Zorgen om gebrek aan psychofarmaca door sluiting medicijnfabriek

Op 16 januari jl. berichtte Nieuwsuur over een tekort aan drie belangrijke medicijnen dat oploopt door de sluiting van de medicijnfabriek InnoGenerics uit Leiden. MIND, de belangenbehartiger van cliënten en naasten in de ggz, maakt zich hier ernstige zorgen om. Twee van de drie medicijnen die in de fabriek werden gemaakt zijn bestemd voor de behandeling van psychische aandoeningen. MIND vraagt minister Kuipers om zicht te krijgen op de risico’s van de sluiting en de ijzeren voorraad van deze psychofarmaca te garanderen.

Oproep aan minister Kuipers

Het gaat om de medicijnen Carbamazepine dat onder andere wordt gebruikt bij bipolaire aandoeningen en om het kalmeringsmiddel Temazepam. Tekorten van deze medicijnen, en gebrek aan goede alternatieven, brengt de kwaliteit van zorg in gevaar voor de mensen die deze medicijnen gebruiken. We roepen minister Kuipers van Volksgezondheid dan ook met klem op, om te zorgen dat de beschikbaarheid van deze medicijnen niet in het geding komt voor mensen die dit nodig hebben.

Patiënten de dupe van Nederlands inkoopbeleid

Henk Matthijsen, voorzitter van de vereniging voor mensen met bipolaire aandoening Plusminus: ”Voor veel patiënten is het kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van medicijnen van groot belang. Onzekerheid of je medicijnen wel of niet beschikbaar zijn bij de apotheek, kan voor veel stress zorgen. Met de sluiting van een van de laatste medicijnfabrikanten neemt de afhankelijkheid van buitenlandse producenten toe. Dat dit ook geen zekerheid biedt, blijkt wel uit het feit dat er momenteel rond de 1500 medicijnen niet beschikbaar zijn. Nederland koopt sterk in op prijs met als gevolg dat bij schaarste Nederland niet of onvoldoende geleverd krijgt. Met als gevolg dat patiënten de dupe worden van het huidige Nederlandse inkoopbeleid.”

Visie MIND op psychofarmaca

Drie miljoen mensen in Nederland gebruiken jaarlijks medicijnen vanwege hun psychische klachten. Deze psychofarmaca kunnen, als onderdeel van de behandeling van psychische aandoeningen of aansluitend, patiënten helpen bij hun herstel of bij het omgaan met hun klachten. MIND staat voor een zorgvuldig medicatiegebruik en goede begeleiding door een behandelend arts. Samen beslissen over medicijngebruik, duidelijke informatie en begeleiding over het afbouwen van medicatie, en goede voorlichting over mogelijke bijwerkingen vinden we daarbij heel belangrijk.

Meer nieuws