Familie- en naastenraden

Pexels-twee-vrouwen-praten

Familie- en naastenraden in de ggz

De meeste ggz-instellingen hebben een Familieraad als onderdeel van de medezeggenschapstructuur. De Familieraad behartigt de collectieve belangen van familie en naasten binnen de instelling. De rol van de Familieraad is tweeledig: ze bieden advies en fungeren als signaalbron.

Ze observeren kritisch of het geformuleerde beleid daadwerkelijk tot uitvoering komt en of het aansluit bij de dagelijkse praktijk. Hun inzichten delen ze met belangrijke actoren zoals Raden van Bestuur, directies, managementteams en behandelaars.  Zo dragen zij bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en leven.

MIND Kamer Familie- en naastenraden

De Kamer Familie- en naastenraden (Kamer FNR) is het onderdeel van MIND dat de belangen van Familie- en naastenraden in ggz-instellingen op landelijk niveau behartigt. De Kamer FNR geeft informatie, en wisselt kennis en ervaring uit met de bij MIND FNR aangesloten Familie- en naastenraden. De Kamer FNR biedt ook ondersteuning aan de aangesloten Familie- en naastenraden. 

De Kamer FNR organiseert 3 contactdagen per jaar. Naast uitwisseling van ervaringen en ideeën is er ruimte voor presentaties van deskundigen  over actuele ontwikkelingen waarbij familie en naastenraden een rol kunnen spelen op instellingsniveau. Binnen de Algemene Ledenvergadering van MIND heeft de Kamer FNR één stem.

Organisatie Kamer FNR

  • Voorzitter: Arie Kars (Familieraad Parnassia Groep, regio Rijnmond) 
  • Vicevoorzitter: Richard Makkinga (Familieraad Altrecht)
  • Lid Agenda Commissie: Roelf Scholma (Familieraad Rivierduinen)

De Kamer FNR heeft ook een Kerngroep waarin de voorzitters of afgevaardigden van de aangesloten familie- en naastenraden zitting hebben. Arie, Richard en Roelf vormen het dagelijks bestuur, bij de Kamer FNR de ‘agendacommissie (AC)’ geheten. De Kerngroep bestaat uit 8 leden. De Kamer FNR wordt door MIND beleidsmatig ondersteund door Fred Balhuizen. Irene van Zoeren is vanuit MIND aan het kernteam toegevoegd als uitvoerend ondersteuner. 

Voor contact met de Kamer FNR, mail naar familieraden@wijzijnmind.nl