Nieuwsberichten

Landelijke Agenda Suïcidepreventie onderzoekt suïcidestijging jongeren
MIND zet zich in om psychische gezondheid te koesteren en onnodig psychisch leed te voorkomen. Onder mensen met psychische klachten komt suïcide helaas...
Voorzitter MIND pleit in Trouw voor herstelinitiatieven
Gemeenten moeten bij de besteding van het extra geld voor jeugdzorg niet alleen naar zorgprofessionals kijken. Plaatselijke herstelinitiatieven voor jongeren...
Eindelijk extra geld voor crisishulp jeugdggz
Donderdag 22 april maakte het Ministerie van VWS bekend dat zij extra incidentele middelen vrij maakt voor de crisis in de jeugd ggz. De NVvP,...
Petitie “Geen Half Werk” voor domeinoverstijgende samenwerking
Samenwerking is dé sleutel voor verbetering in de zorg. Om deze reden tekenden tot nu toe 40 vertegenwoordigers van zorgorganisaties, zelfregie-...
Laagdrempelige toegang herstelinitiatieven in gevaar
Ook zelfregie- en herstelinitiatieven voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid kijken uit naar versoepeling van de coronamaatregelen. Zij hebben...
Uitzending Zembla over afbouwen antidepressiva
Op donderdag 15 april besteedt het tv-programma Zembla om 20.25 uur op NPO2 aandacht aan het afbouwen van antidepressiva. Het afbouwen van medicatie is...
Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik
De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar voor gebruik.  De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022...
SROI-onderzoek toont aanzienlijke meerwaarde lotgenotencontact
Een van de meest gewaardeerde vormen van informele zorg en steun is deelname aan een lotgenotengroep. Uit onderzoek blijkt nu dat deze vorm van informele...
Uitzending Pointer over hulp aan wachtenden
“Ggz-instellingen moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor mensen op de wachtlijst.” Dat zegt MIND-directeur Marjan ter Avest in de uitzending van Pointer...
Oproep tot snelle vaccinatie van álle mensen met medisch risico
MIND roept samen met Patientenfederatie, Ieder(In), KBO-PCOB op om zo snel mogelijk alle mensen met een medisch risico te vaccineren. Wij zijn blij dat...
Cliënten- en naastenpeiling toont kansen voor verbetering Wvggz
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt met ingang van 1-1-2020 de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege...
Meer inzicht in kwaliteit van zorg door verplichte cliëntevaluatie
Binnenkort kunnen cliënten inzicht krijgen in de ervaringen van andere cliënten met zorgaanbieders en daarmee goed geïnformeerde keuzes maken voor hun...