Input MIND voor Rondetafelgesprek Hervormingsagenda Jeugd

jongens - voorzijde factsheet veilig wonen

Op 17 mei werd na bijna twee jaar eindelijk het principeakkoord over de Hervormingsagenda Jeugd bereikt. Maar wat behelzen deze veranderingen en in hoeverre kunnen we verbetering verwachten? Terecht vroeg de Tweede Kamer om nadere informatie en organiseerde een rondetafelgesprek die vandaag, maandag 19 juni, plaatsvindt. MIND is gevraagd om de te spreken vanuit het jongeren- en naastenperspectief; namens MIND spreekt Hannah Hollestelle en we dienden ons position paper in

MIND vraagt om betere beschikbaarheid specialistische jeugd-ggz

Er moet dringend een hoop verbeteren in de jeugdzorg en specifiek in de jeugd-ggz. Wat MIND betreft zijn de volgende hervormingen het hardst nodig:

  • De specialistische jeugd-ggz en complexe jeugd-ggz moet beter beschikbaar worden en regionaal en landelijk worden ingekocht
  • We willen dat de toezichthouders IGJ en de NZA proactief toezicht gaan houden: regelmatig inzicht geven in de wachttijden en handhaven wanneer treeknormen worden overschreden
  • De mentale gezondheid en mentale gezondheidsvaardigheden verbeteren door laagdrempelige inloopcentra voor jongeren in iedere gemeente te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het inspiratielab Roger That in onder andere de gemeente Someren.

Om de mentale gezondheid en psychische klachten zoveel mogelijk te voorkomen, is het nodig om op iedere school onderwijstijd te besteden aan mentale gezondheid, om de bestaanszekerheid te verbeteren, ervoor te zorgen dat er voldoende woningen zijn en hiermee te voorkomen dat jongeren onnodig dakloos worden,  de prestatiedruk in het onderwijs verbeteren en jongeren zo mogelijk financieel te ondersteunen.

MIND-achterban akkoord met Hervormingsagenda Jeugd

Lees al onze ingebrachte punten in het position paper van MIND voor het Rondetafelgesprek Hervormingsagenda Jeugd. MIND heeft de Hervormingsagenda Jeugd inmiddels aan haar achterban voorgelegd en deze is op woensdag 14 juni akkoord gegaan. Ervaringsdeskundige Hannah Hollestelle spreekt namens MIND tijdens het Rondetafelgesprek Hervormingsagenda jeugd op 19 juni. Zij is lid van onze expertcommissie jeugd van MIND.

Meer nieuws