Nieuwsberichten

Niet verslappen in aanpak wachttijden
De Tweede Kamer blijft de ontwikkelingen rond wachttijden in de ggz op de voet volgen. Midden in de vakantieperiode heeft de Kamer hiervoor een schriftelijk...
Input gevraagd op Herziening Jeugdwet
Vanwege knelpunten in de jeugdzorg heeft de regering besloten de Jeugdwet aan te passen. MIND is gevraagd om deze zomer input te geven en roept haar achterban...
Behandelingen psychose en PTSS onder de maat
De zorg in Nederland voor mensen met psychose en mensen met PTSS krijgt een dikke onvoldoende. In veel gevallen is sprake van onderbehandeling en worden...
MIND Visie op het zorgstelsel: anders werken, denken en regelen
De huidige geestelijke gezondheidszorg kent een aantal knelpunten die dermate groot zijn, dat een omslag in het zorgstelsel nodig is om tot oplossingen...
Reactie MIND op raadpleging over reparatievoorstel Wvggz
Op 3 juli jl. heeft MIND een bijdrage geleverd aan de openbare raadpleging over een reparatievoorstel voor de Wvggz. Deze wet is de opvolger van de Bopz...
Cliëntvriendelijk tevredenheidsonderzoek voor de ggz
Akwa GGZ heeft samen met de Nederlandse ggz, Zorgverzekeraars Nederland en MIND het cliënttevredenheidsonderzoek, de zogeheten Consumer Quality index,...
MIND-panel: geen face-to-face behandelingen voor bijna helft van de cliënten
Hoewel de Corona-maatregelen versoepeld zijn, keert het face-to-face contact in de ggz nog onvoldoende terug. Slechts bij iets meer dan de helft van de...
Verscherpte maatregelen tegen wachtlijsten ggz
Op 1 juli heeft staatssecretaris Blokhuis de evaluatie van de aanpak wachttijden in de ggz naar de kamer gestuurd met daarbij plannen voor verscherpte...
MIND perspectiefsessies gaan door in najaar!
MIND is afgelopen zomer gestart met een serie videobijeenkomsten rondom cruciale thema's met een inspirerend perspectief. Hierbij staat het verbeteren...
Leg problemen in jeugdzorg niet bij de cliënten neer
Op 22 juni kopt Skipr dat de ‘jeugdzorg uit geldnood duizenden behandelingen stopt’. Het zou gaan om vaak verliesgevende zorg voor jeugdigen met zware...
AO Jeugd: verbeter de toegang tot de zorg
Dinsdag 23 juni overlegt de Kamercommissie over de jeugdzorg. MIND heeft begrip voor de ingewikkelde situatie waarin Nederland terecht is gekomen. Een...
Crisisorganisatie ggz en Corona schaalt af
Op dinsdag 9 juni is de voorlopig laatste versie van de richtlijn ggz en Corona gepubliceerd. De aanpassingen volgen de RIVM-richtlijnen met betrekking...