Organisatie

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Onze landelijke lidorganisaties, regionale organisaties, cliëntenraden en familieraden spelen een belangrijke rol. We streven ernaar de positie van iedereen die te maken heeft met psychische problemen structureel te verbeteren. We zijn gesprekspartner ván en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders, zorgverzekeraars en branche-organisaties.

Samen met Fonds Psychische Gezondheid (nu: Stichting MIND) en MIND Korrelatie zijn we initiatiefnemer van MIND. MIND is voortdurend in beweging. Organisaties die met MIND willen samenwerken, zijn van harte welkom.

Bestuur

Mw. Prof. Dr. W. K. (Wilma) van der Scheer, voorzitter
Bijzonder Hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg.
Directeur Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Nevenfuncties:

 • Lid Adviesraad DREAMS
 • Lid Adviesraad Top GGZ
 • Voorzitter Bestuur Stichting Collectiebeheer Lapré
 • Lid Raad van Advies Leiderschap Instituut Nederland (LIN)

Mw. P.W.L. (Petra) Zoer MSc

Directeur-bestuurder Schola Medica 

Nevenfuncties: 

 • Lid Raad van Toezicht AKWA GGZ

Dhr. Prof. dr. J. (Jaap) van Weeghel

Bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en participatie van mensen met psychische aandoeningen bij Tilburg University, School of Social and Behavioral Sciences, departement Tranzo (vanaf 2021 emeritus).

Nevenfuncties: 

 • Lid Raad van Toezicht Leviaan, RIBW in Noord-Holland
 • Hoofdredacteur van het tijdschrift Participatie en Herstel

Mw. H. (Hannah) Hollestelle

Voorzitter van het bestuur van ExpEx en student politicologie

Nevenfuncties

 • Als ervaringsdeskundige actief voor de gemeente Den Haag, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en ZonMw.
 • Lid Adviesraad DREAMS
 • Lid commissie van het ZonMw-programma Suïcidepreventie 2023 - 2025

Dhr. Ir. P.M. (Paul) van Rooij, penningmeester

Toezichthouder, bestuurder, adviseur en interim-manager in de zorg en belangenbehartiging vanuit eigen onderneming PvR-Advies 

Nevenfuncties:

 •  Bestuur Regieorgaan SIA
 • Lid van de Raad van Toezicht van GGZ Friesland
 • Lid Raad van Commissarissen Syntein

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering (ALV) plaats. De ALV is het hoogste overlegorgaan van de vereniging. Hier worden o.a. de begroting, het beleidsplan (najaar) en de jaarrekening (voorjaar) vastgesteld. Alle lidorganisaties hebben één stem of afgevaardigde.