Organisatie

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Onze landelijke lidorganisaties, regionale organisaties, cliëntenraden en familieraden spelen een belangrijke rol. We streven ernaar de positie van iedereen die te maken heeft met psychische problemen structureel te verbeteren. We zijn gesprekspartner ván en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en branche-organisaties.

Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid en MIND Korrelatie zijn we initiatiefnemer van MIND. MIND is voortdurend in beweging. Organisaties die met MIND willen samenwerken, zijn van harte welkom.

Lees hier het MIND Jaaroverzicht 2016-2020
Jaarverslag 2016 (tekstversie)
Jaarverslag 2017 (tekstversie)
Jaarverslag 2018 (tekstversie)

Bestuur

Mw. Dr. W.K. (Wilma) van der Scheer, voorzitter
Directeur Erasmuscentrum voor Zorgbestuur

Nevenfuncties:

 • Lid selectiecommissie ZorgManager van het Jaarverkiezing, ZorgExcellence troffee.
 • Voorzitter (voorheen lid) Raad van Toezicht Stichting Medical Business
 • Voorzitter College van Belanghebbenden van Perspekt
 • Columnist voor Zorgvisie o.g.v. governance van zorg
 • Bestuurslid Stichting Collectiebeheer Lapré

Mw. P.W.L Zoer, bestuurslid
Manager zorg & bedrijfsvoering Flevoziekenhuis

Geen nevenfuncties

Mw. C.T. (Titia) Feldmann, bestuurslid

Nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter van het bestuur van de Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen (LSFVP) te Utrecht; (vacatiegeld/reiskostenvergoeding)
 • Voorzitter van de Klankbordgroep WMO te Heemstede; (onbezoldigd)
 • Lid van GroenLinks
 • Informeel ondersteuner van gemeenteraadfractie GroenLinks te Heemstede, w.b. sociaal domein (onbezoldigd).

Dhr. W.J. (Wim) van Minnen, bestuurslid
Op meerdere plaatsen actief voor ouderen en mensen met een handicap.

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van de Stichting Varende Recreatie, eigenaar van Vakantie- Hospitaalschip de Prins Willem Alexander.
 • Voorzitter van Hand in Hand, Nederlandse steunstichting van de Peace of Christ Community in Nkoranza, Ghana, waar 90 kinderen/ mensen met een handicap wonen.
 • Voorzitter van Per Saldo, vereniging van mensen met een Persoons Gebonden Budget.
 • Voorzitter Cosbo Utrecht, belangenbehartiger van Ouderen in de gemeente Utrecht
 • Lid van de RvT van AKWA, namens MIND
 • Lid van het Expertise Netwerk Levensvragen, namens LOC
 • Lid van het bestuur van de Vrienden van Omega, Dagcentrum voor meervoudig complex gehandicapte kinderen en volwassenen.

Mr. A.H. (Bert) Brouwer (penningmeester)

Bestuurder Careander

Nevenfuncties:

 • Voorzitter raad van commissarissen Lekstede Wonen in Vianen (sinds 2017)
 • Vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland
   

 

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar vindt een algemene ledenvergadering (ALV) plaats.
De ALV is het hoogste overlegorgaan van de vereniging. Hier worden o.a. de begroting,
het beleidsplan (najaar) en de jaarrekening (voorjaar) vastgesteld. Alle lidorganisaties
hebben één stem of afgevaardigde.

Directie

Marjan ter Avest, directeur