Ervaringskennis en -deskundigheid

Ervaringsdeskundigen praten met koffie in de hand

De inzet van ervaringskennis staat centraal in het werk van MIND. De waarde van ervaringsdeskundigen heeft zich inmiddels zowel binnen de zorg als binnen de armoedebeweging en het sociale domein bewezen. Ervaringsdeskundigen leggen vaak makkelijker contact, geven door hun eigen herstelproces hoop en kunnen met hun ervaringen met ontwrichting en herstel anderen steunen bij hun herstelproces. 

MIND wil de positie en rol van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid en daarmee de invloed van de patiënten en naasten in de ggz, het sociale domein, de opleidingen en de belangenbehartiging bevorderen. En daarmee ook de bekostiging voor deze diverse soorten inzet structureel krijgen.

Visie op ervaringsdeskundigheid

MIND omarmt zowel de ervaringsdeskundigen die voortkomen uit de praktijk als deze die op verschillende manieren zijn opgeleid en daarnaast ook praktische ervaring hebben. De diversiteit, creativiteit en vrije ruimte van ervaringsdeskundigheid en inzet van diverse soorten ervaringskennis zien we als een kracht. Door samenwerking met elkaar, kunnen we dit versterken en van betekenis zijn voor mensen met psychische klachten.

Toekomst: meer vergoeding en professioneel bezig zijn

Uitgangspunt van MIND is dat een persoon met ervaringskennis kan bijdragen in het herstel, dan wel zorgproces van patiënten en hun naasten. Dit kan ook zijn door voorlichting te geven bij een opleiding, mee te doen in kwaliteitsverbeteringen, bij te dragen aan beleidsvoornemens van een gemeente of belangenbehartiging richting de politiek. Per rol of functie zou er een mogelijkheid van financiering of budget mogelijk moeten zijn, afhankelijk van de competenties die nodig zijn voor die specifieke rol of functie en wie de ervaringsdeskundige inhuurt.

Om de inzet van ervaringsdeskundigheid meer structureel te maken en voor vergoeding van de zorgverzekeraars Zvw of een subsidie van gemeenten Wmo in aanmerking te komen, zal een zekere professionalisering nodig zijn. Dat betekent in sommige gevallen dat er voldaan moet worden aan bepaalde criteria. In het Zorgprestatiemodel, dat de DBC-financiering vervangt, is hier ook een begin mee gemaakt. Hier zijn criteria opgesteld voor niet-BIG beroepen om voor vergoeding in aanmerking te komen, waaronder ook die van de Ervaringsdeskundige.

Ervaringsdeskundige spreker, meedenker of adviseur
MIND vindt het heel belangrijk dat ervaringskennis wordt ingezet bij de (door)ontwikkeling van voorzieningen in zorg en welzijn. Dat kan in tal van verschillende rollen, zoals:

  • een (gast)spreker in de opleiding of nascholing van zorgprofessionals
  • als meedenker in een klankbordgroep over nieuwe vormen van zorg
  • als meewerkend adviseur bij (onderzoeks)projecten gericht op kwaliteitsverbetering in de geestelijke gezondheidszorg

Het MIND Expert Center koppelt gastdocenten en voorlichters uit de achterban aan onderwijs- en opleidingsinstellingen die een vraag hebben naar lessen van ervaringsdeskundigen.

Daarnaast hebben we het Ervaringskennisplein; dit is een vindplaats van relevante kennis over de inzet van ervaringskennis en -deskundigheid.

Stappen en resultaten tot nu toeklik hier om meer hierover te lezen.

Meer thema's