Nieuwsberichten

Merendeel contracten tussen ggz-instellingen en verzekeraars nog niet...
De grote ggz-instellingen hebben tot nu toe met minder dan de helft van de zorgverzekeraars nieuwe contracten afgesloten. Zo blijkt uit een rondgang van...
Cliënten en naasten vragen om bredere kijk naar leven en herstel in onderzoek
Om mensen met psychische klachten beter te kunnen helpen, is wetenschap onderzoek noodzakelijk. Veel wetenschappelijk onderzoek naar psychische aandoeningen...
Zorgen om gebrek aan psychofarmaca door sluiting medicijnfabriek
Op 16 januari jl. berichtte Nieuwsuur over een tekort aan drie belangrijke medicijnen dat oploopt door de sluiting van de medicijnfabriek InnoGenerics...
Eerste evaluatie over invoering van het Zorgprestatiemodel ggz
Sinds 1 januari 2022 is in de ggz en de forensische zorg met een nieuw vergoedingenstelsel gestart: het Zorgprestatiemodel. De partijen uit het programmateam...
MIND roept zorgverzekeraars op om polisvoorwaarden aan te passen na uitspraak...
MIND pleit, al tijdens de onderhandelingen over het Integraal Zorgakkoord(IZA), voor vrije artsen keuze, toegang tot zorg en de betaalbaarheid van zorg....
Wetsevaluatie Wvggz: rechtsbescherming bij verplichte zorg moet voortdurend...
Drie jaar geleden, op 1 januari 2020, is de Wet verplicht ggz (Wvggz) ingegaan. Dit om veel zaken die in de wet daarvoor niet (goed) waren geregeld, te...
VGZ past alsnog overgangsregeling toe voor mensen met restitutiepolis
Woensdag 14 december heeft zorgverzekeraar VGZ op haar site laten weten dat ze alsnog een overgangsregeling biedt voor mensen die op dit moment niet-gecontracteerde...
Nederlandse Zorgautoriteit mag onder strikte voorwaarden gegevens verzamelen
Woensdag 14 december heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een nieuwsbericht laten weten dat de gegevensverzameling door de Nederlandse Zorgautoriteit...
Grote toestroom Wet Langdurige Zorg
Vanaf 2021 kunnen ggz-cliënten gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die ‘blijvend behoefte hebben aan permanent...
In memoriam: Edo Paardekooper Overman
Afgelopen weekend ontvingen we het verdrietige bericht dat Edo Paardekooper Overman zaterdag is overleden, op de Dag van de mensenrechten. Een iconische,...
Pleidooi aan de Kamer: maak tempo en ruimte voor hervorming jeugd-ggz
Op maandag 21 november vindt het Wetgevingsoverleg Jeugd plaats in de Tweede Kamer. Wij maken ons grote zorgen over de voortgang van de noodzakelijke...
Veel onvrede Kamerleden over toegang ggz en vrije artsenkeuze
Woensdag 16 november was het 2-minutendebat van de vaste Kamercommissie VWS over de ggz en suïcidepreventie (een vervolg op het ggz-debat dat 2 november...