Organisatie

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Onze landelijke lidorganisaties, regionale organisaties, cliëntenraden en familieraden spelen een belangrijke rol. We streven ernaar de positie van iedereen die te maken heeft met psychische problemen structureel te verbeteren. We zijn gesprekspartner ván en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders, zorgverzekeraars en branche-organisaties.

Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid en MIND Korrelatie zijn we initiatiefnemer van MIND. MIND is voortdurend in beweging. Organisaties die met MIND willen samenwerken, zijn van harte welkom.

Bestuur

Mw. Prof. Dr. W. K. (Wilma) van der Scheer, voorzitter

Bijzonder Hoogleraar Leiderschap en Bestuur in de Zorg.
Directeur Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Nevenfuncties:

 • Lid Adviesraad DREAMS
 • Lid Adviesraad Top GGZ
 • Voorzitter Bestuur Stichting Collectiebeheer Lapré

Mw. P.W.L. (Petra) Zoer, bestuurslid
Senior adviseur - BeBright 

Nevenfuncties:

 • Vice voorzitter MIND Platform
 • Lid Raad van Toezicht AKWA GGZ

Prof. dr. J. (Jaap) van Weeghel, bestuurslid

Bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en participatie van mensen met psychische aandoeningen bij Tilburg University, School of Social and Behavioral Sciences, departement Tranzo (vanaf 2021 emeritus).

Nevenfuncties: 

 • Lid Raad van Toezicht Leviaan, RIBW in Noord-Holland
 • Hoofdredacteur (ad interim) van het tijdschrift Participatie en Herstel

Mw. H. (Hannah) Hollestelle, bestuurslid

Voorzitter van het bestuur van ExpEx en student politicologie

Nevenfuncties

 • Als ervaringsdeskundige actief voor de gemeente Den Haag, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Parnassia Groep/Youz en ZonMw.

Dhr. P. (Paul) van Rooij, bestuurslid

Toezichthouder, bestuurder, adviseur en interimmanager in de zorg en belangenbehartiging vanuit PvR-Advies 

Nevenfuncties:

 • Lid Regieorgaan SIA
 • Lid van de Raad van Toezicht van GGZ Friesland
 • Lid Raad van Commissarissen Syntein

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering (ALV) plaats. De ALV is het hoogste overlegorgaan van de vereniging. Hier worden o.a. de begroting, het beleidsplan (najaar) en de jaarrekening (voorjaar) vastgesteld. Alle lidorganisaties hebben één stem of afgevaardigde.