Organisatie

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Onze landelijke lidorganisaties, regionale organisaties, cliëntenraden en familieraden spelen een belangrijke rol. We streven ernaar de positie van iedereen die te maken heeft met psychische problemen structureel te verbeteren. We zijn gesprekspartner ván en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en branche-organisaties.

Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid en MIND Korrelatie zijn we initiatiefnemer van MIND. MIND is voortdurend in beweging. Organisaties die met MIND willen samenwerken, zijn van harte welkom.

Lees hier het MIND Jaaroverzicht 2016-2020
Jaarverslag 2016 (tekstversie)
Jaarverslag 2017 (tekstversie)
Jaarverslag 2018 (tekstversie)

Bestuur

Mw. Dr. W.K. (Wilma) van der Scheer, voorzitter
Directeur Erasmuscentrum voor Zorgbestuur

Nevenfuncties:

 • Lid selectiecommissie ZorgManager van het Jaarverkiezing, ZorgExcellence troffee.
 • Voorzitter (voorheen lid) Raad van Toezicht Stichting Medical Business
 • Voorzitter College van Belanghebbenden van Perspekt
 • Columnist voor Zorgvisie o.g.v. governance van zorg
 • Bestuurslid Stichting Collectiebeheer Lapré
   

Mw. P.W.L Zoer, bestuurslid
Senior adviseur - BeBright 

Nevenfuncties:

 • Vice voorzitter MIND Platform
 • Lid Raad van Toezicht AKWA GGZ
   

Mw. C.T. (Titia) Feldmann, bestuurslid

Nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter van het bestuur van de Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen (LSFVP) te Utrecht; (vacatiegeld/reiskostenvergoeding)
 • Voorzitter van de Klankbordgroep WMO te Heemstede; (onbezoldigd)
 • Lid van GroenLinks
 • Informeel ondersteuner van gemeenteraadfractie GroenLinks te Heemstede, w.b. sociaal domein (onbezoldigd).
   

Mr. A.H. (Bert) Brouwer (penningmeester)

Bestuurder Careander

Nevenfuncties:

 • Voorzitter raad van commissarissen Lekstede Wonen in Vianen (sinds 2017)
 • Vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland
   

 

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar vindt een algemene ledenvergadering (ALV) plaats.
De ALV is het hoogste overlegorgaan van de vereniging. Hier worden o.a. de begroting,
het beleidsplan (najaar) en de jaarrekening (voorjaar) vastgesteld. Alle lidorganisaties
hebben één stem of afgevaardigde.

Directie

Marjan ter Avest, directeur