Oproep MIND: geen eigen bijdrage voor jeugdzorg

106294695_s

MIND roept de Tweede Kamer op om geen eigen bijdrage voor jeugdzorg in te voeren. Dit plan staat opgenomen in de voorjaarsnota die volgende week in de kamer besproken wordt. MIND wil dat jeugdzorg toegankelijk blijft voor iedereen en dat dit plan wordt ingetrokken. Juist nu het met de psychische gezondheid van jongeren slecht gesteld is.

Verontrustende uitkomsten gezondheidsmonitor

Op dinsdag 28 mei verscheen de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor. De resultaten geven opnieuw aan dat het slecht gesteld is met de psychische gezondheid van jongeren. Vergeleken met de meting in 2019 ervaren jongeren meer stress. Meiden gaven twee keer zo vaak aan last te hebben van psychische klachten als jongens. En 4 procent van de jongeren gaf aan in de laatste twaalf maanden vaak of heel vaak er serieus over nagedacht te hebben een eind te maken aan zijn of haar leven. Jeugdzorg, waar jeugd-ggz onder valt, moet voor al deze jongeren toegankelijk blijven.

Eigen bijdrage leidt tot zorgmijding

Kinderen en jongeren ervaren al veel drempels om hulp te vragen en te vinden bij dringende psychische klachten. Het heffen van een eigen bijdrage is een extra obstakel, want veel ouders kunnen het niet betalen. Zij zullen daarom afzien van zorg. Hierdoor krijgen juist de meest kwetsbaren geen psychische hulp. Zo wordt de kansenongelijkheid verder versterkt. De onbehandelde problematiek van deze gezinnen zal verergeren door de afwezigheid van noodzakelijke zorg.

Draagvlak tegen eigen bijdrage

De steun tegen een eigen bijdrage is groot. In mei 2022 bood MIND samen met jongerenplatform ExpEx al een petitie aan de toenmalige coalitie aan om eigen bijdrage jeugdzorg te voorkomen. De petitie werd door 12.000 mensen ondertekend. En in 2012 kwam veel weerstand tegen het plan van minister Schippers om een eigen bijdrage in te voeren voor ggz-behandelingen. Op het Malieveld organiseerden we een grote demonstratie met cliënten, naasten en zorgprofessionals. Dit leidde tot enorme ophef, veel publiciteit en een bodemprocedure tegen de Staat. Uiteindelijk werd de eigen bijdrage in 2013 geschrapt. Nu opnieuw, vragen we de Kamer om een eigen bijdrage te voorkomen.

Meer nieuws