Nieuwsberichten

Geen directe oplossing eigen risico, wel vervolgonderzoek
Dinsdagmiddag 14 september is door de Tweede Kamer ingestemd met een motie van D66 die de regering verzoekt na te gaan hoe een eigen betaling met een vast...
Brede maatschappelijke steun voor de patiënten- en gehandicaptenbeweging
Voor de emancipatie van patiënten, mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid en goede en betaalbare zorg is een sterkte...
Onvoldoende beschikbaarheid en impact cliëntondersteuning
Juist in perioden dat je psychisch kwetsbaar bent, is het moeilijk om je (hulp-)vragen te ordenen, de juiste hulp te regelen en goed voor jezelf op te...
Suïcide Preventie Dag: meer aandacht naasten en omgeving nodig
Op vrijdag 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag. Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag aan suïcide. Daarnaast doen 135 mensen...
Grote financiële gevolgen nieuw Zorgprestatiemodel voor ggz-cliënten
In de nieuwe ggz-financiering, onderdeel van het Zorgprestatiemodel dat op 1 januari 2022 ingaat, worden cliënten verplicht om niet alleen in het startjaar,...
Shakingtree Award: nomineren kan weer!
Mensen die met hun ideeën of opvattingen de wereld van zorg en welzijn opschudden kunnen worden genomineerd voor de Shakingtree Award. Sinds 2016...
Aanmelden voor programma Herstel Dichtbij kan nu!
We zijn op zoek naar deelnemers voor ons nieuwe programma Herstel dichtbij – Samen voor mentale gezondheid. Ruim 40% van de Nederlanders heeft ooit in...
MIND nauw betrokken bij Hervormingsagenda Jeugd
Begin juni stelde het kabinet extra geld beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Hoe moet de 1,3 miljard extra geld...
Handreiking patiëntgerichte zorginkoop beschikbaar
Met ingang van heden is de online handreiking patiëntgerichte zorginkoop beschikbaar. Deze handreiking is het afgelopen jaar door de Patiëntenfederatie...
Reactie MIND op petitie ggz n.a.v. geweldsincident bij Parnassia
Deze week verscheen een advertentie in de krant naar aanleiding van het geweldsincident op 12 juli binnen de ggz, bij Parnassia in Den Haag. Een hulpverlener...
Brandbrief voor meer geld WMO
De cliëntenraad van RIBW Brabant heeft een brandbrief naar Tweede Kamer en demissionair staatssecretaris Blokhuis gestuurd over herindicaties WMO. De aanleiding...
Op naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Met de landelijke verkiezingen achter de rug en nog vol spanning over de kabinetsformatie, bereiden we ons alweer voor op de gemeenteraadsverkiezingen...