Stevig jeugddebat over bezuinigingen en hervormingen

STOP NU MET BEZUINIGINGEN OP DE JEUGDZORG!

De geplande extra bezuinigingen op jeugdzorg, baart ons allen zorgen. Het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken op 29 januari werd grotendeels beheerst door de discussie over de extra 511 miljoen per 2025. MIND voedde de Kamer met input voor het Jeugddebat en dit zagen we onder andere terug in de gestelde vragen over de bezuinigingen en het tempo van de wetsvoorstellen. MIND is teleurgesteld dat de extra bezuinigingen in de jeugdzorg niet geschrapt zijn.

Staatssecretaris Van Ooijen stelde tijdens het debat zelf voor om de bezuinigingen te schrappen maar voegde toe dat dat hij daar als demissionair staatssecretaris niet over gaat. De bezuiniging is immers per 2025. Ook de staatssecretaris ontraadt om die extra bezuiniging door te voeren, want dan zouden bijvoorbeeld eigen bijdragen in de jeugdzorg in beeld moeten komen of de beperking van specialistische zorgvormen. “De Tweede Kamer moet maar met een voorstel komen”, aldus Van Ooijen. De bezuiniging en zijn voorstelde ‘eigen bijdrage’ stuitten op grote weerstand. Kamerlid Bruijning (NSC) gaf aan dat de staatssecretaris zelf de brand heeft veroorzaakt en die dan ook maar zelf moet blussen. Bovendien kunnen de formerende partijen geen toezeggingen doen over uitgaven die in de toekomst liggen.

Actie door MIND tegen eigen bijdrage en bezuinigingen jeugdzorg

MIND voert al jarenlang actie om überhaupt het idee voor de invoering van een eigen bijdrage te schrappen. Het leidt tot extra drempels voor kinderen en jongeren en hun ouders om hulp te vragen en leidt direct tot zorgmijding. Bovendien zijn de kosten voor het innen hoger dan de opbrengsten, bleek al in 2013 toen daar ooit in de ggz eigen bijdragen geheven zouden worden. In mei 2022 overhandigde MIND reeds een petitie ‘Stop bezuinigingen in de jeugdzorg‘ aan de Kamerleden om bezuinigingen en eigen bijdragen of verkorten van de behandelduur te schrappen.

Kamerlid Westerveld (GroenLinks-PvdA) kreeg steun voor haar pleidooi om de bezuiniging te schrappen en diende hierover een motie in. Ze kreeg steun van diverse partijen maar de motie haalde helaas geen meerderheid. Het bezoek op de dag van de stemmingen (6 februari) aan de Kamer en de brief van Balans ( de oudervereniging van jongeren met psychische klachten) en MIND, mochten helaas niet baten. Wel verheugd zijn we over de aangenomen motie van Synhaeve (D66) over het inkopen van kleinschalige intensieve jeugdzorg op landelijk niveau ter vervanging van gesloten jeugdzorg, met landelijk dekking en goede kwaliteit.

Voortgang Hervormingsagenda

Verschillende Kamerleden vragen staatssecretaris van Ooijen tijdens het debat om voortgang met de Hervormingsagenda. De wachtlijsten zijn lang en de hulpvraag is niet in overeenstemming met het aanbod. “De aanpak wachttijden bestaat al even, maar wat is nu het resultaat?” vraagt Kamerlid Crijns van de PVV. De wetsvoorstellen (inkoop jeugdzorg en de wet over de reikwijdte) moeten bijvoorbeeld nog naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Ook pleiten veel Kamerleden om de inkoop van specialistische zorg op landelijk niveau te organiseren. Kamerlid Crijns vraagt aan Van Ooijen hoe het staat met de realisatie van een online platform voor jongeren met lichte mentale problemen, een samenwerking van verschillende partijen waaronder MIND, 113, de Kindertelefoon. Van Ooijen antwoordt hierover met acht partijen in gesprek te zijn en wil de realisatie samen met minister Helder tot een goed einde brengen.

Relevante moties die werden aangenomen, gaan onder andere over:

  • het vaststellen van de effectiviteit (en welke niet) van methodes voor de mentale weerbaarheid van jongeren en scholen hierover te informeren (Synhaeve van D66)
  • structurele financiering van organisaties die opkomen voor de belangen van jongeren in een kwetsbare positie, zoals ervaringsdeskundigen in de (jeugd)zorg, chronisch zieke jongeren of zwerfjongeren, werd aangenomen (Westerveld, GroenLinks-PvdA)
  • breed, multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar de factoren die (mentaal) gezond opgroeien van meisjes bepalen en kunnen verbeteren (Tielen van VVD en Dobbe van SP)

Lees hier verder: Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Meer nieuws