In memoriam: Edo Paardekooper Overman

Edo_Vliegende-Brigade-Ervaringsdeskundigheid-320x320

Afgelopen weekend ontvingen we het verdrietige bericht dat Edo Paardekooper Overman zaterdag is overleden, op de Dag van de mensenrechten. Een iconische, markante en betrokken man, die zich met name inzette voor mensen in de maatschappelijke opvang en langdurige ggz. Hij was betrokken bij het project Lokale Versterking, wat mede aan de basis lag van het Landelijk Platform GGz (nu MIND Platform). Daarna was hij namens het MIND Platform jaren de stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid en dak- en thuislozen in de Landelijke Cliëntenraad. 

Edo was bij heel veel onderwerpen van MIND betrokken, zoals ervaringsdeskundigheid, perspectiefsessies, beleidsthema’s, financiering cliëntenorganisaties, meerjarenprogramma Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en allerlei projecten, te veel om op te noemen.

De laatste jaren was hij kernteamlid en stuurgroeplid bij het project de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid in een samenwerking vanuit MIND, Werkplaats COMO en Valente. Hier maakte hij zich sterk voor de inzet van ervaringsdeskundigheid in het sociale domein. 

Edo had naast zijn persoonlijke ervaring een netwerk van contacten vanaf de ‘werkvloer’ (of de 'slaapvloer') tot aan landelijke overlegorganen, politiek en bestuur. Voor hem was de belangrijkste doelstelling om mensen zoveel mogelijk regie, zeggenschap over hun eigen leven en levensdoelen te geven. Edo was een enorm betrokken man, met veel kennis en kunde en heeft vele jaren samengewerkt met MIND. Wij zullen hem missen.

We wensen zijn familie, vrienden en collega’s veel sterkte met dit verlies.

Meer nieuws