Merendeel contracten tussen ggz-instellingen en verzekeraars nog niet rond

the-eleventh-hour-1254213_640

De grote ggz-instellingen hebben tot nu toe met minder dan de helft van de zorgverzekeraars nieuwe contracten afgesloten. Zo blijkt uit een rondgang van brancheorganisatie De Nederlandse ggz die op 24 januari is gepubliceerd. Dit alles ten koste van de cliënt, die mogelijk voor hoge zorgkosten komt te staan als zijn of haar verzekeraar geen contract sluit met de instelling waar iemand behandeld wordt en/of verblijft. MIND is geschokt en roept de minister op om in te grijpen en de verzekeraars aan hun plicht te houden om voldoende én tijdig zorg in te kopen.

Voor veel verzekerden geldt dat de zorg alleen volledig vergoed wordt als hun verzekeraar een contract heeft met de instelling. Anders moet de cliënt een deel zelf betalen. De onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ggz-instellingen lopen dit jaar nog moeizamer dan anders vanwege de hogere energie- en arbeidskosten.

Zorgverzekering kiezen zonder kennis over het zorgaanbod

MIND vraagt zich af of de zorgverzekeraar straks de rekening voor de patiënt betaalt als blijkt dat de ggz-aanbieder toch niet gecontracteerd is, maar de patiënt wel in behandeling gaat. Welke rol pakt de Nederlandse Zorgautoriteit om hiertegen op te treden en welke opdracht krijgt de NZA van de minister om hierop te handhaven? Dianne Burger, directeur-bestuurder MIND: ”In Nederland is voor een zorgstelsel gekozen waarin zorgverzekeraar en zorgaanbieders onderling moeten onderhandelen over de zorgcontracten. Opnieuw blijkt dat het zorgstelsel niet werkt. De contractering zou voor het nieuwe kalenderjaar klaar moeten zijn. Zodat mensen nog de mogelijkheid hebben om over te stappen naar een andere zorgverzekering die wél hun zorg vergoedt. Nu nemen mensen een verzekering af zonder dat ze weten welk zorgaanbod de verzekeraar vergoedt. In het Integraal Zorgakkoord is ervoor gekozen om te sturen op gecontracteerde zorg. Dan is het op zijn minst noodzakelijk dat die gecontracteerde zorg er ook is.”

MIND roept minister op om in te grijpen

MIND pleit sinds de invoering van het Integraal Zorgakkoord voor behoud van vrije artsenkeuze en de restitutiepolis, waarmee ongecontracteerde zorg volledig vergoed wordt. De moeizame onderhandelingen tonen opnieuw aan dat restitutiepolissen moeten blijven, zodat mensen hun geestelijke gezondheidszorg kunnen behouden. MIND roept de minister op om in te grijpen.

Zie onze eerder berichtgeving over vergoeding van zorg:

Diverse verzekeringen schaffen restitutiepolis af voor ggz

MIND roept zorgverzekeraars op om polisvoorwaarden aan te passen na uitspraak Hoge Raad

Meer nieuws