Nieuwsberichten

Nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz
Op 15 december 2020 heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) een nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ opgenomen in het openbare Register. Dit...
Kameroverleg Participatiewet: bestrijd dakloosheid jongeren
Op 8 februari vergadert de Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Participatiewet en wetten die hier mee samenhangen. MIND heeft een...
Koningin Máxima bij lancering Alliantie Gender & GGZ
Te weinig aandacht voor sekse- en genderverschillen binnen de geestelijke gezondheidszorg kan leiden tot onjuiste diagnoses en ontbreken van (tijdig) passende...
Nieuwe landelijke agenda om suïcide te voorkomen
Op 28 januari heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS samen met tal van maatschappelijke organisaties uit onder andere het onderwijs, de zorg en het...
MIND pleit voor Deltaplan Mentale Vooruitgang
Op 1 februari a.s. vindt het Nota-overleg Preventie in de Tweede kamer plaats. MIND stuurde afgelopen week een brief met de punten die volgens ons in dit...
Werkbezoek Gemeente Amersfoort aan MIND
Op 27 januari kwamen burgemeester Lucas Bolsius, wethouder Cees van Eijk, strateeg Marc Veltman en adviseur externe betrekkingen Yvonne de Korte van...
Kieswijzer geeft overzicht ggz-thema's
Op 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wil je weten hoe de verschillende partijen denken over belangrijke thema’s in de geestelijke gezondheidszorg?...
Oproep aan handhaving: houd rekening met mensen met psychische klachten
De coronacrisis heeft tot nu toe al grote impact gehad op mensen met (ernstige) psychische of psychosociale problemen. Uit onderzoek blijkt dat hun klachten...
Breid het OMT uit met een adviseur psychische gezondheid
Opnieuw worden de maatregelen om het corona-virus tegen te gaan, verder uitgebreid. MIND vindt de avondklok geen verstandige keuze. De psychische druk...
Belangrijke ggz-onderwerpen op agenda Tweede Kamer 20 januari
Op 20 januari vergadert de Tweede Kamer over governance in de zorgsector, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), patiënten- en cliëntenrechten en zorgfraude....
3 februari: bijeenkomst over gender en ggz
Op 3 februari 2021 organiseert WOMEN Inc. samen met de Alliantie Gender en GGZ de online bijeenkomst Gender en GGZ. MIND maakt deel uit van deze Alliantie....
Kamerverkiezingen: partijprogramma’s hebben ggz goed in beeld
Het afgelopen jaar heeft MIND zich intensief voorbereid op de komende Tweede Kamerverkiezingen. Met resultaat: vrijwel alle politieke partijen hebben in...