Oproep Eerste Kamer: schrap de eigen bijdrage voor jeugdhulp

government-g7096310b1_640

De toegang tot de jeugd-ggz is al jaren een groot probleem. De toegenomen zorgvraag van jongeren en hun gezinnen is door corona alleen nog maar toegenomen. MIND vindt het dan ook onvoorstelbaar dat het regeerakkoord plannen bevat om te bezuinigen in de jeugdzorg. In het akkoord wordt geopperd om te bezuinigen door een eigen bijdrage in te voeren. Terwijl een eigen bijdrage kinderen, jongeren en hun gezinnen weerhoudt om de zorg te vragen die ze hard nodig hebben. Dinsdag 15 februari debatteert de Eerste Kamer over de regeringsverklaring. MIND vraagt de Eerste Kamerleden om onze dringende oproep namens kinderen en jongeren met psychische problemen zeer serieus te nemen. De zinsnede in het regeerakkoord over de mogelijke invoering van een eigen bijdrage moet worden geschrapt.  

Verbetering jeugd-ggz noodzakelijk

MIND maakt zich al sinds de decentralisatie van de jeugd-ggz naar de gemeenten in 2015, druk over de slechte toegang tot de jeugd-ggz. Kinderen en jongeren en jongvolwassenen met autisme, eetstoornis, depressie en angststoornissen, psychosegevoeligheid en persoonlijkheidsproblematiek moeten maanden tot soms zelfs jaren wachten totdat zij eindelijk toegang tot (specialistische) zorg krijgen. In de tussentijd verslechtert de situatie van deze kinderen en jongeren en komen zij regelmatig in crisissituaties terecht en/of doen zij suïcidepogingen. De Hervormingsagenda Jeugd en de beoogde verandering van de Jeugdwet moet hier verandering in aanbrengen. Althans dat is de intentie. Maar in de regeringsverklaring wordt gesproken over bezuinigingen: “In 2024 wordt 100 miljoen euro extra bespaard op de jeugdzorg en vanaf 2025 structureel 0,5 miljard euro. Daarbij kan gedacht worden aan (een combinatie van) normeren van de behandelduur of het introduceren van een eigen bijdrage.” Vooral de laatste zinsnede moet uit het akkoord.  

Eerder verzet tegen eigen bijdrage

MIND is tegen eigen bijdrage voor de jeugdzorg. Uit onderzoek weten we dat veel ouders dit niet kunnen betalen. Hiermee wordt de toegang tot preventieve jeugdhulp en de jeugd-ggz nog verder bemoeilijkt. Naast de grote kans op zorgmijding, ontstaat discriminatie van jongeren met deze zorgvragen ten opzichte van jongeren met andere soorten zorgvragen. Daar wordt geen eigen bijdrage voor gevraagd. In 2012 voerden we reeds actie tegen de invoering van de eigen bijdrage, toen in de volwassen ggz. De gevolgen bleken destijds groot, de helft van de cliënten weigerde vanwege de kosten opname in een instelling. Door een motie van de toenmalige regeringspartijen, ging de eigen bijdrage van tafel. Nu, 10 jaar later, wordt opnieuw de mogelijkheid van een eigen bijdrage geopperd.  

Regeerakkoord leidt nu al tot problemen

De voorgenomen bezuinigingen hebben op dit moment inmiddels al geleid tot een grote impasse in de constructieve en inhoudelijke voortgang die is gemaakt ten aanzien van de Hervormingsagenda Jeugd. Dit maakt ons bezorgd, de noodzakelijke doorgang van dit traject mag niet stagneren op een financiële keuze. MIND bracht dit begin 2022 in de Tweede Kamer al onder de aandacht, wat resulteerde in een motie die tot verbazing werd verworpen. Daarom doen we nu een dringend beroep op de Eerste Kamerleden om deze maatregel te verwerpen en de zinsnede alsnog van tafel te krijgen. 

Steun ons en teken de petitie

Begin dit jaar zijn we een petitie gestart tegen de voorgenomen bezuinigingen in de jeugdzorg. De petitie is inmiddels bijna door 10.000 mensen ondertekend en krijgt steun van vele organisaties. In maart zullen we de petitie aan staatssecretaris van Ooijen aanbieden. Help mee en teken de petitie hier

Meer nieuws