Privacy statement

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 16 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 

In dit privacy statement lichten wij toe waarom wij bepaalde gegevens verwerken, wat wij daarmee doen en wat je rechten zijn.

Verwerkingsgrondslagen 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (hierna te noemen MIND Landelijk Platform) verwerkt persoonsgegevens enkel voor een zorgvuldig vastgesteld doel en als daar een grondslag voor is. De grondslagen waarop wij ons baseren bij het verwerken van persoonsgegevens zijn: 

  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang 
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

Hieronder vind je meer informatie over welke persoonsgegevens MIND Landelijk Platform kan verwerken en bewaren en met welk doel. 

Verhaal delen  
Via de pagina Steun MIND kun je jezelf registreren voor een account om een ervaring te delen en mee te discussiëren op de websites van MIND. De minimale gegevens die MIND nodig heeft om jouw account aan te maken zijn je gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord. Eenmaal ingelogd worden jouw bijdragen standaard anoniem gepubliceerd onder de door jou gekozen gebruikersnaam. In je profiel kun je zelf met eenvoudige vinkjes kiezen of je meer of minder anoniem wilt zijn. 
MIND kan ook persoonsgegevens verzamelen die iets zeggen over jouw (psychische) gezondheid als je op ons platform jouw ervaringen of de ervaringen van een vriend of familielid deelt. Deze gezondheidsgegevens worden door MIND alleen verwerkt om jouw ervaring te publiceren op de website. Deze gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden. Je kunt er daarnaast altijd voor kiezen anoniem te reageren.  Je kunt te allen tijde je account verwijderen en daarmee jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. 
MIND bewaart jouw persoonsgegeven in jouw account zolang jij je account gebruikt.

Nieuwsbrief
MIND Landelijk Platform verstuurt een maandelijkse nieuwsbrief aan haar achterban (leden, vertegenwoordigers van regionale cliënten- en familieorganisaties en andere mensen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in nieuws van MIND Landelijk Platform). Wij verwerken de contactgegevens voor deze nieuwsbrief uitsluitend om periodiek deze nieuwsbrief te kunnen sturen en jouw naam en geslacht om je op de juiste manier aan te kunnen spreken, als daar aanleiding toe is. Nieuwsbriefontvangers kunnen zich op elk gewenst moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken. 

Contact, bijvoorbeeld suggestie of klacht
Indien je contact opneemt met MIND via een webformulier, bijvoorbeeld voor het doen van een suggestie of het indienen van een klacht, verwerken wij jouw contactgegevens om je een reactie op je verzoek te kunnen geven. 
Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je een reactie te geven omdat je ons hier expliciete toestemming voor geeft. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken. Deze gegevens worden na afhandeling gewist, of in geval van een klacht geanonimiseerd bewaard voor verantwoording. 

GGZ-panel
Via www.dezorgvraag.nl/lpggz/registreren/ kunt je jezelf registreren voor een account om deel te nemen aan het ggz-panel van MIND (Landelijk Platform). Je krijgt dan 6 tot 8 keer per jaar een vragenlijst toegestuurd rondom een bepaald thema. De minimale gegevens die we nodig hebben om je account aan te maken zijn je geslacht en achternaam om je correct aan te kunnen spreken en een e-mailadres en wachtwoord. 
Het ggz-panel kan ook persoonsgegevens verzamelen die iets zeggen over jouw (psychische) gezondheid als je jouw ervaringen of de ervaringen van een vriend of familielid deelt. Deze gezondheidsgegevens worden door MIND alleen anoniem verwerkt voor statistisch onderzoek. Deze gegevens kunnen niet gekoppeld worden aan een persoon en worden niet verwerkt voor andere doeleinden. 
Deelname aan de vragenlijsten van het GGZ-panel kan op anonieme basis. Je kunt echter gevraagd worden om op vrijwillige basis persoonsgegevens en gegevens die iets over jouw psychische gezondheid zeggen te verstrekken.
De door jou verstrekte gegevens worden gebruikt om knelpunten in de gezondheidszorg te signaleren en analyseren en de unieke herkomst van de antwoorden te verifiëren. Wanneer je hebt aangegeven beschikbaar te zijn voor een interview, kan er op basis van deze gegevens contact met je worden opgenomen. 
De verwerking van alle gegevens gebeurt altijd geanonimiseerd. Wanneer je in een vragenlijst jouw persoonsgegevens hebt ingevuld, zullen deze gegevens maximaal 2 jaar beschikbaar blijven in onze bestanden. Na 2 jaar blijven onderzoeksgegevens bewaard, die dan niet meer herleidbaar zijn naar personen.

Je kunt te allen tijde je account verwijderen en daarmee jouw toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. MIND bewaart jouw persoonsgegevens in jouw account zolang als je dit account gebruikt.

Cookies
De website(s) van MIND, ook de website van MIND Landelijk Platform, plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van MIND beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat MIND na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. MIND gebruikt deze data alleen als geheel / samengevoegd en kan deze niet herleiden naar een pc of individu.

Doorgeven persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden.

Jouw rechten
In verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je het recht MIND Landelijk Platform te verzoeken om inzage van en rectificatie, beperking of wissing van je persoonsgegevens. Je hebt ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdracht. Een toelichting op je rechten vind je hier.

Als je van je rechten gebruik wilt maken, dan kun je je verzoek per brief richten aan:
Functionaris voor Gegevensbescherming MIND
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

Of per mail: FG@wijzijnmind.nl

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je deze schriftelijk (per brief) indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Cookies aanpassen

Wij gebruiken functionele, analytische en social media cookies. Wil je je cookie-instellingen aanpassen? Dat kan via de privacybanner hieronder.