Weet, vereniging rond eetstoornissen

weet-logo

Weet, vereniging rond eetstoornissen is dé landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Weet is een community die mensen samenbrengt en zorgt dat mensen met een eetstoornis zelf invulling geven aan een fijn leven. Weet biedt informatie, fungeert als wegwijzer en is vertegenwoordiger.

T: 088 – 0185 888 (Weet Hulplijn)
Op dinsdagavond en woensdagavond van 19.00-21.00 uur
E: secretariaat@weet.info.nl (voor het plannen van een telefonisch gesprek met een ervaringsdeskundig op een ander moment dan de vaste telefoontijden)
W: http://weet.info/

 

Lotgenotenontact:

Themabijeenkomsten voor cliënten, familie en naasten:
Voorlichting en gesprekken aan de hand van een actueel thema. Met medewerking van ervaringsdeskundigen. 


Ouderbijeenkomsten voor familie en naasten:
Ouders en naasten helpen om met eetstoornis van partner/kind om te gaan.