Regionale cliëntenorganisaties / Regiokamer

Menno Bults medewerker Kompassie

Als je psychische problemen hebt, is het belangrijk dat je in je omgeving kunt terugvallen op lokale organisaties waarin mensen zitten die weten wat je doormaakt. Zulke ervaringsdeskundigen kunnen je vaak als geen ander ondersteunen in je herstelproces en je vooruit helpen bij het (terug)vinden van je eigen kracht. Bovendien komen ze voor je op, zodat je stem gehoord wordt op plekken waar beslissingen worden genomen die direct van belang zijn voor jou. Daarom is het goed dat er overal in Nederland lokale en regionale steunpunten en cliëntenorganisaties actief zijn - van, voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Gemeenschappelijke focus

Lokale steunpunten en cliëntenorganisaties zijn op heel verschillende terreinen actief. Toch hebben ze ook veel met elkaar gemeen:

  • Ze dragen bij aan versterking van eigen kracht en herstel.
  • Ze zetten zich in voor een sterkere positie van mensen met psychische problemen.
  • Ze maken gebruik van ervaringsdeskundigheid.
  • Ze werken met cliëntgestuurde initiatieven en organisaties.

Regiokamer

Deze organisaties vinden elkaar in de Regiokamer – een onderdeel van het Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Zij komen regelmatig samen om:

  • kennis te delen en te leren van elkaars successen;
  • goede praktijken breder te verspreiden;
  • met elkaar mee te denken over effectieve strategieën om meer invloed te krijgen;
  • samen projecten te ontwikkelen;
  • en ervaringen te bundelen, zodat die ook kunnen worden gebruikt in de landelijke belangenbehartiging.

Wil je meer informatie over de Regiokamer? Mail dan de medewerkers van MIND Verenigingsmanagement via regiokamer@wijzijnmind.nl

Regionale en lokale steunpunten

Alle regionale organisaties zijn te vinden in de MIND Atlas:
https://wijzijnmind.nl/mind-atlas