Stichting Weerklank

Stichting Weerklank zwart

Stichting Weerklank richt zich op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen. Weerklank is er voor mensen met deze ervaringen en voor iedereen die zich bij hen betrokken voelt. Dus ook familie, vrienden en hulpverleners.

T: Op de website van Stichting Weerklank staat een lijst van contactpersonen met de vermelding hoe zij het beste bereikt kunnen worden.
E:secretariaat@stichtingweerklank.nl
W: www.stichtingweerklank.nl

Lotgenotencontact

Steungroepen voor cliënten:

Stemmenhoordersgroepen in Nijmegen, Den haag en Leiden: stemmenhoorders praten over hun stemmen en leren van elkaar hoe hiermee om te gaan. Met medewerking van ervaringsdeskundigen. Lees meer
 
Steungroepen voor cliënten en familie/naasten:

Gesprekken over het horen van stemmen:

Vaagbaak met medewerking van ervaringsdeskundigen. Lees meer

Voorlichting

Contactpersonen per regio organiseren bijeenkomsten en  kunnen vragen beantwoorden over hoe om te gaan met het horen van stemmen aan cliënten, naasten en iedereen die stemmenhoorders begeleidt of behandelt. Met medewerking van ervaringsdeskundigen.
 
Open dag voor cliënten, familie/naasten en professionals over hoe om te gaan met het horen van stemmen. Vanuit verschillende invalshoeken en ondersteund door ervaringsverhalen.
 
Stichting Weerklank publiceert vier maal per jaar het blad ‘De Klankspiegel’, met inbreng van ervaringsdeskundigen, verslagen van bijeenkomsten, onderzoeksresultaten, publicaties en recensies van boeken en films.