Nieuwsberichten

Regionale doorzettingsmacht voor mensen die vastlopen in de ggz
Vanaf 1 mei is er een regionale doorzettingsmacht (RDM) voor mensen die vastlopen in hun zoektocht naar een passende ggz-behandeling. De cliënt die een...
Een Thuis voor Iedereen
Gemeenten moeten investeren in betaalbare en passende woningen voor onder meer mensen uit de ggz, maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Bovendien...
Input Kamerdebat Jeugd vanuit branches, professionals en cliënten
Op dinsdag 17 mei debatteert de Eerste Kamer en woensdag 18 mei de Tweede Kamer over jeugd. Staatssecretaris Maarten van Ooijen stuurde op 13...
Perspectiefsessie 18 mei: Hoe voorkomen we suïcides?
Op 18 mei organiseert MIND weer een perspectiefsessie, dit keer rondom het voorkomen van suïcides.  Meer informatie en aanmelden:  https://mindplatform.nl/dossiers/themas/perspectiefsessies-2022...
Brandbrief over sluitingen in de ggz
De afgelopen weken kondigden diverse specialistische centra en afdelingen in de ggz hun sluiting aan. De sluiting van specifiek zorgaanbod is van invloed...
MIND input voor eerste ggz Kamerdebat met nieuw kabinet
Woensdag 11 mei vergadert de vaste Kamercommissie VWS voor het eerst sinds de komst van de nieuwe kabinet over de ggz, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie....
Onderhandelingen Integraal Zorg Akkoord (IZA) begonnen
In het coalitieakkoord hebben de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie afgesproken dat er met alle zorgsectoren in de Zorgverzekeringwet (Zvw) een integraal...
MIND: hoog tijd voor kwaliteitskader langdurige ggz
MIND vindt het hoog tijd dat er een kwaliteitskader voor de langdurige ggz komt. Dit kwaliteitskader kan helpen om de zorg, de leefomstandigheden en het...
Checklist Herstelondersteunende zorg t.b.v.cliëntenraden
Herstel betekent niet hetzelfde voor iedereen met psychische klachten. Daarom maken we het cliëntperspectief het uitgangspunt. Wil je weten of de zorg...
Sociaal-emotionele vaardigheden structureel verankeren in curriculum
Partijen uit onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij pleiten voor het structureel verankeren van sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijscurriculum....
Onderzoeksrapportage Jongerenparticipatie: hoe bereik en betrek je jongeren?
Patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO’s) willen graag jongeren aan zich verbinden en met ze samenwerken. De vraag is nog vaak wat goed...
Onderzoek naar effectieve burger- en patiëntenparticipatie
Om de zorg te verbeteren, is het belangrijk om burgers en patiënten te betrekken. In de visie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek staat de behoefte van...