MIND Korrelatie

Zit je ergens mee of zie je het (even) niet meer zitten? Heb je een vraag of probleem waar je met iemand over wilt praten?

Nationale Zorgnummer

Heb je vragen of klachten over de ggz? Wij kunnen je adviseren, informeren en zonodig doorverwijzen. En we verzamelen de klachten om te inventariseren waar het mis gaat en voor verbeteringen te zorgen.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Cliënten- en familieorganisaties

Veel landelijke cliënten- en familieorganisaties bieden hulp, advies en/of lotgenotencontact.

Cliëntenorganisaties voor mensen met (beginnende) psychische problemen

ADHD en ADD
Angst- en dwangklachten
​Autisme
Borderline
Bijzondere zintuigelijke ervaringen (stemmen horen)
Depressie
Dyslexie /dyscalculie
Dissociatieve stoornissen
Eetstoornissen
Hyperventilatie
Manisch depressieve stoornis
Zelfbeschadiging

Familieorganisaties voor naasten van mensen met psychische problemen

Naasten van mensen met psychische of psychiatrische problemen
Naasten van mensen met psychosegevoeligheid
Ouders van kinderen met een leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornis
Ouders en naasten van drugsverslaafden