Organisatie

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Onze landelijke lidorganisaties, regionale organisaties, cliëntenraden en familieraden spelen een belangrijke rol. We streven ernaar de positie van iedereen die te maken heeft met psychische problemen structureel te verbeteren. We zijn gesprekspartner ván en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en branche-organisaties.

Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid en MIND Korrelatie zijn we initiatiefnemer van MIND. MIND is voortdurend in beweging. Organisaties die met MIND willen samenwerken, zijn van harte welkom.

Bestuur

Mw. Dr. W.K. (Wilma) van der Scheer, voorzitter
Directeur Erasmuscentrum voor Zorgbestuur

Nevenfuncties:

  • Lid selectiecommissie ZorgManager van het Jaarverkiezing, ZorgExcellence troffee.
  • Voorzitter (voorheen lid) Raad van Toezicht Stichting Medical Business
  • Voorzitter College van Belanghebbenden van Perspekt
  • Columnist voor Zorgvisie o.g.v. governance van zorg
  • Bestuurslid Stichting Collectiebeheer Lapré

Mw. P.W.L Zoer, bestuurslid
Senior adviseur - BeBright 

Nevenfuncties:

  • Vice voorzitter MIND Platform
  • Lid Raad van Toezicht AKWA GGZ

Mr. J. (Jaap) van Weeghel, bestuurslid

Bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en participatie van mensen met psychische aandoeningen bij Tilburg University, School of Social and Behavioral Sciences, departement Tranzo (vanaf 2021 emeritus).

Adviseur bij Phrenos, kenniscentrum voor de behandeling, begeleiding en re-integratie bij ernstige psychische aandoeningen.

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering (ALV) plaats. De ALV is het hoogste overlegorgaan van de vereniging. Hier worden o.a. de begroting, het beleidsplan (najaar) en de jaarrekening (voorjaar) vastgesteld. Alle lidorganisaties hebben één stem of afgevaardigde.

Directie

Dienke Bos, directeur