MIND roept politiek op om in nieuw regeerakkoord recht op vrije artsenkeuze op te nemen

shopping-g498563b55_640

Meerdere zorgverzekeringen schrappen restitutiepolissen voor ggz

Afgelopen weekend maakten de zorgverzekeringen hun zorgpremies en – polissen voor 2024 bekend. CZ, Zilveren Kruis en Stad Holland schrappen de restitutiepolis. Een trend die we de afgelopen jaren onder andere bij VGZ ook al zagen: vrijwel alle zorgverzekeraars hebben de restitutiepolis voor geestelijke gezondheidszorg nu geschrapt. Hierdoor moeten mensen altijd zelf bijbetalen als zij ongecontracteerde ggz nodig hebben. En dit is voor velen onbetaalbaar. MIND vindt deze situatie onaanvaardbaar en roept de politiek partijen op om in een nieuw regeerakkoord de vrije artsenkeuze te beschermen. 

Recht op vrije artsenkeuze

In het huidige zorgstelsel met marktwerking bepalen de zorgverzekeraars met wie zijn contracten afsluiten. Dit is niet altijd de zorg die iemand nodig heeft, of met de snelheid die iemand nodig heeft om in behandeling te gaan. Om patiënten toch de mogelijkheid te geven zelf de zorg te regelen die zij nodig hebben, is artikel 13 in de Zorgverzekeringswet opgenomen; de vrije artsenkeuze. Mensen met een restitutiepolis kunnen dan zelf een behandelaar zoeken en de kosten bij de zorgverzekeraar declareren. Bij een naturapolis is dit vaak slechts 50% van de kosten maar bij een restitutiepolis was dit tot op heden het hele bedrag. Bij vrijwel alle verzekeraars kan dit nu niet meer, waardoor ongecontracteerde zorg voor veel mensen onbereikbaar wordt. De verdwijnende restitutiepolissen worden door de verzekeraars omgezet in combinatiepolissen; in deze polissen gelden voor alle zorg de vergoedingen en voorwaarden van een restitutiepolis, behalve voor de ggz en wijkverpleging. Mensen met deze zorg moeten gaan bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg. In de ggz is 8% van de zorg die geboden wordt, ongecontracteerde zorg (Vektis 2019). 

Verdubbeling van wachttijden als gevolg

Door de afschaffing van de restitutiepolis wordt ongecontracteerde zorg duur en voor veel mensen onbereikbaar. Mensen die dringend psychische hulp nodig hebben, kunnen alleen nog maar toegang krijgen tot de gecontracteerde ggz; vaak met lange wachttijden, ver reizen, met behandelingen die niet altijd passen bij de vraag. Dit betekent langere wachttijden bij gecontracteerde zorgaanbieders en het verdwijnen van behandelaren zonder contract; zonder patiënten zullen zij moeten stoppen met hun praktijk. MIND verwacht een verdubbeling van het aantal mensen op de wachtlijsten als ongecontracteerde zorg verdwijnt. Overstappen naar een andere verzekeraar met een restitutiepolis is daarnaast ook niet altijd mogelijk en MIND betwijfelt of het wenselijk is dat alle mensen met een restitutiepolis bij één of twee verzekeraars terecht komen.  

Stappen door MIND

MIND roept allereerst de politiek op om in het nieuwe regeerakkoord de vrije artsenkeuze te noemen en te beschermen. Eerder dit jaar stemden alle oppositiepartijen voor de motie van Kamerlid Agema om de vrije artsenkeuze te behouden. Verder roept MIND op om het wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering dat in januari in de nieuwe Tweede Kamer behandeld wordt, te verwerpen. Tot slot overweegt MIND zelf om juridische stappen te nemen richting de zorgverzekeraars. Wat MIND betreft is het uitsluiten van mensen die ggz nodig hebben, een vorm van discriminatie ten opzichte van mensen die somatische zorg nodig hebben.

Het behouden van de vrije artsenkeuze is één van onze actiepunten in de petitie die we zijn gestart waarin we de politiek oproepen om het zorgstelsel aan te passen. Help je mee?

Meer nieuws