Caleidoscoop

Logo patiëntenvereniging Caleidoscoop

T: 033 – 8200208 (Caleidofoon: Informatie- en lotgenotentelefoon)
Dagelijks van 9.00 tot 21.00 uur
E:  caleidoscoop@caleidoscoop.nl
W: www.caleidoscoop.nl

Lotgenotencontact

Regiogroepen voor cliënten:
1 a 2 keer per maand vindt er een regiogroepbijeenkomst plaats in verschillende regio's binnen Nederland. Met medewerking van ervaringsdeskundigen. Lees meer

Forum voor cliënten:
Er is een anoniem forum waarop lotgenoten zich kunnen aanmelden. Op dit forum kun je met elkaar ervaringen uitwisselen. Lees meer

Ontmoetingsdagen voor cliënten en familie/naasten:
2x per jaar organiseren we een landelijke ontmoetingsdag waarbij lotgenoten, familie en naasten ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Met inzet van ervaringsdeskundigen. Lees meer

Voorlichting

Voorlichting voor cliënten, familie/naasten en professionals. Informatievoorziening over dissociatieve stoornissen en ervaringen vertellen. Met de inzet van ervaringsdeskundigen. Aanvragen voor voorlichting en meer informatie kun je mailen naar caleidoscoop@caleidoscoop.nl