Voorjaarsnota: eigen bijdrage Jeugdzorg

pexels-photo-207653

Uit de voorjaarsnota blijkt dat het kabinet een wetsvoorstel in gang gaat zetten voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Jeugdzorg. MIND is sterk tegen de invoering van een eigen bijdrage in de Jeugdzorg, juist de meest kwetsbare jongeren en gezinnen worden hierdoor geraakt.  

Een eerdere petitie van MIND en ExpEx tegen bezuinigingen in de jeugdzorg benadrukt dat dit de toegang tot essentiële zorg kan belemmeren, met name voor diegenen die het het hardst nodig hebben. De eigen bijdrage staat haaks op de bestrijding van kansenongelijkheid en het bevorderen van mentale gezondheid van jongeren. In onze brief aan de (in)formateurs heeft MIND onlangs nog opgeroepen dat de toegang tot jeugdzorg voor iedereen gegarandeerd moet blijven zonder financiële barrières. 

Het invoeren van een eigen bijdrage voor de ggz heeft in 2012 al uitgewezen dat het leidt tot een aanzienlijke toename van zorgmijding en daarmee de klachten vergroot en op termijn tot hogere zorgkosten zal leiden. Bovendien is het een discriminerende maatregel; kinderen die somatische zorg nodig hebben zoals de tandarts of de huisarts krijgen dit vergoed, maar kinderen met psychische problemen of een beperking moeten de zorg en hulp zelf betalen.

Meer nieuws