Eerste keurmerk ‘Familieminded’ voor GGz Centraal

Familie en naasten zijn belangrijke samenwerkingspartners én een bron van informatie binnen de psychische gezondheidszorg. Steeds meer zorgaanbieders zien dit in. Het is dan ook niet meer de vraag óf er met familie wordt samengewerkt, maar hoe en in welke mate. En daar heeft de afdeling Kastanjehof van GGz Centraal een uitstekend antwoord op gevonden. Zij krijgt hiervoor vandaag (12 juli) als eerste het keurmerk ‘Familieminded’ uitgereikt door de mensen om wie het gaat: familie en naasten verenigd binnen MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.
 
Roelf Scholma, voorzitter van de Kamer Familieraden van MIND schrijft in het juryrapport dat de visie en prestaties van De Kastanjehof een groot compliment verdienen. Verder geeft hij namens de jury aan dat het belangrijk is om nu goed voort te borduren op de geboekte resultaten en daarbij ook de actualiteit niet uit het oog te verliezen.
 
Keurmerk toetst toepassing kwaliteitsstandaard
Afgelopen maand werd de eerste serie kwaliteitsstandaarden in de ggz aangeboden aan het Zorginstituut Nederland. Eenmaal overgenomen gelden ze als beroepsnorm waar professionals in de ggz zich aan moeten houden. Met het keurmerk Familieminded zijn de samenwerkende familieorganisaties binnen MIND erin geslaagd om een van deze standaarden direct toetsbaar te maken: de generieke module ‘Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek’. Deze generieke module beschrijft voor familie en naasten vier rollen: die van informatiebron, co-begeleider, zorgvrager en mantelzorger. Met het keurmerktraject wordt onderzocht hoe een afdeling van een ggz-instelling hen daarin ondersteunt en faciliteert. Hoe meer energie de afdeling daarin steekt, hoe meer sterren ze kan verdienen.
 
Kijken naar de uitkomsten
Directeur Marjan ter Avest is trots op wat de familieorganisaties samen met MIND-projectleider Margriet Paalvast hebben weten te ontwikkelen. “Met dit keurmerk mogen we zonder meer spreken van een innovatief project. Eerder al werkte MIND Landelijk Platform met sterren, bogen de familieraden zich over het beste familietevredenheidsonderzoek en had Ypsilon zijn eigen familie-ervaringsster. Al die inzichten hebben we verwerkt in één nieuw keurmerktraject dat niet kijkt naar werkwijze, maar naar de uitkomsten van familiebeleid. En dat zie je bijna nergens. Ik feliciteer de Kastanjehof met het behalen van hun eerste ‘Familieminded’-ster. De afdeling heeft al laten weten dat ze druk bezig zijn met het vervolgtraject en ik hoop dat zij ook andere zorginstellingen zullen inspireren.”
 
Voor meer informatie over het keurmerk, neem contact op met Margriet Paalvast, tel. (033) 3032400 / (06) 47042541
 

kastanjehof2
keurmerk familieminded
Meer nieuws