Ervaringskennis in scholing aan professionals

41304923_m

MIND Expert Center als verbindende schakel

‘Iedere professional die te maken krijgt met psychisch kwetsbare mensen en hun omgeving moet in zijn scholing het perspectief van cliënten en naasten leren kennen’
 
Achtergrond
Veel cliënten- en naastenorganisaties uit de achterban van MIND hebben kennis én ervaring in huis die ze graag willen delen met hulpverleners. Sommige doen dat ook al, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting of gastlessen. Dat weet niet iedereen, dus gaat dit vaak niet structureel. Uit een inventarisatie blijkt dat zowel de achterban van MIND als de hulpverleners graag structureel mensen met ervaringskennis willen inzetten in het opleidingsprogramma van professionals. Hiermee verbetert de kwaliteit van zorg en wordt het cliënten- en naastenperspectief geborgd in opleidingen tot hulpverlener. Om dat vorm te geven, is het project ‘MIND Expert Center’ (werktitel) gestart. 

Ervaringskennis aanjagen en borgen in opleidingen

Het MIND Expert Center wil de inbedding van ervaringskennis aanjagen en borgen in alle relevante scholing en opleiding van professionals die te maken hebben met mensen met psychische kwetsbaarheid. Het is de verbindende schakel tussen de scholingsactiviteiten binnen de achterban van MIND en de scholingsvraag (ook bij- en nascholing) van hulpverleners (in opleiding). 

We werken vanuit een netwerk aan cliënten- en naastenorganisaties, ervaringsdeskundige individuen en overige partnerorganisaties. De achterban is heel divers en iedereen kan meedoen: of iemand nu zijn of haar eigen herstelverhaal wil vertellen, goed is in voorlichting geven of al ervaring heeft met het geven van trainingen. Hierdoor zijn we flexibel. Iedereen kan op zijn of haar eigen manier bijdragen in de scholing van professionals – en we kunnen daardoor inspelen op verschillende type vragen vanuit onderwijs en praktijk. 

In dit project werken we aan een netwerk met onderwijsinstellingen en verkennen we via pilots mogelijkheden tot samenwerking. Daarnaast versterken we de achterban van MIND, o.a. door het aanbieden van de cursus 'Gastles geven' samen met PGO Support, maar ook door andere vormen van deskundigheidsbevordering aan te jagen.
 
Meer informatie of meedoen?
Neem contact op via expertcenter@wijzijnmind.nl

Meer projecten