Nederlandse Zorgautoriteit mag onder strikte voorwaarden gegevens verzamelen

vergrootglas

Woensdag 14 december heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een nieuwsbericht laten weten dat de gegevensverzameling door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor het zorgprestatiemodel is toegestaan als er aan enkele strenge voorwaarden wordt voldaan. MIND is blij met de garanties voor gegevensbescherming die de AP daarmee oplegt. MIND vraagt aanvullend aan de NZa om duidelijk te communiceren welke gegevens precies worden verzameld en dit in begrijpelijke taal aan cliënten en behandelaren uit te leggen.

Voorwaarden voor gegevensverzameling

De AP begrenst de gegevensverzameling door de NZa die zij wil gebruiken om zorgkosten nauwkeuriger te berekenen “Zo mag de NZa slechts gegevens van alle ggz-patiënten over de periode van één jaar opvragen op basis van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Mocht de NZa op een later moment opnieuw gegevens nodig hebben voor het nieuwe systeem, dan moet daarvoor eerst een nieuwe wettelijke regeling komen met een onderbouwing van de noodzaak. Bovendien moet die nieuwe regeling dan eerst worden voorgelegd aan de AP, zodat die kan beoordelen of de regeling rechtmatig is en of de privacy van patiënten geborgd is.” Daarnaast vraagt de AP dat “De NZa garandeert dat zij de opgevraagde gegevens enkel gebruikt voor de ontwikkeling van het nieuwe systeem in de ggz.” De AP geeft aan dat de NZa dit zwart-op-wit moet vastleggen in een nieuwe versie van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Aanleiding voor het onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens

De gegevens zouden per 1 november 2022 verzameld worden om de zorgvraagtypering in het nieuwe Zorgprestatiemodel voor de ggz te kunnen verbeteren. Door de plotselinge invoering en onduidelijkheid over de bescherming van de gegevens van mensen die in behandeling zijn, ontstond grote weerstand onder cliënten en behandelaren. Voor MIND staat altijd voorop dat het verzamelen en verwerken van gegevens vertrouwelijk gebeurt en voldoet aan alle wettelijke eisen en regelgeving. Daar moeten cliënten (en naasten) altijd volledig op kunnen vertrouwen. MIND heeft de NZa vervolgens gevraagd om garanties en duidelijke communicatie. De gegevensverzameling is vervolgens uitgesteld en aan de AP is gevraagd zorgvuldig na te gaan of de gegevensverzameling rechtmatig is en aan de privacy-criteria voldoet. In afwachting op de uitkomst van het onderzoek door de AP, werd de gegevensverzameling uitgesteld. Deze zal nu vanaf 1 juli 2023 plaatsvinden, zie het bericht op de site van de Nza.

Meer nieuws