MIND Expert Center

MIND Expert Center-pexels-rdne-stock-project-7414003

Wie kan er nou beter vertellen over wat goed kan werken in de zorg dan mensen die zelf ermee te maken hebben. Daarom heeft MIND het Expert Center opgezet: het inzetten van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid bij het vormen van de zorg en welzijn. Voor meer openheid en betere zorg.  

Wat is het MIND Expert Center?

MIND verbindt de vraag naar ervaringskennis van overheidsinstanties, brancheorganisaties, onderzoeksgroepen en kennisinstituten en opleidingsinstellingen met mensen die hun eigen ervaringen willen inzetten om taboes te doorbreken en de zorg te verbeteren. We zijn een knooppunt dat de inzet van ervaringskennis voor verbetering van de zorg versterkt. We noemen dat het MIND Expert Center.  

MIND Expert Center expertises

Er zijn geen resultaten gevonden. Controleer de spelling of probeer een andere zoekterm.

 • Het MIND Expert Center helpt iedere MIND Expert met het ontwikkelen van hun talenten en geeft ondersteuning bij het uitvoeren van de taken. Dit vergroot en versterkt het aanbod van ervaringskennis. 
 • Het MIND Expert Center zorgt dat er meer aandacht komt voor het belang van ervaringskennis in de zorg en andere domeinen van herstel. Hierdoor stijgt de vraag naar het perspectief van cliënten en naasten en vergroot de waardering voor ervaringskennis.

Ik zoek een MIND Expert

Wil jij het perspectief van cliënten en naasten meenemen? Dan denkt het MIND Expert Center graag met je mee. MIND is een netwerk van landelijke en regionale lidorganisaties en heeft een Expert Center met een pool van experts die zich op verschillende onderwerpen willen inzetten. Meld je aan en wij koppelen je aan de juiste persoon. 

Er zijn geen resultaten gevonden. Controleer de spelling of probeer een andere zoekterm.

Het MIND Expert Center biedt toegang tot een groep mensen die graag hun ervaringskennis willen inzetten om mee te denken in de geestelijke gezondheidszorg, het sociaal domein, bij belangenbehartiging en opleidingen, om deze te verbeteren. 

 

Een MIND Expert kan de volgende dingen voor jou betekenen:  

 • Spreker bij de opleiding of nascholing van zorgprofessionals 
 • Als meedenker bij het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma’s 
 • Meedenker in een klankbordgroep over nieuwe vormen van zorg en welzijn 
 • Meewerkend adviseur bij (onderzoeks)projecten die gericht zijn op kwaliteitsverbetering in de geestelijke gezondheidszorg of het sociale domein 
 • Bijdrager aan beleidsvoornemens van een gemeente 

Ben je op zoek naar lotgenotencontact of hulplijnen. Kijk dan bij de MIND Atlas en MIND Korrelatie 

Voor elke professional die met psychisch kwetsbare mensen werkt, beleid maakt of onderzoek doet, is het belangrijk om het perspectief van cliënten en hun naasten te kennen. Je komt dichter bij de doelgroep en zo wordt de zorg passender en beter. Veel cliënten- en naasten hebben kennis én ervaring in huis die ze graag willen delen met hulpverleners. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid zou structureel ingezet moeten worden.  

Het is belangrijk dat ervaringsdeskundigheid gewaardeerd en erkend wordt als bron van kennis. MIND Experts dragen met hun werk bij aan de aansluiting van het aanbod in de zorg, welzijn en sociaal domein voor mensen met psychische problemen en hun naasten. Om gebruik te maken van het MIND Expert Center wordt een vergoeding gevraagd. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de vraag en welke competenties er nodig zijn. Over de hoogte hiervan gaan we graag met je in gesprek. 

Ik wil MIND Expert worden

Op dit moment hebben we een pool van experts die voldoende kan voorzien in de aanvragen die we krijgen. Daarom kun je je nu niet aanmelden. Komend jaar willen we gebruiken om de kennis en kunde van de experts nog verder te ontwikkelen en samen te groeien. We willen ruimte bieden aan de persoonlijke ontwikkeling van de ervaringsdeskundigen en gezamenlijk werken aan ons doel: het gelijkwaardig inzetten van ervaringskennis naast professionele en wetenschappelijke kennis.

In de toekomst zullen we zeker weer zoeken naar mensen met ervaringskennis, maar wel veel gerichter op bepaalde thema’s en vaardigheden. Via deze webpagina en andere kanalen zullen we laten weten wie we zoeken.

Hieronder vind je algemeen informatie wat we bij het MIND Expert Center van een ervaringsdeskundige verwachten.

Er zijn geen resultaten gevonden. Controleer de spelling of probeer een andere zoekterm.

Je kan op verschillende niveaus betrokken zijn als MIND Expert in de geestelijke gezondheidszorg, het social domein, belangenbehartiging en opleidingen:

 • Je gebruikt je eigen verhaal: Je schrijft een ervaringsverhaal, doet mee aan een enquête of interview. 
 • Je gebruikt je eigen verhaal en bent op de hoogte van de verhalen van anderen. Dit noemen we ervaringskennis: Je zet je in als gastdocent, denktank of neemt deel aan een werkgroep. 
 • Je combineert je ervaringskennis met inhoudelijke kennis en vaardigheden rondom een specifiek thema: Je ontwikkelt en geeft zelfstandig gastlessen, je ontwerpt, beoordeelt en voert onderzoek uit, je ontwikkelt beleid of kwaliteitsstandaarden mee. 

Voorbeeld en van rollen zijn:   

 • Spreker bij de opleiding of nascholing van zorgprofessionals 
 • Als meedenker bij het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma’s 
 • Meedenker in een klankbordgroep over nieuwe vormen van zorg en welzijn 
 • Meewerkend adviseur bij (onderzoeks)projecten die gericht zijn op kwaliteitsverbetering in de geestelijke gezondheidszorg of het sociale domein 
 • Bijdrager aan beleidsvoornemens van een gemeente 
 • Belangenbehartiger richting de landelijke, regionale en lokale politiek  
 • Media te woord staan 

Je hoeft niet alles te kunnen of leuk te vinden. Wij zoeken altijd samen met jou iets wat bij je past.  

Als je als MIND Expert aan de slag gaat kan je bij een of meerdere van de volgende instanties ingezet worden:  

 • Overheidsinstanties, zoals ministeries, gemeentes, UWV
 • Brancheorganisaties uit zorg en welzijn 
 • Onderzoeksgroepen 
 • Kennisinstituten, zoals AKWA GGZ, Trimbos, universiteiten
 • Opleidingsinstellingen 
 • Zorgverzekeraars en Nederlandse Zorgautoriteit

Je vertelt jouw persoonlijke verhaal over je ervaringen met psychische klachten, je herstel en wat voor jou goed heeft gewerkt of minder goed. Of je vertelt het verhaal van je naaste die last heeft of heeft gehad van psychische klachten en welk effect dat heeft gehad op jouw leven als naaste. Naast je eigen verhaal, kan je namens anderen die ervaringen met psychische klachten hebben gehad praten. Zodat het beleid, het sociaal domein en opleidingen met de ervaringen verbeterd kunnen worden.  

MIND omarmt zowel de ervaringsdeskundigen die voortkomen uit de praktijk als deze die op verschillende manieren zijn opgeleid en daarnaast ook praktische ervaring hebben. De diversiteit, creativiteit en vrije ruimte van ervaringsdeskundigheid en inzet van diverse soorten ervaringskennis zien we als een kracht. Door samenwerking met elkaar, kunnen we dit versterken en van betekenis zijn voor mensen met psychische klachten. 

Afhankelijk van wat je kunt en wat de opdracht vraagt, krijg je een vrijwilligersvergoeding of -betaling. Zit je in een uitkeringssituatie? Dan kijken we binnen de regels hoe we jouw inzet kunnen waarderen zodat je er ook iets voor terugkrijgt.  

Als ervaringsdeskundige kan je nog meer betekenen voor mensen met mentale klachten. We geven advies over waar je terecht kan als je aan de slag wilt in de volgende rollen:  

 • Lotgenotencontact: Sluit je aan bij een van onze leden van MIND Platform
 • Hulplijn of cliëntondersteuner: De verschillende leden van MIND Platform hebben een hulplijn waar je als ervaringsdeskundige kan helpen.
 • Psychologen of maatschappelijk werker: Om als psycholoog of maatschappelijk werker aan de slag te kunnen heb je een opleiding nodig.  

Contact

Ben je enthousiast of wil je meer weten? Stuur een e-mail naar expertcenter@wijzijnmind.nl

Mind_Logo_Expert_Center_2023
Meer projecten