ANBI

Naam – MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Contactgegevens - Zie Contact
Rekeningnummer - NL44FVLB02272.22.598
KvK nummer - 30213449
Fiscaal nummer - NL816859590B01

Beloningsbeleid 

  • Bestuur: De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding wordt toegelicht in de jaarrekening.
  • Medewerkers: Salariëring volgens CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Bestuurssamenstelling

Zie Bestuur

Jaarverslag

Het jaarverslag van MIND, inclusief alle deelverslagen (van MIND Platform, Stichting MIND en MIND Korrelatie) uit 2022 staat hier: https://mind2022.nl 

Eerdere jaarverslagen van MIND Platform vind je hier: https://mindplatform.nl/over-mind-platform/organisatie 
Eerdere jaarverslagen van Stichting MIND vind je hier: https://wijzijnmind.nl/over-mind/organisatie/jaarverslagen