Cliëntenraden

clientenraden vrouw natuur

Cliëntenraden in de GGZ en verslavingszorg

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is bepaald dat iedere Zorginstelling onder de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) in Nederland een cliëntenraad moet hebben.De cliëntenraden in de GGZ en verslavingszorg werken samen in de Kamer Cliëntenraden van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Hier wisselen ze onderling ervaringen en kennis uit. Bovendien houden ze MIND Landelijk Platform op de hoogte van actuele ontwikkelingen voor de landelijke belangenbehartiging. MIND Landelijk Platform informeert de cliëntenraden over landelijke beleidsontwikkelingen en vraagt om advies bij standpuntbepaling en beleidsconsultaties. Bij het faciliteren van de Kamer Cliëntenraden werkt MIND Landelijk Platform intensief samen met het LSR, vooral bij meer specifieke medezeggenschapskwesties.
 
De Kamer Cliëntenraden komt regelmatig bijeen. De Kerngroep Cliëntenraden vormt het dagelijks bestuur.

Kerngroep Cliëntenraden

Fred Hesselink – Yulius (voorzitter)
Simone de Bruijn – GGZ Breburg - vice-voorzitter
Piet Kruizinga - GGZ Centraal
Caroline Angenent - Rivierduinen
Victor Beffers - GGZ Ingeest

Ondersteuning

De Kamer cliëntenraden wordt ondersteund door:

Irene van Zoeren – secretariaat (irene.vanzoeren@wijzijnmind.nl)
Steven Makkink – beleidsmedewerker (steven.makkink@wijzijnmind.nl)

Kijk ook op https://wijzijnmind.nl/mind-atlas voor meer cliëntenraden en andere cliënten- en familieorganisaties.