Ixta Noa

Logo Ixta Noa blauw doorzichtig 2

‘Ixta Noa’ (Ik sta nieuw) is een landelijke, laagdrempelige innovatieve zorgorganisatie die vanuit ervaringsdeskundigheid werkt voor mensen (en hun naasten) met een psychische stoornis of een verslaving. Lees meer

Lotgenotencontact

Voorlichting

Thema-avonden of voorlichtingen voor cliënten, familie/naasten en professionals. Voorlichtingen kunnen gaan over een psychische kwetsbaarheid of een breed gedragen thema gericht op persoon of zorg. 
 
Thema-avonden over psychische problematiek op basis van ervaringsdeskundigheid, voor iedereen die belangstelling heeft. Lees meer