Nieuwsberichten

Gebruik zorgstandaarden in de praktijk
Voor de ggz is een uitgebreide set van kwaliteitsstandaarden. In deze standaarden staan aanbevelingen voor preventie, herkenning, diagnostiek en behandeling...
Gedeeltelijk succes in debat Participatiewet
Op maandag 27 juni jl. is een uitgebreid Kamerdebat gevoerd over de kabinetsagenda ‘Breed Offensief’ en de Participatiewet. Vanuit MIND is hier inbreng...
Kamer maakt zich zorgen over stapeling van zorgkosten
Op woensdag 29 juni debatteerde de Vaste Kamercommissie VWS over de Zorgverzekeringswet en de stapeling van zorgkosten.  Op de agenda van het commissiedebat...
Huisvestingdebat: meer passende woningen voor kwetsbare groepen
Het Rijk moet gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties meer ondersteunen bij het realiseren van betaalbare en passende huisvesting...
Aanbevelingen voor diagnostiek in kwaliteitsstandaard
Kwaliteitsstandaarden bieden algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen....
Nieuwe generieke module Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigheid wordt steeds vaker beroepsmatig ingezet binnen zorg en welzijn. Een mooie ontwikkeling. Maar het is niet altijd duidelijk wat er...
Oproep samen met de Nederlandse ggz over tekorten ggz-personeel
Een verder oplopend tekort aan arbeidskrachten in de ggz dwingt de minister om de uitvoering en aansturing van de ggz onder de loep te nemen. Dat schrijven...
Laat zorgverzekeraars eerder contracten met aanbieders afsluiten
Op woensdag 29 juni debatteert de Vaste Kamercommissie VWS over de Zorgverzekeringswet en eigen bijdrage in de zorg. MIND vraagt in haar brief aan de...
Input MIND voor Kameroverleg Participatiewet
Ruim 400.000 mensen vallen onder de zogeheten Participatiewet. De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden, met name...
Kick-off lerende netwerken 'zorg zonder dwang is een keuze'
Het voorkomen van verplichte zorg is voor MIND een belangrijk onderwerp. Gelukkig zijn meer partijen het hiermee eens en hebben zich sinds twee jaar verenigd...
MIND wijst Kamer op belang Wet langdurige zorg voor ggz-cliënten
Woensdag 15 juni debatteert de Tweede Kamer over de Voorjaarsnota 2022. Het huidige kabinet is op zoek naar mogelijkheden om te bezuinigen op de zorgbegroting...
Input Kamerdebat: brede aanpak nodig om verslaving te voorkomen
Op dinsdag 7 juni debatteert de Kamercommissie VWS over medische preventie, verslavingszorg en drugspreventie. Op de agenda staan alcohol- en drugsverslaving....