Activiteiten

Stichting Zelfbeschadiging: bijeenkomsten familie en naasten
Op 12 en 26 mei 2018 vinden opnieuw twee bijeenkomsten voor familie en naasten van mensen die zichzelf beschadigen plaats. Ben je bijvoorbeeld ouder,...
12
mei
Niveaus van herstel na psychose, door Rob Sips en Wouter Kusters
In zijn lezing zal Rob Sips trapsgewijs verschillende niveaus van herstel be-schrijven, gebruikmakend van filosofisch theoretische kaders die hij verbindt...
18
mei
Kennis- en participatiefestival
Psychische klachten en stigma belemmeren mensen nog veel te vaak om werk te vinden en te behouden. Goede samenwerking tussen de GGZ-sector, UWV, gemeenten,...
24
mei
Inspiratiemiddag Jeugd en Onderwijs
Ben je geïnteresseerd in het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid op school? Als ouder, leerkracht, schooldirecteur, ontwikkelaar van lesmethoden...
25
mei