Stichting Borderline

borderline2

Stichting Borderline is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met de borderline persoonlijkheidsstoornis, alsmede hun naasten en hulpverleners. Stichting Borderline biedt onder meer lotgenotencontact, verzorgt voorlichtingen bij instellingen en opleidingsinstituten en is aangesloten bij MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Zij zijn gesprekspartner ván en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en branche-organisaties.

Lotgenotencontact
Stichting Borderline biedt op drie manieren lotgenotencontact aan:
T: 030 – 276 70 72 (telefonisch lotgenotencontact)
Op maandag, woensdag en vrijdag van 10.30 – 14.30 uur
E: stichting@stichtingborderline.nl
W: www.stichtingborderline.nl (met chatmogelijkheid op woensdag van 11.00 - 14.00 uur)

Ons lotgenotencontact is bedoeld voor mensen met (kenmerken van) de borderline persoonlijkheidsstoornis, naastbetrokkenen (partners, familie, vrienden) en hulpverleners. We bieden een luisterend oor, advies en (praktische) informatie omtrent behandelmogelijkheden. Onze vrijwilligers zijn allen ervaringsdeskundig. Lotgenoten vinden dus de broodnodige herkenning en erkenning. De vrijwilligers hebben allen voldoende afstand tot hun problematiek; zij kunnen daarom óók goed met naasten en hulpverleners meekijken en moeilijke situaties ‘’vertalen’’ voor mensen die geen borderline hebben.
 
Landelijke contactdag
Minimaal twee keer per jaar organiseren wij een landelijke contactdag. De zogenaamde Naastendag is specifiek bedoeld voor naasten – partners, familie, vrienden en hulpverleners. Op deze naastendag kun je vragen stellen aan ervaringsdeskundigen en ervaringen uitwisselen met andere naasten. Deels plenair, deels in de vorm van workshops.
 
Landelijke Publieksdag (eind van het jaar)
Op deze dag is iedereen van harte welkom, dus zowel lotgenoten als naasten, hulpverleners en alle overige geïnteresseerden die meer willen leren over de borderline persoonlijkheidsstoornis. Ook hier kunnen zowel lotgenoten als naasten ervaringen uitwisselen. Daarnaast is een aantal ggz-instellingen aanwezig, die je in workshops kennis laten maken met diverse behandelmethoden.
 
Voorlichting
Stichting Borderline verzorgt voorlichtingen bij onder andere ggz-instellingen en opleidingsinstituten. Onze voorlichters vertellen over hun proces, over wat zij hebben mee gemaakt, en wat de do’s en dont’s zijn in de omgang met mensen die de borderline persoonlijkheidsstoornis hebben. De voorlichting geeft mensen een duidelijker beeld over deze diagnose.

https://stichtingborderline.nl/voorlichting/
 
Social Media
https://twitter.com/StiBorderline
https://www.facebook.com/stichtingborderline/
www.instagram.com/stichtingborderline
 
Tip
Onze landelijk coördinator Karlijn Smits is eigenaar van Borderlight. Zij maakt informatieve vlogs over (leven met) de borderline persoonlijkheidsstoornis in de breedste zin van het woord.