ANBI

Naam – MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Contactgegevens - Zie Contact
Rekeningnummer - NL44FVLB02272.22.598
KvK nummer - 30213449
Fiscaal nummer - NL816859590B01

Beloningsbeleid 

  • Bestuur: De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding wordt toegelicht in de jaarrekening.
  • Medewerkers: Salariëring volgens CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Bestuurssamenstelling

Zie Bestuur