Leden

Om de belangen van mensen met een psychische aandoening goed te vertegenwoordigen werken allerlei organisaties samen. Het beleid van MIND wordt in samenspraak met cliënten(-) en familie(organisaties) opgesteld. De volgende cliënten- en familieorganisaties zijn aangesloten bij MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid:

Angst Dwang en Fobie stichting

De hulptelefoon van de ADF stichting staat open voor iedereen die last heeft van angst, dwang of fobie, als ook voor partners en familie.

Anoiksis
Anoiksis is een onafhankelijke vereniging voor contact en onderlinge steun voor en door mensen die psychosegevoelig zijn, één of meerdere psychosen hebben gehad en/of lijden aan het disfunctioneel perceptiesyndroom.

Balans 

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.

Caleidoscoop

Caleidoscoop is de patiëntenvereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis en hun direct betrokkenen.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten - in alle levensfases en op alle levensterreinen. 

Depressie Vereniging

De Depressie Vereniging is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een depressie en hun naasten.

Expex

ExpEx zijn Experienced Experts. Getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp en zich inzetten voor het verbeteren van de jeugdhulp.

Het Zwarte Gat

Het Zwarte Gat (herstel na verslaving) beschouwt herstel als een individueel en persoonlijk proces waarin de mogelijkheden en kracht van de mens centraal staan.

Impuls & Woortblind

Impuls & Woortblind is een belangenvereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten.

Ixta Noa

‘Ixta Noa’ (Ik sta nieuw) is een landelijke, laagdrempelige innovatieve zorgorganisatie die vanuit ervaringsdeskundigheid werkt voor mensen (en hun naasten) met een psychische stoornis of een verslaving.

Leontienhuis

Het Leontienhuis is een centrum voor herstel waar met behulp van ervaringsdeskundige vrijwilligers mensen met een eetstoornis en hun omgeving worden geïnformeerd en gecoacht in de strijd tegen de eetstoornis.

Naasten Centraal

Naasten Centraal zet zich in voor familieleden en andere naasten van mensen met psychische of psychiatrische problemen.

Plusminus, leven met bipolariteit

Plusminus is een vereniging voor mensen met een manisch-depressieve aandoening én hun omgeving.

Stichting Gilles de la Tourette

Stichting Gilles de la Tourette is een organisatie voor iedereen met Tourette, hun omgeving en hulpverleners die hiermee te maken hebben.

Stichting Misbruikt!

Stichting Misbruikt! is de georganiseerde stem van mensen die misbruik hebben meegemaakt en van de direct betrokkenen. 

Stichting PMDD Nederland

Stichting PMDD Nederland wil in Nederland de chronische aandoening PMDD (PreMenstrual Dysphoric Disorder) bekendheid geven onder professionals én vrouwen en biedt vrouwen die ermee te maken hebben informatie en een veilige plek waar zij gehoord en gesteund worden door lotgenoten en ervaringsdeskundigen.

Stichting Zelfbeschadiging

Stichting Zelfbeschadiging is een landelijke cliëntenorganisatie voor en door mensen die zichzelf beschadigen, hun omgeving en (aankomend) professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs.

Nederlandse Hyperventilatie Stichting

De Nederlandse Hyperventilatie Stichting is de landelijke patiënten-familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft met hyperventilatieklachten; zelf of als naaste.

Stichting Borderline

Stichting Borderline behartigt de belangen van mensen met een borderline (kenmerken) en streeft naar positieverbetering van mensen met borderline en hun omstanders.

Stichting JIJ

Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie en biedt ervaringsdeskundige ondersteuning aan iedereen die zelf of in zijn/haar omgeving te maken heeft met een eetprobleem of eetstoornis.

Stichting Weerklank

Stichting Weerklank richt zich op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen.

Weet, vereniging rond eetstoornissen

Weet, vereniging rond eetstoornissen is dé landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving.

Ypsilon

Ypsilon verenigt en ondersteunt familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid.

Contact 

Alle lidorganisaties van MIND zijn ook te vinden in de MIND Atlas

Wil jouw organisatie zich aansluiten bij MIND? Neem dan contact op via directiesecretariaat@wijzijnmind.nl.