Belangenbehartigers aan het woord

banner homepage met Hans

Opkomen voor betere zorg, steun en leefomstandigheden

In de Week van de Psychiatrie (25 t/m 30 maart 2024) maakten wij een start met de reeks ‘Belangenbehartigers aan het woord’, waarin verschillende MIND leden vertellen waarom zij zich als ervaringsdeskundige inzetten in de belangenbehartiging. Een rode draad door de verhalen heen is de eigen ervaring die omgezet is in een motivatie om op te komen voor een ander. Voor een betere ggz, voldoende steun en voorzieningen in het sociaal domein en betere leefomstandigheden in brede zin. Niet tégen de gevestigde orde, maar juist samen optrekken. Belangen behartigen voor cliënten en hun naasten kan MIND alleen doen samen met cliënten en hun naasten. 

‘Niks over ons, zonder ons!’

MIND belangenbehartiging is niet alleen voor cliënten en naasten, maar ook ‘door’ cliënten en naasten. Daarom hebben wij onze voelsprieten in alle mogelijke manieren in de maatschappij om zo goed mogelijk en in gezamenlijkheid een spreekbuis te kunnen zijn.

Ervaringskennis

MIND Platform is actief op de hoofdthema’s Preventie, Kwaliteit van Leven, en Kwaliteit van Zorg. Daarbinnen is Jeugd een speciale doelgroep. De basis van waaruit MIND al haar middelen inzet, en de rode draad door ons werk is Ervaringskennis.

Elk ggz-onderwerp bekijken wij áltijd vanuit het belang en perspectief van mensen die te maken hebben gehad met psychische problemen en uit ervaring weten wat hiervan de impact is. Deze doorleefde ervaringskennis is het onderscheidend vermogen en het principiële vertrekpunt van MIND.

Belangenbehartigers aan het woord

Nieuwsgierig hoe ervaringskennis in de praktijk van MIND Platform wordt ingezet? 

Lees het interview met Tineke Mollema van PLUSminus, lid van de expertcommissie Jeugd. 

Tineke artikel

Lees het interview met Mathijs van Meerkerk van Anoiksis, lid van werkgroep Dataverzameling en privacy.

Afb bij interview artikel - Mathijs

Lees het interview met Hans Mollen, van cliëntenraad GGZ Eindhoven (GGzE), lid van de MIND Kamer cliëntenraden en de MIND werkgroep Dwang en drang.

Afb bij interview Hans M.

Verenigde krachten

Samen optrekken in de belangenbehartiging ligt verankerd in ons DNA. MIND Platform is een vereniging met leden: 1) 23 landelijke aandoeningsgebonden organisaties, zoals Depressie Vereniging, PLUSminus, Anoiksis, Ypsilon; 2) Regiokamer; 3) Kamer Familie- en naastenraden en 4) Kamer Cliëntenraden. Door ons te verenigen is de stem van cliënten en naasten duurzaam belegd, en kan MIND ook namens de aangesloten cliënten- en naastenorganisaties spreken.

Vanzelfsprekende gesprekspartner

Onze stem laten wij op veel verschillende plekken horen. Onder andere in onze lobby richting de politiek, bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid, in de media en in de vele gesprekken met samenwerkingspartners vanuit de ggz, het sociaal domein en de overheden. In de loop der jaren is MIND een vanzelfsprekende gesprekspartner geworden en wordt onze inbreng actief betrokken in beleid en (politieke) besluitvorming.

Werkgroepen en expertcommissies actief op thema

De expertcommissies en werkgroepen geven het beleidsteam van MIND gevraagd en ongevraagd strategisch advies vanuit het cliënten- en naastenperspectief en rapporteren aan het bestuur. Mensen die lid zijn van één van de bovenstaande bij MIND aangesloten leden kunnen ook lid worden van een MIND expertcommissie of werkgroep.

Ook jouw ervaring inzetten bij belangenbehartiging?

Met regelmaat hebben we vacatures bij MIND, ook voor onze expertcommissies en werkgroepen. Bekijk hier de actuele vacatures.