Destigmatisering in de wijk

In een wijk of buurt wonen allerlei typen mensen, elk met een eigen leven, achtergrond en verhaal. Dat geldt ook voor mensen met een psychische aandoening die er wonen. De acceptatie van hen is echter niet altijd vanzelfsprekend. MIND heeft de afgelopen jaren zgn. bewustwordingsbijeenkomsten ontwikkeld en in buurten en wijken gegeven om stigma in bespreekbaar te maken. Hiervoor is tevens een opleidingstraject ontwikkeld voor mensen die deze bijeenkomsten willen begeleiden en voor mensen die hun eigen ervaringen met een psychische aandoening willen inbrengen.
 
Wat zijn bewustwordingsbijeenkomsten?
De bewustwordingsbijeenkomsten hebben tot doel om de (zelf)stigmatisering van mensen met psychische problemen in buurten en wijken te verminderen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor buurt- en wijkbewoners, vrijwilligers in de wijk en professionals die geconfronteerd worden met vragen en problemen in de buurt, zoals medewerkers van corporaties, politie, welzijnswerkers etc. De vragen en ervaringen die de deelnemers aan de bijeenkomsten bezighouden staan centraal. Het gaat dan met name over houding, gedrag en leefwijzen van mensen met psychische problemen die men niet begrijpt, waar men zorgen over heeft, last van heeft of bang voor is. Met behulp van veelvoorkomende praktijksituaties delen we inzichten en tips.
 
Gespreksleider en mensen die ervaring hebben met psychische aandoening
Het opleidingstraject is bedoeld voor ervaren gespreksleiders/trainers/workshopleiders die bewustwordingsbijeenkomsten willen begeleiden en voor mensen met een psychische aandoening die hun eigen ervaringen en inzichten willen delen. De gespreksleider geeft algemene informatie over het leven met psychische problemen en over de effecten van (zelf)stigma op het wonen en meedoen in de buurt en wijk. Ook begeleidt de gespreksleider de bijeenkomst. Mensen met eigen ervaring met psychische problemen delen wat het is om te leven met een aandoening, denken mee met praktijksituaties en geven tips.
 
Opzet en inhoud opleiding
De opeiding bestaat uit drie delen:

  • Blok 1 Een webinar van een dagdeel voor gespreksleiders. In dit webinar wordt er dieper ingegaan op de praktijksituaties. De praktijksituaties zijn het hart van de bewustwordingsbijeenkomsten.
     
  • Blok 2 Een instructiedag van twee dagdelen voor gespreksleiders en mensen met ervaring. Tijdens deze dag wordt (achtergrond) informatie gegeven over de opbouw en de inhoud van de verschillende onderdelen van de bewustwordingsbijeenkomst. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende groepen voor wie de bijeenkomst bedoeld is. Er wordt geoefend met het leiden van de bijeenkomst, de interactie met de deelnemers en de inzet van de eigen ervaringen.

    Tussen blok 2 en 3 leiden degenen die de opleiding volgen zelf bewustwordingsbijeenkomsten en/of zij brengen hun eigen ervaringen in tijdens deze bijeenkomsten.
     
  • Blok 3 Een terugkomdag van twee dagdelen voor gespreksleiders en mensen met ervaring. Tijdens deze bijeenkomst staan de opgedane ervaringen van degenen die de training volgen centraal en de vragen die dit oproept.


Interesse om een bewustwordingsbijeenkomst te organiseren?
Neem dan contact op met Thomas Pruijsen thomas.pruijsen@wijzijnmind.nl / tel. 0630467036.
Hij kan je informeren over opzet, inhoud en kosten.
 

Meer projecten