Principeakkoord over verbeteringen jeugdzorg

skateboard-g704836e4a_640

Na lang wachten is het zover: het principeakkoord over de Hervormingsagenda Jeugd is bereikt. Dit akkoord is bereikt door MIND samen met Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de VNG en het Rijk. De afspraken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg leggen we komende week met een positief advies voor aan onze achterban. Vandaag, woensdag 17 mei, hebben staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) en minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) hierover een brief geschreven aan de Tweede Kamer.

MIND is blij dat de hervormingsafspraken er liggen en we deze nu met een positief advies aan onze achterban kunnen voorleggen. Vorige maand voerden we samen met andere cliëntorganisaties, professionals en brancheorganisaties nog actie om tempo te maken met de verbeteringen in de jeugdzorg. Het heeft lang geduurd. Nu kunnen we eindelijk over naar de inhoud en de uitvoering. Het is essentieel dat kinderen, jongeren en hun ouders nu echt gaan merken dat de zorg beter wordt en de wachttijden in de jeugd-ggz afnemen.

Vanuit de stem van jongeren en ouders blijven bijdragen

In de komende fase van de hervormingen zullen we vanuit de stem van de jeugdigen, gezinnen en ouders zoveel mogelijk bijdragen aan de uitvoering. MIND zal de naleving van de afspraken nauwgezet en constructief-kritisch volgen. En we blijven scherp op mogelijke ontwikkelingen, zoals verdere bezuinigingen of het invoeren van een eigen bijdrage, die afbreuk kunnen doen aan de realisatie van de gestelde doelen en ambities.

De achterbanconsultatie is gepland voor een periode van een maand. Het is de bedoeling dat voor de zomer de Hervormingsagenda Jeugd definitief zal worden vastgesteld.

Meer nieuws