvallen dan verwacht. VWS overweegt nu een tariefmaatregel voor ggz-Wlz. MIND is het hier niet mee eens, want wij vrezen grote gevolgen voor mensen met een ggz-grondslag in de Wlz. Dit kan resulteren in lagere kwaliteit van zorg of beperkte toegankelijkheid. VWS overweegt dit alleen voor de ggz-groep en niet voor ouderen of gehandicapten die gebruik maken van de Wlz. MIND vindt dit discriminatie. GGZ Totaal maakte een artikelenreeks over de Wet langdurige zorg.

Probleem niet bij de ggz-cliënten leggen

In het artikel ‘Dat de ggz in de Wlz zit is geen gunst, maar een recht' verklaart MIND beleidsmedewerker Aukje Eggenhuizen de foutieve inschatting. Volgens haar heeft men bij de onderzoeken vooraf de ambulante cliënten over het hoofd gezien. “Zij zijn goed voor een derde van alle Wlz-indicaties binnen de ggz.” Aukje waarschuwt om het probleem te focussen op de instroom van mensen met psychische klachten: “Het was een principiële fout dat de ggz lange tijd niet in de Wlz zat. Dat is nu rechtgezet.” MIND is in nauw overleg met VWS over de kwestie.

Meer nieuws