Organisatie

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Onze landelijke lidorganisaties, regionale organisaties, cliëntenraden en familieraden spelen een belangrijke rol. We streven ernaar de positie van iedereen die te maken heeft met psychische problemen structureel te verbeteren. We zijn gesprekspartner ván en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en branche-organisaties.

Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid en MIND Korrelatie zijn we initiatiefnemer van MIND. MIND is voortdurend in beweging. Organisaties die met MIND willen samenwerken, zijn van harte welkom.

Lees hier het MIND Jaaroverzicht 2016-2017
Jaarverslag 2016 (uitgebreide tekstversie)

Jaarverslag Fonds 2016
Jaarverslag Korrelatie 2016

Bestuur

L. (Lizan) Aalders, bestuurslid
L. (Loes) Bandsma, bestuurslid
C.T. (Titia) Feldmann, bestuurslid
P.A. H. (Piet) Verbraak, voorzitter

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar vindt een algemene ledenvergadering (ALV) plaats.
De ALV is het hoogste overlegorgaan van de vereniging. Hier worden o.a. de begroting,
het beleidsplan (najaar) en de jaarrekening (voorjaar) vastgesteld. Alle lidorganisaties
hebben één stem of afgevaardigde.

Directie

Marjan ter Avest, directeur