Jeugd

Kinderen van ouders met psychische klachten kunnen wel wat extra steun gebruiken.

Stel jij of je kind zit met een probleem, waarvoor je hulp of ondersteuning zoekt. Waar kun je terecht? Waar vind je informatie? En wat zijn je rechten?

Gemeente of huisarts

In elke gemeente is er een loket waar je terecht kunt met je vraag om hulp. Hier kunnen ze je helpen om hulp te vinden of ondersteuning bieden om zelf de problemen op te lossen. Ook je huisarts, kinderarts of medisch specialist kan je doorverwijzen naar een zorgaanbieder als verder onderzoek, hulp of ondersteuning nodig is en zij die niet kunnen bieden.

Cliëntondersteuning

Het is niet altijd even gemakkelijk om onder woorden te brengen waarnaar je op zoek bent voor je kind of je gezin. Je kunt gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen om je hierbij te helpen. De cliëntondersteuner is er voor jou en je kind. Hij of zij kan u helpen met de  zoektocht naar passende hulp. De cliëntondersteuner is te vinden bij je gemeente.

Vertrouwenspersoon

Binnen elke gemeente wordt een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Een vertrouwenspersoon staat naast kinderen/jongeren en hun ouders, als er vragen zijn over de zorgaanbieder. Hij of zij kan jou en je kind informeren, advies geven en/of intensief begeleiden.

Wat doet MIND?

MIND zet zich in voor kinderen en jongeren die te maken hebben met psychische problemen en hun ouders en geeft hen een stem richting de politiek. Wij vinden dat kinderen en ouders altijd een beroep moeten kunnen doen op tijdige en passende hulp en ondersteuning. Daar maken we ons hard voor. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot (specialistische) hulp, het tegengaan van wachtlijsten, doorzettingsmacht bij vastgelopen (complexe) problemen en beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit doen we op landelijk, regionaal en lokaal niveau. MIND Landelijk Platform is daarmee het platform voor belangenbehartiging en beïnvloeding van al het beleid dat een impact heeft of kan hebben op het leven van kinderen en hun ouders.

Omroep Gelderland heeft medio maart 2018 veel aandacht besteed aan het onderwerp jeugdhulp in het algemeen en wachtlijsten in het bijzonder. De diverse artikelen en filmpjes zijn hier te vinden.

MIND Young maakt jongeren psychisch krachtig door hen te informeren, inspireren, motiveren en ondersteunen. Samen met jongeren en organisaties in Nederland voeren we projecten uit, komen we in actie en communiceren we gericht met jongeren. 

Regionale organisaties, ook speciaal gericht op jeugd, zijn te vinden in de MIND Atlas: https://wijzijnmind.nl/mind-atlas

Meer informatie

Wil je meer weten over wat MIND Landelijk Platform doet voor kinderen, jongeren en ouders? Neem dan contact op met en Judith van Haare: judith.vanhaare@wijzijnmind.nl

Thema Rechten 
Thema Wachtlijsten

Toolkit voor gemeenten
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten beleidsverantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en hun ouders. Voor een goede uitvoering van deze verantwoordelijkheid, is het belangrijk dat jongeren en ouders betrokken zijn. Maar hoe regel je dit als gemeente? Hoe kom je tot duurzame participatie van jongeren en ouders? Met het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ hebben cliëntenorganisaties, waaronder MIND, gezamenlijk handvatten opgesteld voor gemeenten om hiermee aan de slag te gaan. 
De handvatten kun je hier vinden

Verschillende lidorganisaties van MIND Landelijk Platform houden zich bezig met jeugd, zoals:

Meer thema's