Cliëntenraden

clientenraden vrouw natuur

Cliëntenraden in de GGZ en verslavingszorg

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is bepaald dat iedere Zorginstelling onder de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) in Nederland een cliëntenraad moet hebben.De cliëntenraden in de GGZ en verslavingszorg werken samen in de Kamer Cliëntenraden van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Hier wisselen ze onderling ervaringen en kennis uit. Bovendien houden ze MIND Landelijk Platform op de hoogte van actuele ontwikkelingen voor de landelijke belangenbehartiging. 

MIND Landelijk Platform informeert de cliëntenraden over landelijke beleidsontwikkelingen en vraagt om advies bij standpuntbepaling en beleidsconsultaties. Bij het faciliteren van de Kamer Cliëntenraden werkt MIND Landelijk Platform intensief samen met het LSR (landelijk steunpunt (mede)zeggenschap), vooral bij meer specifieke medezeggenschapskwesties.

Kerngroep Cliëntenraden

De Kamer Cliëntenraden komt regelmatig bijeen. De Kerngroep Cliëntenraden vormt het dagelijks bestuur:

  • Fred Hesselink – Yulius (voorzitter)
  • Caroline Angenent – Rivierduinen (vice-voorzitter)
  • Hans Mollen – GGZ Eindhoven
  • Piet Kruizinga – GGZ Centraal
  • Henk Keuning – GGZ Friesland
  • Corine Pieterman - Emergis

Ondersteuning

De Kamer cliëntenraden wordt ondersteund door:

Kijk ook op de MIND Atlas voor meer cliëntenraden en andere cliënten- en familieorganisaties.