Wet langdurige zorg (Wlz)

1521125_S

Vanaf 2021 kunnen ggz-cliënten toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die ‘blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid’. 

De voorbereidingen hiervoor zijn in 2019 al gestart en vanaf januari 2020 gaat het CIZ al aanvragen van ggz-cliënten voor Wlz-zorg beoordelen. De gevolgen voor cliënten en naasten kunnen ingrijpend zijn. Bij de overgang naar de Wlz kunnen er dingen veranderen in de behandeling en het ondersteuningsaanbod, in de eigen bijdragen en soms zelfs in de woonsituatie. Eenmaal in de Wlz hebben cliënten wel meer zekerheid. Zij hebben dan blijvend recht op zorg en hoeven dus niet elke keer opnieuw beoordeeld te worden.

Wat doet MIND?

MIND zet zich bij de toegang tot de Wlz onder meer in voor:

  • goede informatie en ondersteuning voor cliënten en naasten
  • keuzevrijheid en continuïteit van behandeling
  • kunnen blijven wonen waar je woont
  • goede zorg die bijdraagt aan (persoonlijk) herstel en kwaliteit van leven
Meer thema's