Nieuwsberichten

Input Kamerdebat Jeugd vanuit branches, professionals en cliënten
Op dinsdag 17 mei debatteert de Eerste Kamer en woensdag 18 mei de Tweede Kamer over jeugd. Staatssecretaris Maarten van Ooijen stuurde op 13...
17 mei 22
Perspectiefsessie 18 mei: Hoe voorkomen we suïcides?
Op 18 mei organiseert MIND weer een perspectiefsessie, dit keer rondom het voorkomen van suïcides.  Meer informatie en aanmelden:  https://mindplatform.nl/dossiers/themas/perspectiefsessies-2022...
09 mei 22
Brandbrief over sluitingen in de ggz
De afgelopen weken kondigden diverse specialistische centra en afdelingen in de ggz hun sluiting aan. De sluiting van specifiek zorgaanbod is van invloed...
09 mei 22
MIND input voor eerste ggz Kamerdebat met nieuw kabinet
Woensdag 11 mei vergadert de vaste Kamercommissie VWS voor het eerst sinds de komst van de nieuwe kabinet over de ggz, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie....
03 mei 22
Onderhandelingen Integraal Zorg Akkoord (IZA) begonnen
In het coalitieakkoord hebben de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie afgesproken dat er met alle zorgsectoren in de Zorgverzekeringwet (Zvw) een integraal...
21 apr 22
MIND: hoog tijd voor kwaliteitskader langdurige ggz
MIND vindt het hoog tijd dat er een kwaliteitskader voor de langdurige ggz komt. Dit kwaliteitskader kan helpen om de zorg, de leefomstandigheden en het...
20 apr 22
Checklist Herstelondersteunende zorg t.b.v.cliëntenraden
Herstel betekent niet hetzelfde voor iedereen met psychische klachten. Daarom maken we het cliëntperspectief het uitgangspunt. Wil je weten of de zorg...
19 apr 22
Sociaal-emotionele vaardigheden structureel verankeren in curriculum
Partijen uit onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij pleiten voor het structureel verankeren van sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijscurriculum....
14 apr 22
Onderzoeksrapportage Jongerenparticipatie: hoe bereik en betrek je jongeren?
Patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO’s) willen graag jongeren aan zich verbinden en met ze samenwerken. De vraag is nog vaak wat goed...
11 apr 22
Onderzoek naar effectieve burger- en patiëntenparticipatie
Om de zorg te verbeteren, is het belangrijk om burgers en patiënten te betrekken. In de visie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek staat de behoefte van...
11 apr 22
Nieuw kwaliteitsstatuut ggz
Sinds 1 januari 2022 geldt het Landelijke Kwaliteitsstatuut GGZ. Zorgaanbieders zullen voor 1 juli hun eigen kwaliteitsstatuut hierop aanpassen. In het...
07 apr 22
Investering en beter toezicht op Wmo nodig
De afgelopen tien jaar in de ggz hebben in het teken gestaan van ambulantisering en decentralisatie. Dit vergroot het belang van zorg in het sociaal domein....
31 mrt 22