Ervaringskennis: stappen tot nu toe

Ervaringskennisplein

Alle kennis over ervaringsdeskundigheid is verzameld in een kennisplein: https://ervaringskennisplein.nl/

Ervaringswerk in het sociaal domein (2020)

Movisie heeft onderzoek gedaan hoe het ervaringswerk in het sociaal domein er momenteel voor staat (2020). Het onderzoek geeft inzicht in wat ervaringswerkers in het sociaal domein doen en onder welke omstandigheden en voorwaarden zij dat doen.

Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid (sept 2020)

In september 2020 is de Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid gelanceerd. Het project is een samenwerking van Stichting Werkplaats COMO, Valente en MIND. Een kernteam van ervaringsdeskundige specialisten geeft gevraagd en ongevraagd advies over het toerusten en borgen van het perspectief van ervaringskennis en van ervaringsdeskundigheid van cliënten en naasten met betrekking tot alle thema’s van de meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang (MJA BWMO).
Meer informatie: www.ervaringsinzet.nu

Visie op familie-ervaringsdeskundigheid (juni 2020)

MIND heeft i.s.m. Ypsilon en Phrenos in juni 2020 meegewerkt aan een nieuwe versie van de visie op familie-ervaringsdeskundigheid. 

Download hier het Visiedocument Familie-ervaringsdeskundigheid

MIND Expertcommissie Ervaringskennis (medio 2016)

Medio 2016 had MIND de expertcommissie Ervaringskennis opgericht, zij diende als klankbordgroep voor MIND en bestond uit verschillende leden van de vereniging, een beleidsadviseur en een extern ervaringsexpert. In het beleidsplan van MIND 2020-2025, speelt ervaringskennis een belangrijke rol. Hiermee is deze Expertcommissie opgeheven gezien ervaringsdeskundigheid door alle campagnelijnen, expertcommissies en werkgroepen heen loopt. 

Voor hulp bij professionaliteit in het sociaal domein, om de herstelacademies en zelfregienetwerken en hun regionale positie te verstevigen heeft MIND de vernieuwde brochure Bouwstenen voor participatie en herstel gemaakt. Hierin staat het belang en de inzet van ervaringsdeskundigheid nadrukkelijk genoemd.