Caleidoscoop

Logo patiëntenvereniging Caleidoscoop

Caleidoscoop is de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis en hun naasten.

Het gevoel 'los te raken van jezelf of je omgeving' noemen we dissociatie. Het is een toestand waarin gedachten, emoties, waarnemingen en/of herinneringen tijdelijk niet aanwezig zijn of minder samenhang vertonen.

Als symptoom komt dissociatie voor bij meerdere psychische aandoeningen. Wanneer dissociatie echter regelmatig of voortdurend optreedt, kan er sprake zijn van een dissociatieve stoornis - bijvoorbeeld DIS (dissociatieve identiteitsstoornis), DPDR (depersonalisatie-derealisatiestoornis) of AGDS (andere gedefinieerde dissociatieve stoornis).

T: 033 – 8200208 | Lotgenoten- en informatielijn 
E: mail@caleidoscoop.nl
W: www.caleidoscoop.nl

Lotgenotencontact

We bieden verschillende vormen van groepsgewijs lotgenotencontact, waaronder:

  • Online themabijeenkomsten
  • Maandelijkse gespreksgroepen
  • Wandelgroepen
  • Landelijke ontmoetingsdagen

Voor individueel contact en informatie kun je ons mailen of bellen. De mail en telefoon wordt beantwoord door ervaringsdeskundige vrijwilligers. 

Aan leden bieden we daarnaast een beveiligd ledenplatform op onze site met meer informatie en ontmoetingsmogelijkheden, een ledenblad (de Caleidokrant) en de mogelijkheid om kosteloos boeken te lenen over dissociatie en gerelateerde onderwerpen.

Voorlichting

We geven voorlichting aan professionals, studenten, naasten en andere geïnteresseerden. Ervaringsdeskundige vrijwilligers en trainers bieden deze voorlichting zowel op locatie als online. De inhoud stemmen we altijd af met de aanvrager. 

Meer informatie

Belangenbehartiging

Caleidoscoop komt op voor de rechten en belangen van mensen met een dissociatieve stoornis en hun naasten. We doen dat door onze stem te laten horen bij onder meer beleidsmakers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. We werken samen met MIND, en zijn onder meer actief betrokken bij de zorgstandaard dissociatieve stoornissen. Ook hebben we een kennisagenda opgesteld.

Daarnaast werken we graag samen met andere patiëntenorganisaties of praten we mee over onderwerpen die gerelateerd zijn aan dissociatieve stoornissen; denk daarbij aan psychotrauma en het belang van goede zorg voor mensen met complexe en langdurige psychische problematiek.

Meer informatie